Diễn đàn Game

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Game.

  1. Diễn đàn VNG Bài cuối

    1. Thông báo

      (13 thành viên đang xem)

      Nơi cập nhật những thông báo quan trọng và thông tin mới nhất của diễn đàn VNG

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2,568
      • Bài viết: 8,705
    2. Sự kiện

      (6 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 825
      • Bài viết: 24,035
  2. GAME NỔI BẬT Bài cuối

    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 99,114
      • Bài viết: 1,475,357
    2. VLTK Công Thành Chiến

      (114 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 26,587
      • Bài viết: 197,272
    3. Ngọa Long

      (157 thành viên đang xem)

      Diễn đàn con:

      1. Danh sách Forum

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 33,992
      • Bài viết: 336,129
    4. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1,745
      • Bài viết: 11,382
    5. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 33,071
      • Bài viết: 470,376
    6. Võ Lâm Truyền Kỳ

      (119 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 9,762
      • Bài viết: 252,922
    7. Tân Thiên Long

      (80 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 6,710
      • Bài viết: 33,829
    8. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 19,299
      • Bài viết: 168,459
    9. Gunny

      (60 thành viên đang xem)

      Diễn đàn con:

      1. Gunny Game,
      2. Hội Quán Gunny

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 18,068
      • Bài viết: 580,145
    10. KT2

      (13 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 3,603
      • Bài viết: 33,983
    11. 2S

      (26 thành viên đang xem)

      Diễn đàn con:

      1. Game 2S

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 17,799
      • Bài viết: 176,321
    12. Boom

      (60 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 16,106
      • Bài viết: 559,420
    13. 2U

      (26 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2,141
      • Bài viết: 35,080
    14. ZingPlay

      (88 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 2,954
      • Bài viết: 113,550
  3. SÀN GIAO DỊCH GAME Bài cuối

    1. Trao đổi Ingame

      (10 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1,304
      • Bài viết: 1,421
    1. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1,485
      • Bài viết: 17,752
  4. CÔNG NGHỆ Bài cuối

    1. Thế Giới IT

      (460 thành viên đang xem)

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 682,222
      • Bài viết: 723,413
    2. Giới thiệu Ứng dụng

      (19 thành viên đang xem)

      Diễn đàn con:

      1. CSM Play,
      2. Zing Appstore

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 1,217
      • Bài viết: 36,671
  5. GIẢI TRÍ Bài cuối

    1. Vườn Giải Trí

      (30 thành viên đang xem)

      Diễn đàn con:

      1. Phim,
      2. Âm nhạc,
      3. Truyện,
      4. Thể thao

      Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 4,884
      • Bài viết: 41,836
    2. Forum Actions:

      Forum Statistics:

      • Chủ đề: 7,649
      • Bài viết: 109,796

Tình hình hoạt động trên diễn đàn...

Thông số hoạt động của Diễn đàn GameThông số hoạt động của Diễn đàn Game

Chủ đề
1,443,190
Bài viết
8,377,298
Thành viên
12,897,708
Thành viên đang hoạt động
94,819

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn: M886488483

Icon LegendIcon Legend

  • Khu vực có bài viết mớiKhu vực có bài viết mới
  • Khu vực không có bài viết mớiKhu vực không có bài viết mới
  • Forum is a categoryForum is a category
  • Forum is a LinkForum is a Link