PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Phòng Sặc Nước  1. [Update-ing] Danh sách nhân vật LỪA ĐẢO!
  2. Cảnh giác các hình thức lừa đảo trong Game
  3. [Hướng dẫn] Úp hình ảnh tố cáo lên Phòng Sặc Nước
  4. [Update 07/11] Quy định dành cho thành viên post bài tại Phòng Sặc Nước
  5. Danh sách khóa account PSN
  6. Hồ Chí Minh Mong VNG xem xét lại
  7. Hồ Chí Minh Lố điểm kênh siêu cấp
  8. Hà Nội Khiếu nại: Nhân Vật Roulette Không sử dụng hack. Mong anh chị Mở khóa.
  9. Hà Nội 1 số người cũng công nhận Roulette không sử dụng hack.