PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Phong Hỏa  1. Nội Quy Bang Phong Hỏa
  2. Đăng ký tham gia cầm ac đánh ĐNB vào tháng 6 !
  3. Hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 150 thập đại môn phái võ lâm truyền kỳ