PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Hướng dẫn sử dụng  1. hội viên vào không được
  2. Hướng dẫn tôi không cho nhân viên cấn trừ tiền hội viên
  3. Cần các bác pro và KTV CSM giúp
  4. Thêm máy trạm mới cùng cấu hình phải làm sao!
  5. phần giao tiếp(chat) trong CSM
  6. Không đăng ký được CSM
  7. Cách cài đặt tính tiền theo khung giờ ?
  8. Dùng 2 đường truyền internet nhưng chung 1 máy tính tiền
  9. cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc