PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Ngọa Long Kỳ Tài 1. [Topic gửi bài] Event Bản đồ bị phù phép
 2. Đợt 1_Truy Tìm Danh Tướng
 3. Đợt 2_Truy Tìm Danh Tướng
 4. Nơi tham gia event Anh Hùng Vượt Tháp (Kiểm duyệt)
 5. Nơi Tham Gia [Event] Truy Tìm Hải Tặc ( Kiểm Duyệt )
 6. Nơi tham gia [Event] NPC Bí Ẩn (Kiểm Duyệt)
 7. [Báo danh] Fan Điêu Thuyền
 8. [Báo danh] Fan Chân Cơ
 9. [Báo danh] Fan Nhược Nhi
 10. [Kiểm Duyệt] Tham gia chinh phục Chân Cơ
 11. [Kiểm Duyệt] Tham gia chinh phục Điêu Thuyền
 12. [Kiểm Duyệt] Tham gia chinh phục Nhược Nhi
 13. [ Thảo Luận Sự Kiện ] Đấu giá Gift Code
 14. [Kiểm duyệt] Đấu giá Gift Code ngày 21/3
 15. [Kiểm duyệt] Đấu giá Gift Code ngày 22/3
 16. [Kết quả] Đấu giá Giftcode
 17. [Kiểm duyệt] Đấu giá Gift Code ngày 23/3
 18. Tống kết event đấu giá Gift code ngày 21, 22, 23/3/2013
 19. [Kiểm duyệt] Đấu giá Gift Code ngày 5/4
 20. [Thảo luận Event] Xếp hình cùng Mỹ Nữ
 21. [Hướng dẫn] Chụp ảnh,post ảnh diễn đàn và lấy user ID
 22. [Đề thi] Xếp hình cũng Mỹ Nữ ngày 27/4
 23. [Tổng kết] Xếp hình cùng Mỹ Nữ
 24. [Tổng kết lần 2] Xếp hình cùng Mỹ Nữ
 25. [Dự thi] Xếp hình cùng Mỹ Nữ mức độ Khó(Kiểm duyệt)
 26. [Dự thi] Xếp hình cùng Mỹ Nữ mức độ Dễ(Kiểm duyệt)
 27. [Dự thi] Xếp hình cùng Mỹ Nữ mức độ Trung Bình(Kiểm duyệt)
 28. Kết quả Xếp Hình Cùng Mỹ Nữ lần 2
 29. Danh sách các mail sai khi tham gia Xếp hình cùng mỹ nữ lần 2
 30. [Topic gửi bài] Sự Kiện Tiếng Trống Oai Hùng (Phó bản cá nhân)
 31. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 13)
 32. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 13)
 33. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 13)
 34. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 14)
 35. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 14)
 36. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 14)
 37. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 15)
 38. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 15)
 39. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 15)
 40. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 16)
 41. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 16)
 42. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 11h30 - Ngày 16)
 43. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 17)
 44. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 17)
 45. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 17h - Ngày 17)
 46. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 18)
 47. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 18)
 48. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 10h30 - Ngày 19)
 49. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 18h10 - Ngày 19)
 50. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 19)
 51. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 11h30 - Ngày 20)
 52. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 15h30 - Ngày 20)
 53. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Anh Minh (Mốc 21h30 - Ngày 20)
 54. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 18h30 - Ngày 22)
 55. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 22)
 56. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 9h - Ngày 23)
 57. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 12h - Ngày 23)
 58. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 18h30 - Ngày 23)
 59. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 23)
 60. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 18h30 - Ngày 24)
 61. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 24)
 62. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 12h - Ngày 30)
 63. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 18h30 - Ngày 30)
 64. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 30)
 65. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 9h - Ngày 30)
 66. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 31)
 67. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 9h - Ngày 31)
 68. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 20h30 - Ngày 1/8)
 69. [Topic gửi bài] Sự Kiện Chủ Công Tinh Tường (Mốc 9h - Ngày 1/8)
 70. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 1/9 (Đã Tổng Kết)
 71. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 2/9 (Đã tổng kết)
 72. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 7/9
 73. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 6/9
 74. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 5/9
 75. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 4/9
 76. [Topic gửi bài] Sự Kiện Ngao Du Thiên Hạ ngày 3/9
 77. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 15/9
 78. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 14/9
 79. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 16/9
 80. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 17/9
 81. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 18/9
 82. [Topic gửi bài] Sự Kiện Xếp Hình Danh Tướng ngày 19/9
 83. [Topic gửi bài] Sự kiện Ngọa Long vui Halloween (20h30 ngày 31/10)
 84. [Topic gửi bài] Sự kiện Ngọa Long vui Halloween (20h ngày 01/11)
 85. [Topic gửi bài] Sự kiện Ngọa Long vui Halloween (20h30 ngày 02/11)
 86. [Topic gửi bài] Sự kiện Ngọa Long vui Halloween (20h ngày 03/11)
 87. [Topic gửi bài] Sự kiện Ngọa Long vui Halloween (20h ngày 04/11)
 88. [Cuộc Thi] Viết Truyện Bằng Emotion - Share We Everything Emotion
 89. Ambi1991 - Lưu Bị Quan Vũ bàn kế chống Tào
 90. 214548 - Đời không như mơ
 91. TrTa - Cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông
 92. UT_XinhXinh - Kiếp FA
 93. [Grb.Lp] Ngọa Long - 1 phần trong tôi
 94. HoangVung - Điêu Thuyền tiểu phẫu.
 95. Đỗ Hoan - Lên núi tìm Quân Sư
 96. ™SátThủ™ - Tình yêu Ngọa Long
 97. vjtcjn1 -- Truyện ma cực ngắn
 98. hongthaixz - chuyện hằng ngày
 99. Kuroko Shinzuki - Chocolate!
 100. Votu_legend _ Bão về
 101. chickslayer - Tam quốc chém bão
 102. Rock_Sky - Chỉ có đàn ông mới đem lại ...
 103. Phan Quốc Trung - Thương quá miền Trung!
 104. ๑۩۞۩๑System๑۩۞۩๑ - Trước thềm phiên bản mới !
 105. Kati1307- Sắc màu tình yêu
 106. Lamloi2306- Những biểu cảm khi chơi ngọa long
 107. MrMrBeo - Kết nghĩa vườn đào!!!!
 108. Hoi Chao - Trương Phi Cầu Trường Bản
 109. apoon2 - Tuổi thơ dữ dội ập về
 110. nguyenkhq - chuyện tán tỉnh
 111. ClayS - Và Thế Là...
 112. MrMrBeo - Kết nghĩa vườn đào!!!
 113. ¤™¤†°Find.Myself.89°†¤™¤ - Ảo Truyện :))
 114. Thong1102 - Buổi sáng của tôi
 115. o0o0nt3000- :) hì tháy anh em vui thì mình làm tí :) (cày thuê)^^~
 116. Mr_New- Thiên tài đoán trước tương lai (Gia Cát Lượng)
 117. ttbkrh1994 - Niềm vui Ngọa Long
 118. [hanvodo392] - [Lắng nghe nước mắt]
 119. vanquang198x Cuộc Trò Truyện vs Mít Tơ Tháo ( Tào Tháo)
 120. linhthanhchu Cuộc Trò Truyện giữa Chu Du vs Gia Cát Lượng
 121. HanLp - Tuổi trẻ của Khổng minh
 122. mynameto - Nỗi buồn của Tào Tháo
 123. chestter - Khi Tào Tháo bị cắm sừng
 124. macao312 - Chuyện Tam Quốc
 125. AN51991- Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng
 126. BnhBo - Lưu Quan Trương Kết Bái Huynh Đệ
 127. [Tổng Hợp] Bài Dự Thi Viết Truyện Bằng Emotion
 128. Trangcy - Truyện vui trong lớp học.
 129. nguyenvan8345 - tự sự bản thân
 130. 4004989- Thiếu canxi????????
 131. maitheluan90 - bữa sáng & bữa tối
 132. HuyenAnh996 - Vợ chồng ham game
 133. tranhuynhb4 - Vô đề
 134. Tập chơi nl - Mất tiền vì gái
 135. HYEN LI - Tâm sự Quan Vũ
 136. vitex33 - Hịch tướng sỹ Ngô quốc
 137. Legendvip - Lập quốc Ngọa long
 138. hackerqb392- Thuật dùng người tài của Gia Cát Lượng
 139. vhungkth- Số nhọ
 140. Gia Cát Dũng - Phiên bản 2 của Lữ Bố
 141. nrkino - Thơ Ngọa Long
 142. quynh72vt - Tội gì đây?
 143. ChiKaKi30 - Buổi chiều no căng mắt
 144. apkla1 - Ngụy Ngô Đại Chiến
 145. minhmang94 - Tuổi trẻ Tào Tháo
 146. Bác Ba Hàng Xóm
 147. sgsdfgsdfg - chuyện hơi dài...
 148. ngochoaitvn - Hậu Quốc Chiến
 149. 999 Opn - Thời gian trôi
 150. Tiểu Huệ - Mưa Và Nước Mắt.
 151. fantasy7227 - Chuyện Ngao Du của bé Thỏ
 152. Bé Xinh 9x - quay lại game và bị lừa
 153. Eric Beatboxer - Giọt nước mắt tuần hoàn
 154. KOJIkata - Đơn xin nghỉ học kiểu kiếm hiệp
 155. Maria Sakurai - Thương ai hơn
 156. [Tri ân Quân sư] Quách Gia - Ngụy Quốc
 157. [Tri ân Quân sư] Gia Cát Lượng - Thục Quốc
 158. [Tri ân Quân sư] Chu Du - Ngô Quốc
 159. KingHaf - Bạn là con trai hay con gái thế?
 160. Top 10 bài dự thi "Viết Truyện Bằng Emotion"
 161. Chán quá :( (anh em viết truyện vào )
 162. Kết quả cuộc thi "Viết Truyện Bằng Emotion - Share We Everything Emotion
 163. Mấy gamer ở đỉnh cao bây giờ toàn lừa đảo hết sao
 164. [Topic gửi bài] Ẩn Số Đặc Biệt
 165. [Topic gửi bài] Ẩn Số Thiên Thần
 166. [Topic gửi bài] Ẩn Số F.A
 167. Về các code lừa đảo :) anh em mới chơi vô đây
 168. đổng trác tư vấn về sức khỏe....