PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Thử nghiệm CSM 1. Có phải lỗi ở Phiên bản thử nghiệm CSM 5.3 beta?
 2. Thử nghiệm CSM 5.09 beta đợt 1
 3. Đề nghị cho download csm5.0.9
 4. Không nôn nóng
 5. Sau 24h dùng thử phiên bản CSM Click
 6. Thử nghiệm CSM 5.09 beta đợt 2
 7. Thử nghiệm CSM 5.09 beta đợt 3
 8. CSM 5.3 có chức năng đổi 2 máy đang hoạt động!
 9. CSM/BootRom
 10. csm click version 1.7.7
 11. Nhờ hướng dẫn cài song song Gcafe và CSM trên cùng 1 máy chủ!