PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Event Server mới 1. [ Thông Báo ] Hoạt động sự kiện đua top server
 2. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hiệp Ưng | 31/05 |
 3. [Sự Kiện] Chào đón server mới Tuyết Ưng | 03/06 |
 4. [Sự Kiện] Chào đón server mới Đường Ưng | 07/06 |
 5. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hữu Ưng | 10/06 |
 6. [Sự Kiện] Chào đón server mới Đạt Ưng | 14/06 |
 7. [Sự Kiện] Chào đón server mới Quyền Ưng | 17/06 |
 8. [Sự Kiện] Chào đón server mới Ngự Ưng | 21/06 |
 9. [Sự Kiện] Chào đón server mới Nhật Ưng | 24/06 |
 10. [Sự Kiện] Chào đón server mới Nguyệt Ưng | 28/06 |
 11. [Sự Kiện] Chào đón server mới Huỳnh Ưng | 12/07 |
 12. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hứa Ưng | 08/07 |
 13. [Sự Kiện] Chào đón server mới Chính Ưng | 05/07 |
 14. [Sự Kiện] Chào đón server mới Trí Ưng | 01/07 |
 15. [Sự Kiện] Chào đón server mới Như Ưng | 15/07 |
 16. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hy Ưng | 19/07 |
 17. [Sự Kiện] Chào đón server mới Khang Ưng | 22/07 |
 18. [Sự Kiện] Chào đón server mới Gia Ưng | 26/07 |
 19. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hiếu Ưng | 02/08 |
 20. [Sự Kiện] Chào đón server mới T.rung Ưng | 29/07 |
 21. [Sự Kiện] Chào đón server mới Phụng Ưng | 09/08 |
 22. [Sự Kiện] Chào đón server mới Thịnh Ưng | 16/07 |
 23. [Sự Kiện] Chào đón server mới Tường Ưng | 23/08 |
 24. [Sự Kiện] Chào đón server mới Tân Ưng | 30/08 |
 25. [Sự Kiện] Chào đón server mới Xuân Ưng | 06/09 |
 26. [Sự Kiện] Chào đón server mới Phát Ưng | 13/09 |
 27. [Sự Kiện] Chào đón server mới Tài Ưng | 20/09 |
 28. [Sự Kiện] Chào đón server mới Lộc Ưng | 27/09 |
 29. viet250986
 30. viet250986
 31. lv 40 sv tài ưng
 32. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hà Ưng | 04/10 |
 33. [Sự Kiện] Chào đón server mới Huyết Ưng | 11/10 |
 34. [Sự Kiện] Chào đón server mới Độc Ưng | 18/10 |
 35. [Sự Kiện] Chào đón server mới Hằc Ưng | 25/10 |
 36. [Sự Kiện] Chào đón server mới Độc Ưng | 18/10 |
 37. Hướng dẫn cơ bản upload hình lên diễn đàn để tiện tham gia event cũng như upload hình trong bài viết của mọi người nha !
 38. [Sự Kiện] Chào đón server mới 428 Hắc Ưng 25/10/2015