PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Mật Thất Long Tướng 1. [Event đón chào Long Tướng] Treo avatar nhận quà
 2. [Event đón chào Long Tướng] Đếm giờ ra mắt
 3. [Sự kiện] Bắt sâu nhận thưởng
 4. Bắt sâu nhận thưởng cho CB và OB Long tướng
 5. [Sự kiện] Nạp 1 được 2
 6. [Tổng Kết] Đếm giờ ra mắt
 7. [Sự kiện] Vang Danh Quân Đoàn
 8. Sự kiện "Góc Săn Quà 3" tại 123mua.vn
 9. Quy Định chung về box sự kiện
 10. [Tổng kết] Event Treo avatar nhận quà
 11. [Event] Show "hàng" nhận code
 12. [Event] Cùng Long Tướng treo status trên Yahoo!
 13. [Event] Vui cùng Long Tướng Dự Đoán EURO 2012
 14. [Thông báo khẩn] Event dự đoán đội vô địch và hạng nhì
 15. [Euro 2012] Dự đoán đội vô địch và hạng nhì
 16. [Thông báo] Những bạn không thể add giải Event Vui cùng Long Tướng dự đoán EURO 2012
 17. Danh sách trúng giải event Vui cùng Long Tướng dự đoán EURO 2012
 18. [Chia sẽ chiến thuật] PK Hiệu Quả Khi Đạt 7x - DNV
 19. [Hướng dẫn] Cách chụp ảnh
 20. [Event] Vua Cường Hóa Long Tướng
 21. [Gửi bài] Vua Cường Hoá Long Tướng
 22. [Event]Hè Trảm Tướng Săn Bảo Vật Cùng Long Tướng.
 23. Long Tướng Server Tuyết Long - Lệnh tập kết Quân đoàn (Titan™)
 24. [Event] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường
 25. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Kim Long
 26. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hoả Long
 27. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thuỷ Long
 28. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thổ Long
 29. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Mộc Long
 30. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thiên Long
 31. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Địa Long
 32. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Phúc Long
 33. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Vương Long
 34. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thần Long
 35. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Phi Long
 36. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Vân Long
 37. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Vũ Long
 38. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thanh Long
 39. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Bá Long
 40. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Truy Long
 41. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hoàng Long
 42. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thiết Long
 43. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thạch Long
 44. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Bằng Long
 45. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Mãnh Long
 46. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Uy Long
 47. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Minh Long
 48. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Tàng Long
 49. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Cuồng Long
 50. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Ngọc Long
 51. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Quang Long
 52. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Ngân Long
 53. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Xích Long
 54. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Lôi Long
 55. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Trường Long
 56. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Mộng Long
 57. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Quý Long
 58. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hưng Long
 59. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Trúc Long
 60. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Thành Long
 61. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Châu Long
 62. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Ngoạ Long
 63. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Đồ Long
 64. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Du Long
 65. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Tầm Long
 66. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Cổ Long
 67. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Bảo Long
 68. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Càn Long
 69. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hải Long
 70. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Huyền Long
 71. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hàn Long
 72. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Tiềm Long
 73. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Tôn Long
 74. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Triệu Long
 75. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hiệp Long
 76. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Tuyết Long
 77. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Đường Long
 78. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Hữu Long
 79. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Đạt Long
 80. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Quyền Long
 81. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Ngự Long
 82. [Event]Đấu Địa Chủ
 83. [Gửi bài] Vinh Danh Cao Thủ Đấu Trường server Nhật Long
 84. Long Tướng Server Nguyệt Long - Lệnh tập kết Quân đoàn (KoNOHa)
 85. Long Tướng Server Trí Long - Lệnh tập kết Quân đoàn (VôSong)
 86. [Event] Đấu Địa Chủ-Danh Sách Trúng Thưởng.
 87. Topic Gửi Bài Dự Thi Event : Nhanh Mắt Bắt Hình Ảnh
 88. Đáp Án và Kết Quả Event : Nhanh Mắt Bắt Hình Ảnh
 89. Đáp Án và Kết Quả Event : Nhanh Mắt Bắt Hình Ảnh
 90. Event : Troll Long Tướng
 91. Topic Đề Bài Event : Troll Long Tướng
 92. Topic Gửi Bài Dự Thi Event : Troll Long Tướng
 93. Chuỗi sự kiện "Liên thông máy chủ"
 94. [Event] Đề-Tam Quốc Chi Sử.
 95. Topic Gửi Bài - Tam Quốc Chi Sử
 96. Đáp Án Và Kết Quả Event : Troll Long Tướng
 97. Đáp Án & Danh Sách Trúng Giải-Tam Quốc Chi Sử
 98. Event : Nguồn Gốc Phần Thưởng
 99. Đề bài event : Nguồn Gốc Phần Thưởng
 100. Đáp Án Và Kết Quả Event : Nguồn Gốc Phần Thưởng
 101. Event: Xui Mà Lại Hên
 102. Topic Gửi Bài Dự Thi Event : Xui Mà Lại Hên
 103. [Long Tướng] Sưu Tầm Bảo Vật
 104. Topic Gửi Bài - Sưu Tầm Bảo Vật
 105. Topic đăng kí thông tin nhận vé tham dự Offline Anh Hùng Hội Ngộ
 106. [Sưu Tầm Bảo Vật]-Danh Sách Trúng Giải.
 107. [Event] Cao Thủ Liên Thắng
 108. [Cao Thủ Liên Thắng]-Topic gửi bài
 109. Danh Sách Trúng Giải-Cao Thủ Liên Thắng
 110. Event_Truy Tìm Quái Vật
 111. [Truy Tìm Quái Vật] Topic đề bài
 112. Đáp Án Và Kết Quả Event : Truy Tìm Quái Vật
 113. Nạp Thẻ Nhận Thiên Phú Thạch
 114. [Thảo luận] Event Long Điện Bá Chủ
 115. [Event] Mỹ Nhân Long Tướng
 116. Topic Đề Bài: Mỹ Nhân Long Tướng
 117. [Gửi bài] Event Long Điện Bá Chủ
 118. Danh sách Top 20 Quần Hùng Trục Lộc ngày 17/03/2013
 119. Đáp Án Và Kết Quả Event : Mỹ Nhân Long Tướng
 120. [Tổng kết] Event Long Điện Bá Chủ
 121. [Thảo luận] Event Số Dame May Mắn
 122. [Gửi bài] Event Số Dame May Mắn
 123. [Gửi bài] Gặt lúa hay - Mua quà VIP
 124. [Thảo luận] Gặt lúa hay - Mua quà VIP
 125. Cơ hội cuối cho những bạn chưa nhận được code fanpage
 126. [Event] Dự đoán đúng - Trúng hồn vàng
 127. [Gửi bài] Dự đoán đúng - Trúng hồn vàng
 128. Thắc mắc về Event "Thăng cấp liền tay - nhận qua liền túi"
 129. [Tổng kết] Dự đoán đúng - Trúng hồn vàng
 130. [Event] Rủ bạn cùng chơi
 131. [Gửi Bài] Rủ Bạn Cùng Chơi
 132. [Tổng Kết] Event-Rủ Bạn Cùng Chơi
 133. [Long Tướng]Event - Who is that
 134. [Thông Báo] Event_Rủ Bạn Cùng Chơi
 135. [Thông Báo] Event_Rủ Bạn Cùng Chơi (tt)
 136. [Gửi Bài]Event-Who is that
 137. tui có ý kiến
 138. [Long Tướng] Code Event Rủ Bạn Cùng Chơi
 139. [Long Tướng] Danh Sách Trúng Giải-Who Is That
 140. [LT] Event Who is that
 141. [LT] Who is that
 142. [Gửi Bài] Thợ Săn Quái.
 143. [Gửi Bài]Nhìn Số Đố Cấp_Điểm
 144. [Gửi Bài]Nhìn Số Đố Cấp
 145. [LT] Event Thợ Săn Quái
 146. [Long Tướng] Event - Kỳ Tài Long Tướng
 147. [Link Dẫn] Kỳ Tài Long Tướng
 148. [Gửi Bài] Kỳ Tài Long Tướng.
 149. [Tổng kết] Event Nhìn Số Đố Cấp
 150. [Thảo luận] Event Tam Quốc Tranh Hùng
 151. [Báo danh] Event Tam Quốc Tranh Hùng_Thục-Ngụy-Ngô
 152. [Tổng Kết] Event Kỳ Tài Long Tướng
 153. 1 sự bất công
 154. [Tổng kết] Event Tam Quốc Tranh Hùng_ Đợt 1
 155. [Event] Long Vương Cầu Hiền_Bài tham gia không hợp lệ
 156. [Event] Đại Hội Hỷ Thước_Bài tham gia không hợp lệ
 157. [Danh sách] Đoạt giải event Tam Quốc Tranh Hùng
 158. [Báo danh] Event Long Vương Cầu Hiền
 159. [Thảo luận] Event Long Vương Cầu Hiền
 160. [Tổng kết] Event Long Vương Cầu Hiền
 161. [Thảo Luận] Event Happy Halloween
 162. [Thảo luận] Event Thăng Ngay Nhất Giai Cùng Long Tướng
 163. [Tham gia] Event Thăng Ngay Nhất Giai Cùng Long Tướng
 164. [Tổng kết] Event Happy Halloween
 165. [Thảo Luận] Event-Thánh Soi Long Tướng
 166. [Tham Gia] Thánh Soi Long Tướng
 167. [Thảo Luận] Event - Tinh Anh Phó Bản
 168. [Tham Gia] Event Tinh Anh Phó Bản
 169. [Thánh Soi] Những Chủ Tướng Bị Loại
 170. [Đáp Án-Danh Sách Trúng Thưởng] Thánh Soi Long Tướng
 171. [Thảo luận] Event Đại Hội Hỷ Thước
 172. [Gửi bài] Event Đại Hội Hỷ Thước
 173. [Tổng kết] Event Đại Hội Hỷ Thước
 174. [Tổng Kết] Event Tinh Anh Phó Bản
 175. [Thảo Luận] Event Truy Tìm Tung Tích
 176. [Tham Gia] Event Truy Tìm Tung Tích
 177. [Tổng Kết] Event Truy Tìm Tung Tích
 178. [Thảo Luận] Event Thử Vận Cùng Long Tướng
 179. [Tham Gia] Event Thử Vận Cùng Long Tướng
 180. [Tổng Kết] Event Thử Vận Cùng Long Tướng
 181. [Chú Ý] Event Thử Vận Cùng Long Tướng
 182. [Thảo luận] Big Event Chinh Phục Thử Thách
 183. [Thử thách 1] Điểm Danh Ma Thần_Kỳ 1
 184. [Mini event] Đổi lúa nhận code_Đợt 1
 185. [Thử thách 2] Hoàng Thành Bá Nghiệp_Kỳ 1
 186. [Thử thách 3] Vượt Ải May Mắn_Kỳ 1
 187. [Mini event] Đổi lúa nhận code_Đợt 2
 188. [Mini event] Đổi lúa nhận code_Đợt 3
 189. [Thử thách 4] Đấu Trường Dậy Sóng_Kỳ 1
 190. [Thử thách 1] Trấn Áp Quần Hùng_Kỳ 2
 191. [Thử thách 2] Trổ Tài Đối Tửu_Kỳ 2
 192. [Thử thách 3] Giải Vây Bạn Hiền_Kỳ 2
 193. [Thử thách 4] Góp Lương Trừ Khấu_Kỳ 2
 194. [Mini Event] Đổi lúa nhận code_Đợt 4
 195. [Tổng kết] Event Chinh Phục Thử Thách_Kỳ 2
 196. Tại sao mình mới nhận đc có 1 code của event chinh phục thử thách ??
 197. [Tổng kết] Event Chinh Phục Thử Thách_Kỳ 1
 198. [Mini Event] Đổi lúa nhận code_Đợt 5
 199. [Thảo Luận] Event Cùng Chung Nguyệt Ước
 200. [Gửi Bài] Event Cùng Chung Nguyệt Ước
 201. [Tổng Kêt] Event Cùng Chung Nguyện Ước
 202. [Mini Event] Đổi lúa nhận code_Đợt 6
 203. [Thảo luận] Event Quần Hùng Thông Thái
 204. [Gửi bài]- Event quần hùng thông thái
 205. [Thảo luận] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?
 206. [Mini Event] Đổi lúa nhận code Tháng 4_Đợt 1
 207. Tổng kết event quần hùng thông thái
 208. [Mini Event] Đổi lúa nhận code Tháng 4_Đợt 2
 209. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Ngày 10
 210. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Ngày 12
 211. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Ngày 14
 212. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Kỳ 4
 213. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Kỳ 5
 214. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Kỳ 6
 215. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Kỳ 7
 216. [Gửi bài] Event Bạn Đỏ - Tôi Đen ?_Kỳ 8
 217. [Mini Event] Đổi lúa nhận code Tháng 4_Đợt 3
 218. [Gửi bài] Đại Chiến Code Event_Đợt 1
 219. [Gửi bài] Đại Chiến Code Event_Đợt 2
 220. [Gửi bài] Đại Chiến Code Event_Đợt 3
 221. [Gửi bài] Đại Chiến Code Event_Đợt 4
 222. [Gửi bài] Đại Chiến Code Event_Đợt 5
 223. [Thảo luận] Event Đại Chiến Code Event_Tháng 4
 224. [Tham gia] Event Thăng Ngay Nhất Giai Cùng Long Tướng
 225. [Thảo luận] Event Thăng Ngay Nhất Giai Cùng Long Tướng
 226. [Mini Event] Đổi lúa nhận code Tháng 4_Đợt 4
 227. [Big event] Đổi lúa nhận code mừng 30/04_Code đặc biệt event Bạn Đỏ Tôi Đen
 228. [Tổng kết] Event Bạn Đỏ Tôi Đen
 229. [Danh sách] Đổi lúa nhận code đợt 2 và 3
 230. Ai còn code không cho e xjn 1 cái với
 231. [ Gửi Bài ] Event Truy Tìm Tung Tích Kỳ 1 _ Tháng 7
 232. [ Kỳ 1 ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 233. [ Gửi Bài ] Event Truy Tìm Tung Tích Kỳ 2 _ Tháng 7
 234. [ Kỳ 2 ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 235. [ Gửi Bài ] Event Truy Tìm Tung Tích Kỳ 3 _ Tháng 7
 236. [ Kỳ 3 ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 237. [ Gửi Bài ] Event Truy Tìm Tung Tích Kỳ 4 _ Tháng 7
 238. [ Kỳ 4 ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 239. [ Gửi Bài ] Event Truy Tìm Tung Tích Kỳ 5 _ Tháng 7
 240. [ Kỳ 5 ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 241. [ Tổng Kết ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 242. ai còn code cho mình 1 cái đi
 243. [ Thông Báo ] Event Truy Tìm Tung Tích _ Tháng 7
 244. Xin hướng dẫn cho người chơi mới