PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Hệ Phái  1. Bình Chọn Class Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất !!
  2. Giới thiệu Tán tiên, khảm đá cơ bản Nho Thích Đạo
  3. Các bạn thuộc Phe phái nào ?
  4. Pháp bảo ....
  5. Khi mới tạo nhân vật, bạn thừơng nghĩ đến hệ nào nhất?