PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Thích  1. Làm sao để Thích có thể buff được >5k máu
  2. [Thích] Thần y cái thế
  3. [Event] - Tôi theo trường phái Thích
  4. 2 hướng đi cho thích
  5. Tham Khảo Về Tán Tiên Thích
  6. Xây Dựng "Thích" theo 2 hướng