PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Thông tin Tiên NhânTrang : [1] 2

 1. 04/09 - Alpha Test Vạn Linh Tiên Cảnh
 2. Vạn Linh Tiên Cảnh - đối thủ mới của Võ Lâm Chi Mộng
 3. [Thông báo] Sự cố đứt cáp quang AAG ảnh hưởng đến việc trải nghiệm Vạn Linh Tiên Cảnh
 4. [Bảo trì] 06/09 Bảo trì đột xuất Vạn Linh Tiên Cảnh
 5. [Thông báo] 20h 07/09 Kết thúc Alpha Test Vạn Linh Tiên Cảnh
 6. [Thông báo] 10h 12/9 Ra mắt chính thức Vạn Linh Tiên Cảnh
 7. [Máy chủ mới] Chào đón 2 cụm máy chủ Kim Tiên & Thủy Tiên
 8. [Bảo trì] 16h30 12/09 Bảo trì Vạn Linh Tiên Cảnh
 9. [Máy chủ mới] 19h 12/9 Ra mắt máy chủ mới - Hỏa Tiên
 10. [Máy chủ mới]12h 13/09 Ra mắt máy chủ mới - Mộc Tiên
 11. [Máy chủ mới] 8h30 14/9 Ra mắt máy chủ mới - Thổ Tiên
 12. [Máy chủ mới] 12h30 14/9 Mở máy chủ - Thiên Tiên
 13. [Máy chủ mới] 18h15 14/9 Mở máy chủ - Địa Tiên
 14. [Máy chủ mới] 8h00 15/9 Mở máy chủ - Vương Tiên
 15. [Máy chủ mới] 12h00 15/9 Mở máy chủ - Thần Tiên
 16. [Máy chủ mới] 14h10 15/9 Mở máy chủ - Phi Tiên
 17. [Phiên Bản Mới] Chào đón sự kiện Tiên Nhân
 18. [Cập Nhật] Nội dung sự kiện mới
 19. [Máy chủ mới] 8h00 16/9 Mở máy chủ Vân Tiên
 20. [Máy chủ mới] 14h30 16/9 Mở máy chủ Vũ Tiên
 21. [Bảo trì] 14h15 - 14h25 Bảo trì máy chủ Hỏa Tiên
 22. [Bảo trì] 16h00 - 16h15 Bảo trì máy chủ Thủy Tiên
 23. [Máy chủ mới] 14h00 19/9 Mở máy chủ Thanh Tiên
 24. [Phiên Bản mới] Bí Ẩn Vạn Linh
 25. [Máy chủ mới] 12h00 23/9 Mở máy chủ Bá Tiên
 26. [Máy chủ mới] 16h00 25/09 Mở máy chủ Xích Tiên
 27. [Bảo trì] 19h00 - 19h30 Bảo trì máy chủ Kim Tiên
 28. [Bảo trì] 20h45 - 21h05 Bảo trì máy chủ Kim Tiên
 29. [Bảo trì] 9h00 Ở tất cả máy chủ
 30. [Thông báo] Ra mắt chức năng nạp vàng
 31. [Cập nhật] Tính năng Gia Nguyên Thành Chiến
 32. [Bảo trì] 07h15 29/09 Bảo trì Kim Tiên
 33. [Bảo trì] 8h00 29/09 Bảo trì toàn bộ máy chủ
 34. [Cập Nhật] Event ở máy chủ Kim Tiên
 35. [Phiên Bản Mới] Đêm Trăng Rước Đèn
 36. [Máy chủ mới] 13h 04/10 Máy chủ Long Tiên
 37. [Phiên Bản Mới] Người Bạn Đồng Hành
 38. [Máy chủ mới] 18h 8/10 Máy chủ Lân Tiên
 39. [Thông báo] Dời thời gian mở máy chủ Lân Tiên
 40. [Thông báo] Trang Chủ Vạn Linh Tiên Cảnh chính thức ra mắt
 41. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Bảo Rương Bang Hội
 42. [Thông Báo] Tình trạng khó đăng nhập vào game
 43. [Vật phẩm mới] Thú Hồn Đơn
 44. [Thông Báo] Hotline và trang hỗ trợ Khách Hàng
 45. [Máy Chủ Mới] 15h 18/10 Máy chủ Linh Tiên
 46. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Tu Luyện Tiên Thuật
 47. [Máy chủ mới] 12h00 Mở máy chủ Đại Tiên
 48. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Song Hỷ Lâm Môn
 49. [Máy chủ mới] 10h00 Mở máy chủ Ngọc Tiên
 50. [Máy chủ mới] 9h30 Mở máy chủ Châu Tiên
 51. [Máy chủ] 12h00 ngày 16/11 - máy chủ mới Phúc Tiên
 52. Tính năng mới Tân Thủ Thăng Thiên
 53. [Máy chủ mới] 09h00 ngày 18/11 - máy chủ mới Vi Tiên
 54. [Bảo Trì] Cập nhật sự kiện Cảm Tạ Ân Sư
 55. [Máy chủ mới] 14h00 ngày 23/11 - Ngân Tiên
 56. Khai Mở Phó Bản 60 - Đăng Thiên Lộ
 57. Bảo trì cập nhật sự kiện Đăng Thiên Lộ
 58. Phiên Bản V11 và những cập nhật mới nhất
 59. [Thay đổi] Thời gian bảo trì cập nhật sự kiện
 60. Giới thiệu lộ trình các tính năng sẽ được cập nhật
 61. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Duyên Kỳ Ngộ
 62. [Bảo Trì] Cập nhật sự kiên Thần Tiên Tụ hội
 63. [ Event ] - THẦN TIÊN TỤ HỘI
 64. [ Hoạt động mới ] - Lễ Hội Bàn Đào
 65. Bảo trì từ 02h00 đến 06h00 ngày 12/12/2012
 66. [Máy chủ] 10h00 ngày 15/12 - máy chủ mới Chi Tiên
 67. [Sự Kiện] Giáng Sinh Vui Vẻ
 68. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Giáng Sinh Vui Vẻ
 69. Thiên Hạ Đệ Nhất Tiên Nhân đầu tiên sẽ là ai ??
 70. [Phiên Bản V15] Cập nhật những nội dung mới
 71. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Mừng Năm Mới 2013
 72. [Thông Báo] Sáp Nhập Máy Chủ
 73. Máy chủ mới - Phát Tiên - Vùng đất mới cho những tiên nhân tụ họp
 74. [Phiên Bản V19] Hệ Thống Tiên Gia & Bảo Trì Cập Nhật Sự Kiện Tiên Gia Phúc Duyên
 75. Hướng dẫn hệ thống Tiên Gia
 76. [Thông báo] Bảo trì đột xuất hệ thống Nạp Vàng
 77. [Thông báo] Xử lý những tài khoản lợi dụng lỗi game
 78. Thông Báo - Xử Lý Nghiêm Những Tài Khoản Vi Phạm Trong Game
 79. Phiên bản V20 Huyền Hôn Kim Thân và Sự Kiện Cho Tuần Mới
 80. [Hướng dẫn] Tính năng Huyền Hồn Kim Thân
 81. [Thông Báo] Sáp Nhập Máy Chủ
 82. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Du XUân Ngày Tết
 83. [Thông Báo] Cáo Lỗi về giải đấu Đại Hội Thăng Tiên
 84. [Máy Chủ Mới] Hy Tiên - Từ 10h00 ngày 11/02
 85. [Thông báo] Thời gian thi đấu Đại Hội Tiên Nhân lần 2
 86. [Thông báo] Tiến hành kiểm tra đường truyền mạng
 87. [Thông báo] Thời gian bảo trì các cụm máy chủ
 88. [ Thông Báo ] Thời Gian Bảo Trì Tất Cả Các Máy Chủ
 89. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Nhất Tiếu Khuynh Thành
 90. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 91. [Sự kiện] Đua TOP Tiên Nhân ở những máy chủ mới
 92. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 93. [Máy chủ mới] Nghi Tiên - Từ 10h00 ngày 1/03
 94. [Thông báo] Thời gian thi đấu Đại Hội Tiên Nhân lần 3
 95. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Vẻ Đẹp Phụ Nữ
 96. [Vật phẩm mới] Cực Phẩm Thú Cưỡi
 97. [Máy chủ mới] Phong Tiên - Từ 10h00 ngày 8/03
 98. [Máy chủ mới] Phong Tiên - Từ 10h00 ngày 8/03
 99. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Khởi Sắc Tiên Nhân
 100. [Thông báo] Dời thời gian bảo trì cho phiên bản V26
 101. [Thông báo] Kết quả Top Thần Thông và Top Level ở máy chủ Nghi Tiên
 102. [Thông báo] Mở lại tất cả các máy chủ trong Phiên Bản Mới
 103. [Thông báo] Bảo trì đột xuất các máy chủ 13-3-2013
 104. [Máy chủ mới] Nhất Tiên - Từ 10h00 ngày 18/03
 105. [Sự kiện] Cự Kiếm Sơn Trang - Phần 1 ( diễn ra từ 18/03 đến 24/03)
 106. [Sự kiện] Cự Kiếm Sơn Trang - Phần 2
 107. [Thông báo] Kết quả Top Thần Thông và Top Level ở máy chủ Phong Tiên
 108. [Hướng dẫn] Tính năng Huyền Hồn Kim Thân
 109. [Thông báo] Kết quả Top Thần Thông và Top Level ở máy chủ Nghi Tiên
 110. [Tính năng mới] Vận Tiêu Bang Hội
 111. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Đẹp Đời Đẹp Đạo
 112. [Phiên Bản V28] Cập nhật những nội dung mới
 113. Sự kiện TOP Thần Thông ở máy chủ Nhất Tiên
 114. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 115. [Máy chủ mới] Bảo Tiên - Từ 10h00 ngày 29/03
 116. Tinh hồn thần dực
 117. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Tứ Tháng Ca
 118. Lộ trình các tính năng mới trong năm 2013
 119. [Thời gian] Thi đấu Đại Hội Thăng Tiên kỳ IV
 120. [Máy chủ mới] Uy Tiên - Từ 10h00 ngày 07/04
 121. [Phiên Bản V30] Cập nhật những nội dung mới
 122. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Bồng Lai Tiên Cảnh
 123. [Thông báo] Kết quả Top Thần Thông và Top Level ở máy chủ Bảo Tiên
 124. [Bảo trì] Tất cả các máy chủ ngày 10/04
 125. [Điều Chỉnh] Phần thưởng đua Top Máy Chủ
 126. [Tân Thủ] Cập nhật Túi Quà Tân Thủ
 127. [Máy chủ mới] Chấn Tiên - Từ 10h00 ngày 14/04
 128. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Nhớ Ngày Giỗ Tổ
 129. [Phiên Bản V31] Cập nhật những nội dung mới
 130. [Máy chủ mới] Giang Tiên - Từ 09h00 ngày 19/04 18
 131. [Thông Báo] BANG HỘI CHIẾN LIÊN MÁY CHỦ
 132. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Tranh Đoạt Chiến Giới
 133. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 134. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Chấn Tiên
 135. [Bảo trì ] Cập nhật sự kiện Ca Khúc Hào Hùng
 136. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Giang Tiên
 137. [Máy chủ mới] Hồ Tiên - Từ 09h00 ngày 05/05
 138. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Hành Trang Sĩ Tử
 139. [Bảo trì] Nâng cấp hệ thống
 140. Lịch Thi Đấu giải đấu Đại Hội Thăng Tiên kỳ V
 141. [Máy chủ mới] Hồ Tiên - Từ 10h00 ngày 12/05
 142. [Máy chủ mới] Bách Tiên - Từ 10h00 ngày 12/05
 143. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Tiên Linh Kỳ Diệu
 144. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hồ Tiên
 145. [Máy chủ mới] Như Tiên - Từ 10h00 ngày 19/05
 146. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ BáchTiên
 147. [Thần Khí] Lần đầu xuất hiện trong thế giới Vạn Linh
 148. [Hướng dẫn] Hệ thống Luyện Trùng Thuật
 149. [Máy chủ mới] Khánh Tiên - Từ 10h00 ngày 26/05
 150. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Mùa Hè Sôi Động
 151. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ NhưTiên
 152. [Bảo trì] Sự kiện Mùa Hè Sôi Động
 153. Phần thưởng hấp dẫn - Gải Đấu Đại Hội Thăng Tiên Lần VI
 154. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ trong thế giới Vạn Linh
 155. [Bảo trì] Nâng cấp hệ thống
 156. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ KhánhTiên
 157. [Thời gian] Thi đấu Đại Hội Thăng Tiên kỳ VI
 158. [Phiên Bản V39 - V40] Cập nhật những nội dung mới
 159. [Hướng dẫn] Hệ thống Chiêm Tinh Bói Toán
 160. [Bảo trì] Định kỳ các cụm máy chủ
 161. [Máy chủ mới] Đăng Tiên - Từ 10h00 ngày 09/06
 162. [Đua Top] Phần thưởng cho Máy Chủ Mới
 163. [Máy chủ mới] Khôi Tiên - Từ 10h00 ngày 16/06
 164. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ ĐăngTiên
 165. [Phiên Bản V41 - V42] Cập nhật những nội dung mới
 166. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Công Pháp Tiên Ma
 167. [Máy chủ mới] Huyền Tiên - Từ 10h00 ngày 23/06
 168. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 169. [Máy chủ mới] Vạn Tiên - Từ 10h00 ngày 30/06
 170. [Bảo trì] Định kỳ các cụm máy chủ
 171. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Khôi Tiên
 172. [Bảo trì] Hệ thống nạp thẻ
 173. [Máy chủ mới] Hồng Tiên - Từ 10h00 ngày 07/07
 174. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Viên Kẹo Ngọt Ngào
 175. [Phiên Bản V43] Cập nhật những nội dung mới
 176. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Huyền Tiên
 177. [Thông báo] Tình trạng lỗi trong phiên bản V43
 178. [Máy chủ mới] Hà Tiên - Từ 10h00 ngày 14/07
 179. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Câu Chuyện Cầu Vồng
 180. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Vạn Tiên
 181. Lộ trình các tính năng mới trong tháng 7/2013
 182. [Máy chủ mới] Hiếu Tiên - Từ 10h00 ngày 21/07
 183. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Huyền Hồn Yêu Pháp
 184. [Thông báo] Kéo dài thời gian cập nhật sự kiện V45
 185. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hồng Tiên
 186. [Ví ZingMe] Nạp ZingXu bằng thẻ cào điện thoại
 187. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 188. [Máy chủ mới] Trúc Tiên - Từ 10h00 ngày 28/07
 189. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Ly Hỏa Kỳ Lân
 190. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hà Tiên
 191. [Máy chủ mới] Tôn Tiên - Từ 10h00 ngày 04/08
 192. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Thiên Mệnh Tiên Nhân
 193. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hiếu Tiên
 194. [Máy chủ mới] Ngộ Tiên - Từ 10h00 ngày 11/08
 195. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Trúc Tiên
 196. [Máy chủ mới] Bàn Tiên - Từ 10h00 ngày 18/08
 197. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Thiên Mệnh Tiên Nhân
 198. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Tôn Tiên
 199. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 200. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Ngộ Tiên
 201. [Máy chủ mới] Duy Tiên - Từ 10h00 ngày 01/09
 202. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Chiến Công Hiển Hách
 203. [Máy chủ mới] Kỳ Tiên - Từ 11h00 ngày 08/09
 204. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Phụng Tiên
 205. [Máy chủ mới] Ly Tiên - Từ 10h00 ngày 15/09
 206. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Đón Tết Trung Thu
 207. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Duy Tiên
 208. [Thông báo] Lỗi gói quà Thần Kỹ
 209. [Máy chủ mới] Bích Tiên - Từ 10h00 ngày 22/09
 210. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Duy Tiên
 211. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 212. [Máy chủ mới] Hữu Tiên - Từ 10h00 ngày 29/09
 213. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Bảo Tàng Kho Báu
 214. [Thông báo] Dời lại thời gian bảo trì cập nhật sự kiện
 215. [Máy chủ mới] Nhã Tiên - Từ 10h00 ngày 06/10
 216. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Bích Tiên
 217. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 218. [Máy chủ mới] Song Tiên - Từ 10h00 ngày 20/10
 219. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Nhã Tiên
 220. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Bách Luyện Thành Tiên
 221. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hiệp Tiên
 222. [Thông báo] Dời thời gian bảo trì cập nhật sự kiện mới
 223. [Thông báo] Kéo dài thời gian bảo trì cập nhật sự kiện mới
 224. [Thông báo] Hệ thống máy chủ đang gặp sự cố
 225. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ
 226. [Máy chủ mới] Hưng Tiên - Từ 10h00 ngày 01/12
 227. [Máy chủ mới] Thành Tiên - Từ 10h00 ngày 08/12
 228. [Thông báo] Điều chỉnh thời gian cập nhật sự kiện hàng tuần
 229. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Gió Lạnh Đầu Đông
 230. [Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Mộng Tiên
 231. [Máy chủ mới] Ngạo Tiên - Từ 10h00 ngày 15/12
 232. [Máy chủ mới] Tuyết Tiên - Từ 10h00 ngày 22/12
 233. [Thông báo] Những chỉnh sửa hoạt động hàng tuần
 234. [Máy chủ mới] Hải Tiên - Từ 10h00 ngày 05/01/2014
 235. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Cảnh Đẹp Vạn Linh
 236. [Phiên Bản V69] Cập nhật những nội dung mới
 237. [Máy chủ mới] Đông Tiên - Từ 10h00 ngày 19/01/2014
 238. Thông báo] Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hải Tiên
 239. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Đón Tết Giáp Ngọ
 240. [Phiên Bản V71] Cập nhật những nội dung mới
 241. [Phiên Bản 71] Những tính năng mới hấp dẫn nhất.
 242. [Bảo trì] Bảo trì nâng cấp hệ thống
 243. [Máy chủ mới] Bắc Tiên - Từ 10h00 ngày 16/02/2014
 244. [Máy chủ mới] Tây Tiên - Từ 10h00 ngày 26/01/2014
 245. [Máy chủ mới] Nam Tiên - Từ 10h00 ngày 09/02/2014
 246. [Phiên Bản V73] Cập nhật những nội dung mới
 247. Đại Hội Thăng Tiên kỳ XIV
 248. [Bảo trì] Cập nhật sự kiện Ngày Lê Yêu Thương
 249. [Phiên Bản 73] Tính năng mới : Huyễn Hóa Thú
 250. [Thông báo] Sáp nhập máy chủ