PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Bang [H-T] 1. Nội Quy Diễn Đàn
 2. Gởi Bang [H-T]
 3. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)¤¸.-'´)¸.•'´)'• ¤¸.-'´)¸.•'´)'Welcome Back Bang [H-T] ¤¸.-'´)¸.•'´)'• ¤¸.-'´)¸.•'´)'• `'•.¸(`'•
 4. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Lời Cảm Ơn `'•.¸(`'•`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
 5. Bang [H-T] Nơi Đăng Ký Thành Viên Gia Nhập Bang
 6. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Nội Quy Bang [H-T] `'•.¸(`'•`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
 7. Gởi Các Bang Hội ZP!!!!!
 8. [Thông Báo] - Giải Đấu Liên Bang Lần Thứ I
 9. [Thông Báo] - Mời Bang[ H-T] Họp
 10. ¸.•'´)'• ¤¸.-'´)¸.•'´)'Đôi Nét Về Bang Hà Thành [H-T] ¤¸.-'´)¸.•'´)'• ¤¸
 11. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Thân Mời Các Bang : [BOSS] , [S-G] , [H-T] , [T-B]`'•.¸(`'•`'•.¸(`'
 12. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)Thông Báo Giải Thưởng `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 13. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Chào Mừng Lễ Quốc Khánh 2/9 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 14. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Thông Báo Thi Nội Bộ Tháng 9 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 15. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Chúc Tết Trung Thu 2014 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 16. •.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Chào Mừng Giải Nội Bộ Tháng 9 /2014 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 17. •.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Kết Thúc Giải Nội Bộ Tháng 9 /2014 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 18. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Thân Mời Các Bang : [H-T] _[S-G]_ [BOSS] _ [T-B] `'•.¸(`'•`'•.¸`'
 19. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Bang [H-T] Thân Mời Các Bang : [BOSS] , [S-G] , [T-B]`'•.¸(`'•`'•.¸`')
 20. ██ Danh Sách Tham Gia Giải Đấu Mừng Sinh Nhật Bang [H-T] █
 21. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Thân Mời Các Bang offline (`'•.¸¤*¤¸.-'
 22. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)Chào Mừng "Giải Liên Bang Mừng Sinh Nhật Lần Thứ II " `'•.¸(`'•`'•.¸`'
 23. •°¤*(¯`°(S)( (Chúc Mừng Sinh Nhật Bang [H-T]) )(G)°´¯)*¤°•
 24. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)Thông Báo Giải Thưởng `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 25. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Kết Thúc "Giải Liên Bang Mừng Sinh Nhật Lần Thứ II " `'•.¸(`'•`'•.¸`'
 26. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Thân Mời Bang [H-T] offline Ngày 22/11/2014 (`'•.¸¤*¤¸.-'
 27. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (`'•.¸¤*¤¸.-'
 28. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)Thư Ký [H-T] Ây Da Rời Bang (`'•.¸¤*¤¸.-'
 29. Thông Báo
 30. ♥☆.• °Bang [H-T] Thông Báo Giải Đấu Nội Bộ Bida 8 Ball Cuối Năm 2014 ♥☆.•°
 31. Bang [M-T] Thân Mời Các Bạn Chơi ZingPlay
 32. Thông Báo
 33. ♥☆.•° *(H) Chào Mừng Giải Đấu Nội Bộ Cuối Năm 2014 (T)*°•.☆♥
 34. ♥☆.•° Kết Thúc Giải Đấu Nội Bộ Cuối Năm 2014 °•.☆♥