PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Cập nhật  1. [Update] Cập nhật phiên bản 1.6.10
  2. [Update] Cập nhật phiên bản 1.6.11
  3. [Update] Thông tin cập nhật phiên bản 2.0
  4. [Update] Cập nhật phiên bản 2.0.1
  5. [Update] Cập nhật phiên bản 2.0.2 - 13/03/2013
  6. [Update]Cập nhật phiên bản 2.0.3
  7. [Update]Cập nhật phiên bản 2.0.4