PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Thông báo  1. TalkTV cập nhật phiên bản thử nghiệm 0.2
  2. Cập nhật TalkTV phiên bản 0.3
  3. TalkTV: Cập nhật hệ thống server Hà Nội