PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Dược Vương Cốc  1. Lịch sử ra đời phái Côn Luân
  2. Côn Lôn khuấy động chốn giang hồ
  3. Cho mình hỏi cách vào Giang Tân Thôn ???
  4. Thắc mắc về đổi Ngọc Diệu Dương = ngọc 9 châu + 2tmkl + 450 CLN.