PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Boom Tournament 2014  1. Đề nghị HeroBoom83 vào giải thích cách xếp hạng lần này