PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Quân Đoàn  1. Có ở chơi Nhai Cơ ở Hải Phòng không?
  2. Hẹn gặp a e quân đoàn tamquốc(s1) 18/04/2014
  3. clip hướng dẫn cách đánh ở tính năng quân đoàn chiến
  4. QĐ Tjnh Võ S14!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Nội quy diễn đàn Quân Đoàn
  6. Ko biết qd nào sẽ bá trong vgc lần này nhỉ
  7. Cáo phó cho Sever 1 - Tạm Biệt :)
  8. Hội Tụ - Sever 138.