PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Host Tournaments 1. Gởi Các Bang Hội ZP!!!!!
 2. (¯`•™»♀•◦○ Phòng Ghi Nhận Ý Kiến Đóng Góp Của Bang Chủ Các Bang Hội ○◦•♂«™•´¯)
 3. (¯`•™»♀•◦○ Phòng Thảo Luận Của Các zing Player ○◦•♂«™•´¯)
 4. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Chúc Mừng Host Tournaments `'•.¸(`'•`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
 5. [Thông Báo] - Giải Đấu Liên Bang Lần Thứ I
 6. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)Phòng Các Bang Hội Đăng Ký Thi Liên Bang `'•.¸(`'•`'•.¸(`'
 7. ██ Bang [T-B] ██ Chúc Mừng Host Tournament
 8. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Thân Mời Các Bang : [BOSS] , [S-G] , [H-T] , [T-B]`'•.¸(`'•`'•.¸(`'
 9. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Host Tournaments Cảm Ơn Nhà Tài Trợ `'•.¸(`'•`(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 10. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Host Tournaments Quỹ Tài Trợ `'•.¸(`'•`(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 11. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Chào Mừng Giải Liên Bang Cá Nhân Lần Thứ I (`'•.¸¤*¤¸.-'
 12. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Kết Thúc Giải Liên Bang Cá Nhân Lần Thứ I (`'•.¸¤*¤¸.-')
 13. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Đôi Nét Về Host Tournaments (`'•.¸¤*¤¸.-')`'•.¸
 14. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Chào Mừng Lễ Quốc Khánh 2/9 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 15. ♥☆.•° * Lời Cảm Ơn * °•.☆♥
 16. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tounament Chúc Tết Trung Thu 2014 `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)
 17. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Thân Mời Các Bang : [BOSS] _[S-G]_ [H-T] _ [T-B] `'•.¸(`'•`'•.¸`'
 18. `'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) Danh Sách Thành Viên Bang [S-G] Tham Gia Giải Snooker `'•.¸(`'•`'•.¸`')
 19. ██ Danh Sách Tham Gia Giải Đấu Snooker Bang [T-B] █
 20. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Chào Mừng Giải Liên Bang Snooker Mở Rộng(`'•.¸¤*¤¸.-'
 21. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Thân Mời Các Bang offline (`'•.¸¤*¤¸.-'
 22. —¤÷(`[¤* (Chúc Mừng Sinh Nhật Host CU MI NHON) *¤]´)÷¤—
 23. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Happy Brithday anh CU MI NHON ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'
 24. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Happy Brithday anh ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'
 25. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Kết Thúc Giải Liên Bang Snooker Mở Rộng(`'•.¸¤*¤¸.-'
 26. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Hình Off hôm 25/10 Happy Brithday anh CU MI NHON ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'
 27. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Video Clip Off hôm 25/10 Happy Brithday anh CU MI NHON ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'
 28. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Host CU MI NHON Lời Cám Ơn ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-')'•.¸
 29. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Host Tournaments Thân Mời Các Bang offline (`'•.¸¤*¤¸.-'
 30. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (`'•.¸¤*¤¸.-'
 31. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) Hình Offline Zingplay Cùng Anh CU MI NHON Kỷ Niệm Khó Quên (`'•.¸¤*¤¸.-'
 32. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Video Clip Offline Zingplay Cùng Anh CU MI NHON 22/11/2014. ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'
 33. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)Host Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2014 (`'•.¸¤*¤¸.-'
 34. '•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)♥ Host Tournaments Chúc Mừng Tết Dương Lịch 2015 ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'´)'•.¸
 35. ♥'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) ♥ ♥ Happy_Valentines_day♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'♥
 36. ♥'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´) ♥ Chúc Mừng Tết Âm Lịch _ Ất Mùi 2015 ♥ (`'•.¸¤*¤¸.-'♥
 37. **”**:.♥_.:**”**♥. Chào Mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10/03/2015 . ♥**”**:.♥_.:**”**.
 38. **”**:.♥_.:**”**♥. Happy Mother's Day . ♥**”**:.♥_.:**”**.
 39. ef. Thép ống đúc phi 21 ống thép đúc phi 21 thép ống đúc phi 21 phi 21
 40. ef. Thép ống đúc phi 27 thép ống đúc phi 32 thép ống đúc phi 27 phi 32
 41. ef. Thép ống đúc phi 34 thép ống đúc phi 42 thép ống đúc phi 34 phi 42
 42. ef. Thép ống đúc phi 42 thép ống đúc phi 48 thép ống đúc phi 42 phi 48
 43. ef. Thép ống đúc phi 48 thép ống đúc phi 51 thép ống đúc phi 48 phi 51
 44. ef. Thép ống đúc phi 90 thép ống đúc phi 102 thép ống đúc phi 90 phi 102
 45. ef. Thép ống đúc phi 108 thép ống đúc phi 114 thép ống đúc phi 108 phi 114
 46. ef. Thép ống đúc phi 141 thép ống đúc phi 168 thép ống đúc phi 141 phi 168
 47. ef. Thép ống đúc phi 168 thép ống đúc phi 219 thép ống đúc phi 168 phi 219
 48. ef. Thép ống đúc phi 219 thép ống đúc phi 273 thép ống đúc phi 273 phi 219
 49. ef. Thép ống đúc phi 273 thép ống đúc phi 325 thép ống đúc phi 273 phi 325
 50. ef. Thép ống đúc phi 325 thép ống đúc phi 355 thép ống đúc phi 325 phi 355
 51. ef. Thép ống đúc phi 355 thép ống đúc phi 406 thép ống đúc phi 355 phi 406
 52. ef. Thép ống đúc phi 406 thép ống đúc phi 457 thép ống đúc phi 406 phi 457
 53. ef. Thép ống đúc phi 457 thép ống đúc phi 508 thép ống đúc phi 457 phi 508
 54. ef. Thép ống đúc phi 508 thép ống đúc phi 610 thép ống đúc phi 508 phi 610
 55. ef. Thép ống đúc phi 610 thép ống đúc phi 610 thép ống đúc phi 610 phi 32
 56. ef. Thép ống đúc phi 51 thép ống đúc phi 60 thép ống đúc phi 51 phi 60
 57. ef. Thép ống đúc phi 60 thép ống đúc phi 90 thép ống đúc phi 60 phi 90
 58. zuty.Thép ống đúc phi 34,34mm,25 A,1 inch, DN 25.
 59. zuty.Thép ống đúc phi 27,27 mm,20 A,3/4 inch,DN 20.ống thép phi 27,27 mm,20 A,3/4 inch,DN 20.
 60. zuty.Thép ống đúc phi 141, 141mm,125 A,5 inch.DN 125.ống thép đúc phi 140, 140mm,125 A,5 inch.DN 125
 61. zuty.thép ống đúc phi 610,dn 600, thép ống phi 610,dn 600,thép ống hàn phi 610,dn 600,
 62. zuty.thép hàn ống phi 508,phi 610,phi 457.ống thép đúc phi 60,phi 63.
 63. zuty.thép hàn ống phi 168 610,thép ống hàn phi 355 457,ống thép đúc phi 325 phi 273,phi 457
 64. zuty.ống thép đúc phi 273 phi 219,DN 200,DN 250.
 65. zuty.Thép ống hàn phi 325, phi 273.ống thép đúc phi 406, phi 219 thép ống đúc phi 108 159.
 66. zuty.thép ống phi 90,phi 42 thép ống đúc phi 73,phi 60.thép ống đúc phi 273 ,phi 34
 67. zuty.thép ống đúc phi 60, phi 90, phi 114, phi 141, phi 168, phi 219
 68. zuty.Ống thép đúc phi 127, phi 168, phi 219, phi 273, phi 300, phi 350
 69. zuty.thép ống phi 406, phi 457 thép ống đúc phi 219 phi 245
 70. zuty.Thép ống đúc phi 48 phi 355,phi 406 phi 457 phi 508,
 71. zuty.Thép ống đúc phi 219,thép ống đúc phi 325,thép ống đúc phi 114
 72. zuty.Thép ống đúc phi 114mm 168mm 219mm
 73. zuty.Thép ống đúc phi 219,phi 273,ống thép hàn phi 219,phi 273.
 74. zuty.Mạ kẽm ống thép đúc phi 219,phi 273.Mạ kẽm ống thép phi 325,phi 355
 75. zuty.Nhập khẩu thép ống phi 273,phi 457 x SCH20.Nhập khẩu thép ống đúc phi 89,phi 90 SCH 40
 76. zuty.ống thép đúc phi 178,phi 83,phi 168,phi 325