PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Kiếm Thánh  1. Mở Hàng =]]
  2. Nội quy diễn đàn Kiếm Thánh.
  3. Class Kiếm Thánh
  4. Kĩ thuật combo không bị rơi của kiếm khách
  5. Kiếm Thánh tâng boss cơ bản