PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Tham gia - Báo danh Event 1. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 10
 2. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 20
 3. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 30
 4. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 40
 5. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 45
 6. [ Topic báo danh ] Đua Top nhận thưởng Lv 50
 7. [ Event ] Báo danh nhận thưởng ngày 05/11
 8. [ Event ] Báo danh nhận thưởng ngày 06/11
 9. [Topic tham gia Event Đuổi Hình Bắt Chữ]
 10. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 23/4
 11. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 24/4
 12. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 25/4
 13. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 26/4
 14. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 27/4
 15. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 28/4
 16. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 29/4
 17. Câu Hỏi Event Đố Vui Có Thưởng - Ngày 30/4
 18. trả thưởng iven
 19. Topic Tham gia event Kỳ Binh Marathon
 20. Topic tham gia event Bá chủ quang minh đỉnh
 21. Topic tham gia Event dự đoán “Thiên Hạ Đệ Nhất” Độc Bộ Thiên Hạ - Tuần: 27/07 – 02/08
 22. Topic tham gia Event dự đoán “Thiên Hạ Đệ Nhất” Độc Bộ Thiên Hạ - Tuần: 03/08 – 09/08
 23. Topic tham gia Event Forum " Vua Bang Chiến" - Độc Bộ Thiên Hạ
 24. anh em cung nhan thuong bang Genius moi nguoi oi
 25. Topic tham gia Event dự đoán “Thiên Hạ Đệ Nhất” Độc Bộ Thiên Hạ - Tuần: 28/09 – 04/10
 26. Lưu ý về thời gian tham gia event dự đoán " Thiên hạ đệ nhất " Độc bộ thiên hạ" tuần 28/09 - 04/10
 27. Topic tham gia Event Forum " Kết liễu Boss Thế giới " - Độc Bộ Thiên Hạ
 28. kết liễu boss
 29. Topic tham gia Event " Mừng Sinh Nhật Nhất Niên Độc Bộ - Thổ Lộ Tâm Tư "
 30. chúc mừng sinh nhật độc bộ thiên hạ
 31. Chúc Mừng Sinh Nhật Tròn 1 Tuổi của Gia Đình Game Độc Bộ Thiên Hạ
 32. Topic Tham gia - Báo danh Event "Uyên Bác Độc Bộ" Từ 17-12 đến 27-12