PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Tố cáo  1. dùng clone phá hoại nước khác
  2. Boot Điểm Đoạt Thành Chiến , VNG cần giải quyết nhanh
  3. mua bán code lừa đảo
  4. AD bên fanpage phát code không công bằng
  5. Thần tướng hồi chuyển