PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Sự kiện diễn đàn 1. [ Event ] Báo Danh Nhận Thưởng.
 2. [ Event ] Mò Kim Đáy Bể
 3. [ Topic Tham Gia Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 30 "
 4. [ Topic Tham Gia Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 40 "
 5. [ Topic Tham Gia Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 45 "
 6. [ Topic Tham Gia Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 50 "
 7. [ Topic Tham Gia Event ] Mò Kim Đáy Bể .
 8. [ Topic Kết Quả Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 30 "
 9. [ Topic Kết Quả Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 40 "
 10. [ Topic Kết Quả Event ] Báo Danh Có Thưởng " Level 45 "
 11. [ Topic Kết Quả Event ] Mò Kim Đáy Bể .
 12. Hướng dẫn đổi tên hiển thị trên diễn đàn
 13. [Tham gia] GÓP Ý HAY - QUÀ LIỀN TAY (Tuần 1: từ ngày 18/5 - 24/5)
 14. [Không hợp lệ] Bài tham gia không hợp lệ event GÓP Ý HAY - QUÀ LIỀN TAY
 15. [Event] Bản Lĩnh Vượt Ải- Thử Trí Anh Tài
 16. [Tham Gia]Bản Lĩnh Vượt Ải - Thử Trí Anh Tài [ Viên Thiệu]
 17. [Tham Gia ] Bản Lĩnh Vượt Ải- Thỏa Trí Anh Tài [Lưu Biểu]
 18. [Tham Gia] Bản Lĩnh Vượt Ải - Thử Trí Anh Tài [ Đổng Trác]
 19. [Tham Gia] Bản Lĩnh Vượt Ải - Thử Trí Anh Tài [ Tôn Kiên ]
 20. [Tham Gia] Bản Lĩnh Vượt Ải - Thử Trí Anh Tài [ Tôn Quyền ]
 21. [Không hợp lệ] Bài tham gia không hợp lệ event Bản lĩnh vượt ải
 22. Các bạn tham gia event diễn đàn chú ý
 23. [Tham gia] GÓP Ý HAY - QUÀ LIỀN TAY (Tuần 2: từ ngày 25/5 -31/5)
 24. [Kết quả] Tổng kết event Góp ý hay - quà liền tay tuần 1 (18-24/5)
 25. [Kết quả] Tổng kết event BẢN LĨNH VƯỢT Ải - THỬ TRÍ ANH TÀI
 26. [Tham gia] GÓP Ý HAY - QUÀ LIỀN TAY (Tuần 2: Từ 1/6 - 7/6)
 27. [Kết quả] Tổng kết event GÓP Ý HAY – QUÀ LIỀN TAY tuần 2
 28. [Event] Bản lĩnh vượt ải - Thử trí anh tài (KỲ 2)
 29. [Tham gia] BẢN LĨNH VƯỢT ẢI - THỬ TRÍ ANH TÀI _Kỳ 2 (Lữ Bố - Ma Vương)
 30. [Tham gia] BẢN LĨNH VƯỢT ẢI - THỬ TRÍ ANH TÀI - Kỳ 2 Trương Hợp ( Tam Công )
 31. [Tham gia] BẢN LĨNH VƯỢT ẢI - THỬ TRÍ ANH TÀI - Kỳ 2 Tôn Sách( Giang Đông)
 32. [Tham gia] BẢN LĨNH VƯỢT ẢI - THỬ TRÍ ANH TÀI - Kỳ 2 Hoàng Trung( Nghĩa Sĩ )
 33. [Tham Gia] Bản Lĩnh Vượt Ải - Thử Trí Anh Tài Kỳ 2 [Tôn Kiên - Giang Đông]
 34. [Event] Đuổi hình bắt tướng
 35. [Kết quả] Tổng kết event BẢN LĨNH VƯỢT Ải - THỬ TRÍ ANH TÀI (KỲ 2)
 36. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng
 37. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 20/7/2015
 38. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 21/7/2015
 39. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 22/7/2015
 40. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 23/7/2015
 41. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 24/7/2015
 42. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 25/7/2015
 43. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 26/7/2015
 44. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 27/7/2015
 45. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 28/7/2015
 46. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 29/7/2015
 47. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 30/7/2015
 48. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 31/7/2015
 49. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 01/08/2015
 50. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 02/08/2015
 51. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 03/08/2015
 52. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 04/08/2015
 53. [Tham Gia] Event Đuổi HÌnh Bắt Tướng - Ngày 05/08/2015
 54. [Event] Chiêu Mộ Danh Tướng
 55. [Tham gia] Event chiêu mộ danh tướng ngày 23/8/2015
 56. [Tham gia] Event chiêu mộ danh tướng ngày 25/8/2015
 57. [Tham gia] Event chiêu mộ danh tướng ngày 27/8/2015
 58. [Tham gia] Event chiêu mộ danh tướng ngày 31/8/2015
 59. [Event] Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
 60. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ I
 61. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ II
 62. Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ II
 63. [Event] Đuổi hình bắt tướng KỲ 2
 64. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 03/10/2015
 65. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 04/10/2015
 66. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 05/10/2015
 67. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 06/10/2015
 68. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 07/10/2015
 69. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 08/10/2015
 70. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 09/10/2015
 71. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 10/10/2015
 72. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 11/10/2015
 73. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 12/10/2015
 74. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 13/10/2015
 75. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 14/10/2015
 76. [Thông báo]V/v Phát Code Event Đuổi Hình Bắt Tướng.
 77. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 15/10/2015
 78. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 16/10/2015
 79. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 17/10/2015
 80. [Tham gia] Event đuổi hình bắt tướng ngày 18/10/2015
 81. [Event] Truy Tìm Nữ Tướng
 82. Tham gia] Truy Tìm Nữ Tướng ngày 19/10/2015
 83. Tham gia] Truy Tìm Nữ Tướng ngày 20/10/2015
 84. Tham gia] Truy Tìm Nữ Tướng ngày 21/10/2015
 85. Tham gia] Truy Tìm Nữ Tướng ngày 22/10/2015
 86. Tham gia] Truy Tìm Nữ Tướng ngày 23/10/2015
 87. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ III
 88. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ IV
 89. [Event] Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng
 90. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng
 91. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng 20/11/2015
 92. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng 21/11/2015
 93. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng 22/11/2015
 94. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng 23/11/2015
 95. [Tham gia] Event Nhìn Kỹ Năng - Đoán Danh Tướng 24/11/2015
 96. [Event] Đua level chung - nhận quà khủng
 97. [Tham gia Event] Đua level chung - nhận quà khủng: Mốc level 91
 98. [Tham gia Event] Đua level chung - nhận quà khủng: Mốc level 92
 99. [Tham gia Event] Đua level chung - nhận quà khủng: Mốc level 93
 100. [Tham gia Event] Đua level chung - nhận quà khủng: Mốc level 94
 101. [Tham gia Event] Đua level chung - nhận quà khủng: Mốc level 95
 102. [Event] Đua Lực Chiến Chung Hội - Nhận Code Noel Khủng
 103. [Event] Giáng Sinh an lành
 104. Hướng dẫn cách up ảnh lên diễn đàn (Mới)
 105. [Tham gia Event]Đua Lực Chiến Chung Hội - Nhận Code Noel Khủng
 106. [Tổng kết] Event Đua mốc level - Nhận quà khủng
 107. [Tổng kết] Event Giáng Sinh an lành
 108. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ V
 109. [Thông báo] Đã trao thưởng Event Đua level chung - Nhận quà khủng
 110. [Tổng Kết] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ V
 111. [Event] Ô Chữ Đón Xuân
 112. [Tham Gia] Event Ô Chữ Đón Xuân
 113. [Tổng Kết ] Event Ô Chữ Đón Xuân
 114. Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 7
 115. [Tham Gia] Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 7
 116. Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 8
 117. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 8
 118. Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 9
 119. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 9
 120. [Event]Dự Đoán Top Level Phiên Bản Mới!
 121. [Tham Gia] Event Dự Đoán Top Level Phiên Bản Mới lv 99
 122. [Tham Gia] Event Dự Đoán Top Level Phiên Bản Mới lv 100
 123. [Tham Gia] Event Dự Đoán Top Level Phiên Bản Mới lv 98
 124. Event Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 10
 125. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 10
 126. [Tổng Kết] Event Dư Đoán Top Level Phiên Bản Mới Lv 98
 127. Event - DỰ ĐOÁN TỶ SỐ EURO 2016
 128. [Tham gia] Event - Dự đoán tỷ số Euro 2016
 129. [Event] Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 11
 130. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 11
 131. [Tổng Kết] Event Dự Đoán Top Level Phiên Bản Mới Lv 100
 132. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 12
 133. [Event] Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 12
 134. [Event] Dự Đoán Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỳ 13
 135. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 13
 136. [Event] Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 14
 137. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 14
 138. [Event] Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 15
 139. [Tham Gia]Event Dự Đoán Lôi Đài Tranh Bá Kỳ 15
 140. [Event] Dự Đoán Chư HầuTranh Bá Kỳ 16
 141. [Tham Gia]Event Dự Đoán Chư Hầu Tranh Bá Kỳ 16
 142. [Event] Ô Chữ Giáng Sinh
 143. [Tham Gia] Event Ô Chữ Giáng Sinh
 144. [Tổng Kết] Event Ô Chữ Giáng Sinh