PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Hướng Dẫn Tân Thủ 1. Hệ Thống Bảo Vật
 2. Hệ Thống Thế Lực
 3. Bản Đồ Thế Giới
 4. Hệ Thống Thái Ấp
 5. Hệ Thống Sản Nghiệp
 6. [ Hoạt Động Hàng Tuần ] Hoa Dung Đạo - Thứ 5
 7. Tính Năng Tây Chinh
 8. Phó Bản Nhóm - Hoàng Bảng
 9. [ Hoạt Động Hàng Tuần ] Phản quân Nhập Kinh - Thứ 4, 7
 10. Tỉ võ
 11. Tranh Bá Trung Nguyên
 12. Hệ thống Bái Tướng và Diệt Phỉ
 13. Hệ Thống Nhiệm Vụ Thế Giới
 14. Hệ Thống Phạt Quần Hùng
 15. Hệ Thống Thí Luyện
 16. [ Hoạt Động Hàng Tuần ] Thuyền Cỏ Mượn Tên - Thứ 2
 17. Nhiệm Vụ Thế Lực
 18. Hệ Thống Võ Tướng
 19. Hệ Thống Binh Chủng
 20. Hệ Thống Tương Khắc Binh Chủng Công Thành Chiến
 21. làm sao kiếm dc tướng lam, tím vàng vậy mấy ban
 22. Hướng dẩn vượt ải cấp 60
 23. Mình mới chơi mong được hướng dẫn.
 24. Help me: Tư vấn đội hình chung hội
 25. Hỏi về thiên phú thiết bích và quân kỷ
 26. Thắc mắc của newbie
 27. hỏi về Thần KHí của tướng!
 28. quân công
 29. Hướng Dẫn Tân Thủ Đội hình theo từng thời điểm LV!