PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Sự Kiện Diễn Đàn  1. [Sự Kiện] Báo Lỗi Alpha Quà Bao La
  2. Hướng dẫn up ảnh lên diễn đàn
  3. Sai giờ sever
  4. Than khi
  5. Than khi 7 len 8
  6. Khi up sao cho do