PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Giang Hồ Đàm Đạo 1. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 1: Nên có bao nhiêu môn phái ?
 2. [Bảng khảo sát] Võ Lâm 2 Ngoại truyện - Tổng hợp
 3. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 2: Có nên chỉnh sửa môn phái không ?
 4. [BKS] VL2 Ngọai truyện - Câu 3: Có nên combo Vũ khí, trang bị không ? (Bổ sung đáp án)
 5. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 4: Những loại binh khí sẽ xuất hiện
 6. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 5: Có nên trùng sinh cho nhân vật không ?
 7. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 6: Bạn muốn hệ thống chân như nào
 8. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 7: Bạn có muốn xuất hiện Kim Xà không ?
 9. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 8: Bạn có muốn có Pet không ?
 10. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 9: Có nên đưa Lăng Ba Vi Bộ vào không ?
 11. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 10: Có nên đưa hệ thống đá quý vào ?
 12. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 11: Sở thích của bạn khi đăng nhập vào Game
 13. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 12: ĐAM MÊ LỚN NHẤT của bạn đối với VL2 là gì ?
 14. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 14: Bạn thich đấu đá hay hợp tác để đạt được lợi ích ?
 15. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 15: Bạn thích kiểu PK nào NHẤT ?
 16. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 16: Bạn có muốn đối thủ bị trừng phạt PK không ? Trừng phạt với hình thức nào ?
 17. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 17: Có nên phân hoá phần thưởng thắng thua 2 phe không ?
 18. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 19: Bạn muốn kết cấu của các phó bản như thế nào ?
 19. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 20: Có nên giới hạn phần thưởng cho mỗi hoạt động không ?
 20. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 21: Bạn muốn lên cấp như thế nào ?
 21. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 22: Bạn có muốn ứng dụng lại hoặc mở rộng thêm các kỹ năng sống không ?
 22. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 23: Nên quy hoạch nguồn gốc vật phẩm như thế nào ?
 23. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 24: Game nên có bao nhiêu loại tiền tệ
 24. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 25: Game nên có bao nhiêu nguồn Vàng ?
 25. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 26: Bạn là dạng Gamer nào ?
 26. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 27: Game có nên thu phí không ?
 27. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 28: Nếu không đóng phí định kỳ thì sẽ bị ?
 28. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 29: Nên cường hóa như thế nào ?
 29. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 30: Bạn muốn chơi ở Server nào ? Có nên thu phí chuyển SV không ?
 30. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 13: Bạn ĐÃ TỪNG THÍCH NHẤT những tính năng nào ? Trong tương lai bạn có muốn tham gia lại không ?
 31. [BKS] VL2 Ngoại truyện - Câu 18: Bạn thích hình thức cày cuốc như thế nào ?
 32. [Cân bằng PK] - Kỳ 1: Quan điểm của bạn về Khái niệm "Cân bằng" trong PK ???
 33. [Cân bằng PK] - Kỳ 2: Nguyên nhân gây mất "Cân bằng" trong PK (Quan điểm)
 34. Cân bằng ng chơi các phái