PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Long Tranh Hổ Đấu



  1. Long Tranh Hổ Đấu 4 bất ngờ xuất hiện
  2. Phần thưởng Long Tranh Hổ Đấu
  3. Team chuẩn cho giải đấu Long Tranh Hổ Đấu ???
  4. Giải đấu mới với nhiều thay đổi đáng chú ý
  5. 29/07: LTHĐ4 bắt đầu copy dữ liệu nhân vật
  6. 10h00 - 30/07: Bắt đầu kiểm tra nhân vật
  7. Bộ clip Long Tranh Hổ Đấu 4