PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Tham gia - Báo danh Event 1. [Topic Tham Gia Event] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Lv 100
 2. [Topic Tham Gia Event] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Lv 120
 3. [Topic Tham Gia Event ] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Level 140
 4. [Topic Tham Gia Event] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Lv 160
 5. [Topic Tham Gia Event ] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Level 180
 6. [Topic Tham Gia Event ] Nhân Sĩ Báo Danh - Nhận Ngay Phần Thưởng Mốc Level 200
 7. [Topic Tham Gia Event] Thử Tài Hiểu Biết
 8. Tìm hiểu game
 9. [Topic Tham Gia Event Mini] Đào Bảo Hay - Nhận Ngay Code Vip
 10. [Topic Tham Gia Event] Đuổi Hình Bắt Chữ
 11. Event
 12. [Topic Tham Gia Event] Danh Tướng Bí Ẩn .
 13. [ Topic Tham Gia Event ] Lá Bài May Mắn