PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Minh Giáo  1. Giới thiệu về Minh Giáo
  2. Long Văn
  3. Mong Mod và anh em hướng dẫn nâng cao về Minh Giáo
  4. Xin chỉ giáo cách build skill cho Minh Giaó