PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Tửu quán 1. video thí luyện ải cấp 64
 2. Phó bản loạn gia lữ
 3. video thí luyện ải cấp 69
 4. video thí luyện ải cấp 74
 5. video thí luyện ải cấp 77
 6. video thí luyện ải cấp 79
 7. video thí luyện ải cấp 84
 8. Thí Luyện Loạn Thất Vương
 9. video thí luyện ải cấp 87 hót hót
 10. Sập nhà Đại Hán !!!
 11. video thí luyện ải cấp 89
 12. Đại Hán s1 ngày thứ 2 bị diệt vong
 13. Chiến Macedonia cấp 84
 14. anh oi up video thuy luyen 94 len di anh anh
 15. Thí luyện 94 hót hót bà con mại zô
 16. Thí luyện cấp 99
 17. Thí luyện 99 cho mọi người muốn đạt event đua cấp đây
 18. Đại hán s1 cuối cùng cũng có ngày hôm nay
 19. có video thí luyện 104 chưa bà con
 20. làm tý lên cho vui " NVQG tranh Giành Điểm "
 21. Ngồi không viết vài dòng lưu bút vế game:).
 22. Cần đổi code Thien Tuong Hung Su lấy code vip game Thien Thu
 23. và đây là Đại Hán của e sau khi gộp 6 sv lại đây..