PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Võ Lâm Minh Chủ 07  1. Công bố thể lệ giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 7
  2. Phá Quân Cố Sơn - Phần thưởng Võ Lâm Minh Chủ 7
  3. Lưu Ý Quan Trọng Trước Vòng Chung Kết
  4. 01/12: Copy Nhân Vật Vào Đấu Trường
  5. 02/12: Bắt Đầu Kiểm Tra Nhân Vật Tại Đấu Trường
  6. Thay Đổi Nhân Vật Tham Gia Vòng Chung Kết