PDA

Võ lâm Truyền kỳ : [ Tổng hợp ] Quẻ Bát Quái- Hợp thành Trang bị Bát Quáidarkse7en
07-09-09, 20:00
Nói trước đây chỉ là tổng hợp cho các bạn theo dõi cho tiện thôi
Bài viết có tham khảo tại Bát Quái bảo Điển :D
Dành cho người chưa biết. AI pr0 biết rồi làm ơn đừng chém em.
Có mỗi cái đầu mà 2pic nào cũng có người chém :D

Phần 1: Linh Thạch va Quẻ Bát Quái của Trang Bị

Linh thạch Có Linh khí lẻ : Dương linh thạch ( Có Gam màu Nóng : Vàng, cam . Đỏ)
Linh thạch có Linh khí Chẵn : Âm linh thạch ( Có gam màu Lạnh : Xám )
Nếu nhìn nhiều bạn có thể phân biệt được đẳng cấp linh thạch dựa vào màu sắc nữa cơ ^^
Để có thể kích hoạt Quẻ Bát Quái của Trang bị thì Tổng số Linh khí của Linh Thạch phải = Giá trị linh khí của Trang Bị Có lỗ
Ví dụ :

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/68951252326808.jpg

Cái mũ này của tôi có 3 slot. Linh khí của trang bị là 100 linh khí
Muốn kích hoạt được quẻ bát quái thì tôi phải ép đủ 3 slot. Và tổng số linh khí của 3 linh thạc ép vào vừa đủ 100.. Vậy là tôi phải kiếm 1 linh thạch 19 Linh khí nữa mới đủ kích hoạt Quẻ Bát Quái :D
Tương tự thế với trang bị của bạn :D

Khi ép đủ linh thạch ta có Trang bị bát Quái chưa kích hoạt như thế này
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/08/98851252330115.jpg

( Ảnh đi Chôm ;-))

Các bạn có thể đến Thần Du Chân Nhân để kích hoạt quẻ cho trang bị
Với trang bị < 80 lk thì ông ý kích hoạt Free. Còn cao hơn thì tốn cái gì quên mất tiêu rồi ;-) Khi nào mở chức năng mình sẽ Update :D

Quẻ Bát Quái của Trang bị
( ở đây mình sẽ viết theo Loại linh thạch cho các bạn dễ nhìn. Vì khi ép vào chỉ nhìn thấy màu lih thạch chứ biết linh khí nhiêu đâu ;-))
Khi nhìn linh thạch trên trang bị thì các bạn hãy nhìn theo chiều từ dưới lên trên nhé . Đấy là thứ tự ép.

Càn : Thứ tự Ép Linh thạch : Dương- Dương-Dương
Khôn: Thứ tự ép Linh Thạch : Âm – Âm – Âm
Ly : Thứ tự ép Linh Thạch : Dương- Âm- Dương
Khảm : Thứ tự ép Linh Thạch : Âm- Dương- Âm
Chấn : Thứ tự ép Linh Thạch : Dương- Âm- Âm
Tốn : Thứ tự ép Linh Thạch : Âm- Dương- Dương
Cấn : Thứ tự ép Linh Thạch : Âm- Âm- Dương
Đoài : Thứ tự ép Linh Thạch : Dương-Dương- Âm
Làm xong đoạn Quẻ bát Quái này Người Viết cũng đang choáng hết đầu. Đợi tẹo Post tiếp @@
Quên. Nói nốt ;-)
Cấp của Trang bị càng cao thì Opt của Set Bát Quái hợp thành càng dễ đạt Max. Cấp của trang bị bát Quái max là 7 và tính theo cấp của linh thạch có cấp thấp nhất.
Ví dụ : các bạn Ép 2 viên linh thạch cấp 7. thừa ít linh khí và các bạn ép ngay 1 viên linh thạch cấp 1 ( Ví dụ Hồi Độ bền 1 )
 Cấp trang bị bát Quái của bạn là 1. Khi hợp thành Set Bát Quái sẽ dễ bị min opt ;-)

Làm xong đoạn Quẻ bát Quái này Người Viết cũng đang choáng hết đầu. Đợi tẹo Post tiếp @@

Cổ Phong
07-09-09, 20:03
cái này hay nè

Gạch Bay Vào Mắt
07-09-09, 20:06
bạn cho mình hỏi 1 món có thể kích ko hay cần 1 set mới kick dc rồi mới có off ẩn hả bạn :H

nh0cbu0n92cbb
07-09-09, 20:07
Khi kích hoạt cần phải có quẻ àh @@

darkse7en
07-09-09, 20:16
Phần 2 : Trang bị Bát Quái Phổ Thông

Sau khi đã Kích Hoạt Quẻ cho các trang bị Bát Quái, Các bạn sẽ đến Công Dã Khí để ghép thành Set Bát Quái :D

Ở đây Quẻ của trang bị mình viết theo thứ tự : Mũ – Áo – Quần- Vũ Khí

1-Người Mạnh Trang Bị @@ : [ Khôn- Khảm- Đoài- Ly ] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80 . Tăng Sức Mạnh và Gân Cốt 25-60 điểm

2-Tốc Kích Trang Bị : [ Khảm- Đoài- Ly- Cấn ] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80– Tăng sức mạnh và thân pháp 25-60 điểm

3-Kiếm Khí Trang Bị : [ Đoài- Ly- Cấn- Càn] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80– Tăng Nội Công , Linh Hoạt 25-60 điểm

4-Động Phá Trang Bị: [Ly- Cấn- Càn-Khôn]
Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80- Tăng Linh Hoạt và Sức Mạnh ( Trong bảo điển dịch là tăng LH và Lực lượng @@ ) 25-60 điểm

5-Thích Khách trang bị: [ Cấn- Càn-Khôn- Khảm] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80- Tăng Thân pháp và linh hoạt 25-60 điểm

6-Phong Tốc Trang bị: [Ly- Đoài- Khảm- Cấn] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80
Tăng Nội Công và Thân Pháp 25-60 điểm

7-Phục long Trang Bị: [ Càn- Khôn- Khảm- Đoài] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80-Tăng Nội Công và Gân Cốt 25- 60 điểm

8-Huyền Khâu Trang Bị: [ Chấn- Càn- Cấn- Ly] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80-Tăng phòng ngự nội ngoại 26-110 điểm

9-Mãnh Hổ Trang Bị:[ Khôn- Tốn- Khảm- Đoài] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80-Sát thương tăng 41-110

10-Tường Phượng Trang Bị: [ Càn- Khảm- Chấn- Đoài ]- Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80- Tăng Sinh lực và nội lực( Theo điểm) SL 801-2800 NL 26-62

11-Giao Long Trang Bị : [ Khảm- Cấn- Ly-Tôn] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80- Tăng Sinh lực và nội lực 4-13%:S( theo %)

12-Uy Phong trang Bị :[ Chấn- Chấn- Khôn- Càn] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80- Tăng Công Kích 4-12%:U

13-Hiệp Sĩ Trang bị: [Cấn- Khảm- Tốn- Tốn] Linh Khí mỗi đồ Nhỏ hơn 80-Tăng KTC 16-42 ( trong Bát Quái bảo điển dịch là tăng Slực )


14-Tiềm Long Trang bị : [ Càn-Khôn-Khảm-Đoài ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh Lực 901 - 3000 điểm

15-Hỗn Độn Trang Bị: [ Khôn-Khảm- Đoài-Ly ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng Sức mạnh và Gân Cốt 21-70 điểm

16-Ly Hỏa Trang bị : [ Khảm- Đoài-Ly- Cấn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sức Mạnh và Thân pháp 21-70 điểm

17-Huyền Băng Trang bị : [ Đoài-Ly-Cấn- Càn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng Nội Công và Linh Hoạt 21-70 điểm

18-Huyền Hoàng Trang bị: [ Ly- Cấn-Càn-Khôn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng linh Hoạt và Sức Mạnh 21-70 điểm( Trong bảo điển dịch là tăng LH và Lực lượng @@ )

19-Công Bằng Trang bị : [ Cấn- Càn-Khôn-Khảm ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng thân Pháp và Linh hoạt 21-70 điểm

20-Kháng Long Trang bị : [ Ly- Đoài-Khảm- Cấn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-tăng Nội công và thân Pháp 21-70 điểm

21-Niết Bàn trang Bị : [Càn-Khôn-Khảm-Đoài] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên – tăng Nội công và gân Cốt 21-70 điểm

22-Huyền Vũ Trang Bị: [ Chấn- Càn- Cấn-Ly] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng phòng ngự và công kích Nội ngoại công 26-110 điểm

23-Hổ Trắng Trang Bị :F ( Bạch Hổ trang Bị nghe hay gấp mấy :F): [ Khôn- Tốn-Khảm-Đoài] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Sát Thương Tăng 31-120

24-Chu Tước trang bị: [ Càn- Khảm- Chấn- Đoài ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh lực và Nội lực SL 501-3400, NL 21-70 điểm

25-Thanh Long Trang bị: [ Khảm- Cấn- Ly- Tốn] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh lực và nội lực 2-15%

26-Vô Song Trang bị : [ Chấn- Chấn- Khôn- Càn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên – Tăng Công Kích 7-19%

27-Quốc Sĩ Trang bị : [ Cấn- Khảm- Tốn- Tốn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng KTC 11-50 ( trong bảo điển dịch là tăng sinh lực :S )1 Ví dụ về bộ Quốc Sĩ này :))
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/10601252326729.jpg+http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/45771252326730.jpg+http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/47491252326732.jpg+http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/39471252326733.jpg
=
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/07/40611252326728.jpg

Bonus cái Phục long này nữa ;-)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/08/11/18861252383340.jpg

Bảng này của tôi khá khác và rõ ràng hơn so với Bát Quái Bảo Điển
Qua vụ này mới biết VNG Dịch Thuật như thế nào :\
Nhưng phải thông cảm vì mấy cha dịch thuật đâu có chơi Jx2 :$ :$

p/s: Để viết xong bài này, Tôi đã trễ hẹn 10p với Vợ con rồi ;-)
Thôi. té nhanh để bảo toàn mạng sống ;-)

nh0cbu0n92cbb
07-09-09, 20:21
Ừh tôi bác đi đi @@

o0aiheg0o
07-09-09, 20:35
có 1 cách cho các pác ko pro vụ này: khi ép LT vào thì nó hiện ra dòng: "quẻ có thể nhận đc"
set bát quái còn chia ra làm 2 loại : set tím và set Hoàng Kim ;-)

1sthajluaa
07-09-09, 20:49
cho mình đóng góp một chút nhé, bạn nào ép linh thạch hải chú ý bộ trang bị bát quái mà mình chọn để sau này kick hoạt ( trang bị phổ thông ấy ) kẻo cứ ép đủ linh thạch mà sau này lại chẳng vào bộ mà mình ưng ý thì mệt lắm ^o^ ( mình đã nhầm cái bao tay :L )

Phương Ty Vinh
07-09-09, 21:22
Ố bác này cứ nghĩ mới 18-20 tuổi vậy mà vợ con rồi sao...;-)

Phương Ty Vinh
07-09-09, 21:26
Có chuyện này minh muốn hỏi...
Ví dụ quẻ Ly.. Thứ tự từ dưới lên là dương -âm -dương vậy làm sao biết viên mình ép vào nó sẽ chui vào lỗ nào...ví dụ ép viên âm trước thì nó có vào lỗ thứ 2 không... hay là mình phải căn thứ tự rồi tự ép từ viên dương trước sau đó đến âm rồi mới tới viên dương cuối...

Phương Ty Vinh
07-09-09, 21:28
Ah đọc lại một chút thì hiểu rồi....

0o0TiểuThanhThanh0o0
07-09-09, 21:55
8 wa' này chỉ có tác dụng với 1 số phái còn tlq hok sài dc rùi

minhducpro
07-09-09, 21:59
Không biết chừng nào mới ra đây :T

nh0cbu0n92cbb
07-09-09, 22:24
Chắc khoảng 1 tháng nữa thôi :U

darkse7en
07-09-09, 22:38
bạn cho mình hỏi 1 món có thể kích ko hay cần 1 set mới kick dc rồi mới có off ẩn hả bạn :H
Đê hợp thành 1 SET thì tất nhiên cần đủ mới kích đc rồi @@

Khi kích hoạt cần phải có quẻ àh @@

Khi Kích hoạt thì mình sẽ biết Trang bị của mình thuộc quẻ gì.
Còn vòng Thái hư Bát Quái thì.... :) :$ :$

Không biết chừng nào mới ra đây :T

Thì Mình Post để tham khảo thôi :D
Mình thấy rất nhiều bạn Ép mà ko để ý đến Set bát quái sau này
Rất phí :S
Ví dụ bạn NMk mà sau này làm bộ bát quái, đến lúc kích hoạt lại thành bộ tăng Sm+ TP thì tiêc lắm :$ :$
lại có những bạn Ép được những opt rất ngon: VD: ngoại công 15%. hsl 20% mà Opt cuối thì lại là cái Linh thạch cấp 1 hồi độ bền :$ :$
Dù các bạn ko tính đến sau này mặc key Bát quái.
Thì cũng cứ ép thành quẻ hẳn hoi
Sau này bán cho được giá ;-)

Đập Tùm Tùm
07-09-09, 22:59
không ham hố, mình thấy đồ từ nhiệm vụ ra cũng ngon lắm chứ, ví dụ nhẫn ktc 15 tăng 30 tiềm năng x ngon ngon

darkse7en
07-09-09, 23:10
không ham hố, mình thấy đồ từ nhiệm vụ ra cũng ngon lắm chứ, ví dụ nhẫn ktc 15 tăng 30 tiềm năng x ngon ngon

Hình như bạn ko đọc bài :S
Set bát Quái ko có Ngọc bôi
:S
Bây h mọi người vẫn ít quan tâm.
sau này nhìn thấy các VIp mặc cả key thì lại đổ xô ngay ý mà :))

hansock
07-09-09, 23:44
bộ ví dụ của bác là Quốc Sĩ KTC đâu phải vô song...nhìn cây kiếm là biết :\ lk chẵn

Cho mình hỏi

Cái btay của mình ép 2 lthach chính lk lẽ xong là 108 vẫn còn 11 lk...nếu ép cục lk 11 cấp 5 vào thì cấp của btay mình sẽ tính là cấp 5 à @@ Trước mình có nghe một người nói là cấp của btay mình sẽ đc tính là (7 +7 +5) = 6...vậy cái nào đúng :Z

ng0clam
07-09-09, 23:53
Còn 11 linh khí thì tìm cái hồi độ bền 7 .Đỡ phải nghĩ .Cấp 7 là chắc chắn .
Bây h làm cái mũ cấp 7 mới khó :) Lấy đâu linh thạch tốc độ xuất chiêu cấp 7 :(
Chắc đi cướp quá :)

hansock
08-09-09, 00:08
Còn 11 linh khí thì tìm cái hồi độ bền 7 .Đỡ phải nghĩ .Cấp 7 là chắc chắn .
Bây h làm cái mũ cấp 7 mới khó :) Lấy đâu linh thạch tốc độ xuất chiêu cấp 7 :(
Chắc đi cướp quá :)

Có cái đó rồi, mà muốn tìm cái nào ngon hơn tí ;-) Chắc ko có hả :eek:

Còn 1 cái cấp 7 lk 5 nữa ;-)

Muốn ép cục HSL 5% lk 11 mà cấp 4 :L

darkse7en
08-09-09, 00:08
bộ ví dụ của bác là Quốc Sĩ KTC đâu phải vô song...nhìn cây kiếm là biết :\ lk chẵn

Cho mình hỏi

Cái btay của mình ép 2 lthach chính lk lẽ xong là 108 vẫn còn 11 lk...nếu ép cục lk 11 cấp 5 vào thì cấp của btay mình sẽ tính là cấp 5 à @@ Trước mình có nghe một người nói là cấp của btay mình sẽ đc tính là (7 +7 +5) = 6...vậy cái nào đúng :Z

Sẽ là cấp 5 :)
Đợi chút, gọi Cao thủ vào nhé :)
Mấy vụ này loằng ngoằng quá :)
Nhức hết đầu
Cứ chẵn chẵn, lẻ lẻ người ta tưởng mình điên :)


Còn 11 linh khí thì tìm cái hồi độ bền 7 .Đỡ phải nghĩ .Cấp 7 là chắc chắn .
Bây h làm cái mũ cấp 7 mới khó :) Lấy đâu linh thạch tốc độ xuất chiêu cấp 7 :(
Chắc đi cướp quá :)

tdxc cấp 7 à :U
Có đấy :D
Rút ở mấy cái mũ tdxc 21% nổi tiếng ngày xưa mà h ko biết lưu lạc nơi đâu
Còn ko thì đợi VNG ra Event :)
Thể nào chả có event ra cái lt 25% :))

hansock
08-09-09, 00:11
fix cái kia chút nha (7+7+5) chia 3 = 6 :!

diemkieu-thanhlong
08-09-09, 00:17
bộ ví dụ của bác là Quốc Sĩ KTC đâu phải vô song...nhìn cây kiếm là biết :\ lk chẵn

Cho mình hỏi

Cái btay của mình ép 2 lthach chính lk lẽ xong là 108 vẫn còn 11 lk...nếu ép cục lk 11 cấp 5 vào thì cấp của btay mình sẽ tính là cấp 5 à @@ Trước mình có nghe một người nói là cấp của btay mình sẽ đc tính là (7 +7 +5) = 6...vậy cái nào đúng :Z

Bộ Vô Song > VK Tốn : Chẳn -lẻ - lẻ > LK VK = chẳn
Bộ Quốc Sĩ > VL Càn > lẻ - Lẻ - Lẻ > lk VK lẻ
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Bộ Vô Song > VK Tốn : Chẳn -lẻ - lẻ > LK VK = chẳn
Bộ Quốc Sĩ > VK Càn > lẻ - Lẻ - Lẻ > LK VK lẻ
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Bộ của Dark VD là Bộ Vô Song > KTC 45 - không phải Bộ Quốc Sĩ

hansock
08-09-09, 00:30
Bộ Vô Song > VK Tốn : Chẳn -lẻ - lẻ > LK VK = chẳn
Bộ Quốc Sĩ > VL Càn > lẻ - Lẻ - Lẻ > lk VK lẻ
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Bộ Vô Song > VK Tốn : Chẳn -lẻ - lẻ > LK VK = chẳn
Bộ Quốc Sĩ > VK Càn > lẻ - Lẻ - Lẻ > LK VK lẻ
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Bộ của Dark VD là Bộ Vô Song > KTC 45 - không phải Bộ Quốc Sĩ

26-Vô Song Trang bị : [ Chấn- Chấn- Khôn- Càn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên – Tăng Công Kích

Sao lạ vậy :S trong bát quái bảo điền cũng viết vậy mà :M

darkse7en
08-09-09, 01:40
^^!
Bộ Mình Post là bộ Quốc Sĩ. KTC 45
Max của bộ Quốc Sĩ là KTC 50 hay sao ấy ^^
Lúc đầu mình viết nhầm thật :D
Trả lời câu trên của bạn nhé.
Cái bao tay của bạn là cấp 5
Tính theo linh thạch có đẳng cấp thấp nhất :D
Có ông lão Pro kêu vào thì ko vào trả lời. :F

zTheDark
08-09-09, 02:15
bài viết hay :D

thế là phí mất cái mũ của mình rồi :(

ép 2 cai LT cấp 7 rồi cái cuối cùng đi chơi ngay cai HDB 1 cấp 1 :L

103092
08-09-09, 02:42
Cấp của trang bị tính theo cấp của cả 3 viên chứ ko phải chỉ dựa vào mỗi viên thấp nhất.
Lấy tổng cấp chia 3 rồi làm tròn xuống (nhớ là làm tròn xuống nhé) ^^
=> 3 viên cấp 7 6 5 thì ra cấp 6, 7 7 6 cũng ra cấp 6 :H

Vô Hồn
08-09-09, 05:37
tặng bác 1 phiếu nè :U
bác này viết rõ ràng đọc cai hiểu luôn :U
phải lưu bài bác này lai mới đc ^^
mấy người trước viết y như trong 8 quái bảo điển đọc hiểu chết liền @@
.
________________Ghép Bài_______________________
.
úi mình cân cho bác này hồi nào rùi nhỉ h không cân đc nữa:eek:

sungsướngtộtcùng
08-09-09, 06:00
em thích nhất bộ huyền băng. Nội công 26-110, phòng thủ ngoại công 26-1101
nếu max còn trâu hơn TQ sao @@

Nguyen Anh Thanh
08-09-09, 07:31
@@
:U:0
H thì nhiều người chưa biết giá trị của nó :$
Sau này thì bắt đầu ham hố ;-)

TieuYeuNhoNo5
08-09-09, 07:35
Cấp của trang bị tính theo cấp của cả 3 viên chứ ko phải chỉ dựa vào mỗi viên thấp nhất.
Lấy tổng cấp chia 3 rồi làm tròn xuống (nhớ là làm tròn xuống nhé) ^^
=> 3 viên cấp 7 6 5 thì ra cấp 6, 7 7 6 cũng ra cấp 6 :H

mình ép vk lt là 7-7-4 thì nó là mấy vậy các bạn!:(

*Uyển*Nhj*
08-09-09, 08:11
Hay lắm :B
Lỡ tay cân bên ảnh phòng rùi @@
Lần sau cân lại ^^

hansock
08-09-09, 08:15
Cấp của trang bị tính theo cấp của cả 3 viên chứ ko phải chỉ dựa vào mỗi viên thấp nhất.
Lấy tổng cấp chia 3 rồi làm tròn xuống (nhớ là làm tròn xuống nhé) ^^
=> 3 viên cấp 7 6 5 thì ra cấp 6, 7 7 6 cũng ra cấp 6 :H

Bạn ơi mỗi người trả lời 1 kiểu rồi nè :L :L

*Uyển*Nhj*
08-09-09, 08:18
Bạn ơi mỗi người trả lời 1 kiểu rồi nè :L :L

Sẽ tính cấp theo linh thạch cấp thấp nhất VD: 776 thì là 6, 771 thì là 1, 567 thì là 5, 667 thì là 6..., chắc bạn hỉu ;-)

Cái Mũ Lục Ly của ta @@ là cấp 5 do xài các linh thạch 665

onggiarockzzremixzz
08-09-09, 08:20
trang bị 8 quái dự kiến ra mắt tháng 11
8 quái hiện tại bên ML hay TQ đều sử dụng rất nhiều , mấy bác nào đang định đầu tư set tQ thì nên cân nhắc lại vì sắp tới bộ TQ ko còn sử dụng nhiều nữa . 9x bên ML TQ đều toàn sái set 8 quái hoặc viêm đế . Ai có ý định đầu tư thì hãy đầu tư ngay bây giờ :B vì giá của 8 quái vẫn chưa định hình đầy đủ khi ra chức năng kick hoạt thì coi chừng hét giá... x2 @@
p/s : Mọi người cần thận khi khảm linh thạch nhé , vì cục Thiên Cơ Toàn bên ML đã đi trước mình 1 năm mà vẫn chưa có huống hồ gì ở VN nên cẩn thận khi ép ko sau này hối tiếc ^^ .Theo mình biết bộ 8 quái khó kick hoạt ra op cao là set Quốc sĩ .

vuongngocha
08-09-09, 08:21
Bài viết hay, rõ ràng dễ hiểu !
Tặng bác 1 phiếu :D

hansock
08-09-09, 08:34
Sẽ tính cấp theo linh thạch cấp thấp nhất VD: 776 thì là 6, 771 thì là 1, 567 thì là 5, 667 thì là 6..., chắc bạn hỉu ;-)

Cái Mũ Lục Ly của ta @@ là cấp 5 do xài các linh thạch 665

trong sach bảo điền có viết về vấn đề này ko :D

cái Lục Ly cũng có thể bị tình = 6+6+6 = 17/3 gần 6 nên tính là 5 :!

THứ 6 này mình ép rồi mà còn lu bu quá @@
.
________________Ghép Bài_______________________
.
sr viết nhầm 6+6+5

onggiarockzzremixzz
08-09-09, 08:51
Set 8 quái chưa dừng tại đó đâu :- , vẫn còn 14 set 8 quái ultra cao cấp cần lk từ 119-120 rất khủng , hiện tại đang nghiên cứu sẽ tiếp tục update cho mọi người ^^ .

*Uyển*Nhj*
08-09-09, 08:53
trong sach bảo điền có viết về vấn đề này ko :D

cái Lục Ly cũng có thể bị tình = 6+6+6 = 17/3 gần 6 nên tính là 5 :!

THứ 6 này mình ép rồi mà còn lu bu quá @@
.
________________Ghép Bài_______________________
.
sr viết nhầm 6+6+5

Nói thật là trong BQBĐ ko đề cập đến vấn đề này, nhưng theo 1 số thông tin, theo đẳng cấp linh thạch và the0 ý kiến của chủ 2 pic đã khẳng định thì mình nghĩ là sẽ đúng :D, vì đã viết 1 bài công phu như thế thì vấn đề này cũng đã được tham khảo rõ ràng rùi, bạn cứ ép đi :D
.
________________Ghép Bài_______________________
.

Set 8 quái chưa dừng tại đó đâu :- , vẫn còn 14 set 8 quái ultra cao cấp cần lk từ 119-120 rất khủng , hiện tại đang nghiên cứu sẽ tiếp tục update cho mọi người ^^ .

cố lên Rock, anh chờ bài của Chú ;-)

Thiên Lý Chi Ngoại
08-09-09, 09:33
O là la... Hay nè.. Thanks bác nhiều... ^0^

NgocNgoc1988
08-09-09, 09:50
bác se7en này xứng đáng là tiến sĩ JX2 rồi đấy ;-) nghiên cứu đa dạng quá

Phương Ty Vinh
08-09-09, 11:29
Thực ra cái phần này mình đọc trong game cũng hiểu ngay, nói chung dịch tốt, chỉ có cái phần phối phương thì đúng là củ chuối. Dịch thì chắc ko sai từ đâu, nhưng hình như cách cấu trúc câu trong tiếng TQ nó khác mình mà các cụm từ trong game lại tổ chức theo các cụm từ khóa, giống trong php ý, nên khi ghép vào nó tạo thành 1 đoạn văn lủng củng, đảo hết trật tự câu, đọc nhức hết đầu.....

ng0clam
08-09-09, 12:01
Rồi sẽ có lúc mọi người cần đến ta :P
Hôm wa thiệt hại gần 10kv vì tội chế mấy cái linh khí cùi :L
100 103 103 104 :( Nản chẳng buồn chế

Masterbin
08-09-09, 12:13
HIk cái này khó quá thế làm xong có gd dc hok bác

*Uyển*Nhj*
08-09-09, 14:25
HIk cái này khó quá thế làm xong có gd dc hok bác

Gd được, kể cả khi đã kích hoạt :D

Chú ý :

Nếu bạn ép đồ ko the0 quẻ nào cả, hoặc ko nhớ quẻ nào thì các bạn cũng nên ép làm sa0 cho hết linh khí của trang bị thì khí đó, hiệu quả và tác dụng của linh thạch mới được phát huy :D

Mình đã thử, cái mũ TDXC 15:
1. Ép viên linh thạch thừa lỗ, nghĩa là vẫn còn dư lỗ khi đã ép đủ linh khí
2. Ép linh thạch đủ lỗ nhưng vẫn thừa linh khí trên trang bị
3. đủ lỗ, đủ linh khí
Kết quả, cái thứ 3 sử dụng hiệu quả hơn ;-)
ai đã test thử như vậy rùi thì bổ sung thêm cho ý kiến của mình :D

ZzMacKyPhongzZ
08-09-09, 14:59
cấp của 8 quái tính theo trung bình của 3 viên lt ép vào mà bạn
775 thì sẽ là cấp 6 chứ ko phải tính theo cấp lt thấp nhất/

dragon3final
08-09-09, 15:02
giờ mới biết :S e

darkse7en
08-09-09, 16:07
Cấp của trang bị tính theo cấp của cả 3 viên chứ ko phải chỉ dựa vào mỗi viên thấp nhất.
Lấy tổng cấp chia 3 rồi làm tròn xuống (nhớ là làm tròn xuống nhé) ^^
=> 3 viên cấp 7 6 5 thì ra cấp 6, 7 7 6 cũng ra cấp 6 :H


trong sach bảo điền có viết về vấn đề này ko :D

cái Lục Ly cũng có thể bị tình = 6+6+6 = 17/3 gần 6 nên tính là 5 :!

THứ 6 này mình ép rồi mà còn lu bu quá @@

sr viết nhầm 6+6+5Đẳng cấp trang bị tính theo lt có cấp thấp nhất :!
Nhưng theo mình nghĩ. Đã xác định ép theo Set bát quái
thì nên chọn những linh thạch cấp cao, sau kích Set dễ được Max opt hay ít ra cũng đc chỉ số cao hơn @@Gd được, kể cả khi đã kích hoạt :D

Chú ý :

Nếu bạn ép đồ ko the0 quẻ nào cả, hoặc ko nhớ quẻ nào thì các bạn cũng nên ép làm sa0 cho hết linh khí của trang bị thì khí đó, hiệu quả và tác dụng của linh thạch mới được phát huy :D

Mình đã thử, cái mũ TDXC 15:
1. Ép viên linh thạch thừa lỗ, nghĩa là vẫn còn dư lỗ khi đã ép đủ linh khí
2. Ép linh thạch đủ lỗ nhưng vẫn thừa linh khí trên trang bị
3. đủ lỗ, đủ linh khí
Kết quả, cái thứ 3 sử dụng hiệu quả hơn ;-)
ai đã test thử như vậy rùi thì bổ sung thêm cho ý kiến của mình :D

Cái này thì hình như ko phải :!
Ép thừa hay thiếu lk cũng ko ảnh hưởng đến hiệu quả của opt trên linh thạch :S
p/s:
- Khi đã kích hoạt thành Set. Các bạn cũng có thể tháo ra. Nếu xui có thể mất một ( hoặc vài ;-)) đồ :D
nên tốt nhất là xác định trước để mà làm key phù hợp :D

- Khi kích hoạt trang bị cần Thiên Thạch và Vòng Bát quái.
Như bộ vô song và QUốc sĩ các bạn thấy mội trạng bị cần 2 Trang Bị Chấn hoặc Tốn ;-)
1 trang bị X 3 quẻ
Hơi bị tốn đấy :) Tích dần đi là vừa :D

- Khi các bạn chẳng may ép thừa linh khí VD 118/119 có thể dùng Vô Ngấn Thủy để Hủy 1 linh khí thừa -> 118/118 ( chức năng chưa mở :))

Topic được sự giúp đỡ và chỉ bảo theo đúng tinh thần của Sir. DarkSpeckear^^

nh0cbu0n92cbb
08-09-09, 17:09
Sao bạn kêu kick ko cần bát quái :F

BoGameOnline
08-09-09, 18:44
Không ham hố :mad::mad:
CHuẩn bị chơi Kiếm Thếzzzzzz

o0aiheg0o
08-09-09, 20:08
Sao bạn kêu kick ko cần bát quái :F

nếu set của bạn lk < 80 thì free ;-)
trên 80 mới mất xiền ;-)

Thiên Hương
09-09-09, 00:58
Sao bạn kêu kick ko cần bát quái :F

1 phút nông nổi :)
h chỉnh lại rồi đó ^^
Đang tìm tài liệu về mấy Set Cao Cấp
Tam Hoàng. Thiên Địa :)
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Bây h mấy bác cứ chê :)
Đến lúc nhòm thấy Thiên Tử với Tam hoàng Công kích 25% SL 8000 1/2s hồi 1% SL :U
KTC 60 SL 8000 1/2s hồi 1% SL :U
thì đến lúc đấy các bác nghĩ sao nhỉ ;-)
.
________________Ghép Bài_______________________
.
p/s: Ghét quá. Nick DarkSe7en thì ko đăng nhập đc. Dùng cái nick Cùi này ko edit đc bài viết :F
Ghét cái hệ thống Passport :F

vinhcunhinh0
09-09-09, 06:21
bạn làm tôi tìm mãi, đọc từng chữ từng câu mới hiểu được :H Cảm ơn bạn nhiểu nha :D

linhsnow
09-09-09, 11:42
cám ơn bác Dark ^^

MÈO BÉO ™
09-09-09, 12:01
Topic & bài viết có ích ! Tặng chút trà xanh 11 lá uống giải khát ;-)

Thiên Hương
09-09-09, 13:44
cám ơn bác Dark ^^[/QUOT
2 Dark chứ ko phải 1 đâu ;-)

[QUOTE=MÈO BÉO ™;3796687225]Topic & bài viết có ích ! Tặng chút trà xanh 11 lá uống giải khát ;-)

Chủ Quán kêu mấy ông Tiểu Nhị vào cho xin ít trà ko độ nhiều lá nào ;-)

trungtin31100
09-09-09, 14:20
Hay đấy chú.Anh super feed mà đọc cũng hiểu tương đối,nhưng anh còn phải cố gắng nhiều(đang chơi bên sever mới mà nên cấp hơi cùi,chưa đú đởn được,bh chuyển được mày sang đây đi,:D).Hum nào gặp tao nhớ nói rõ hơn.Bh dùng bộ sư môn,thương nhiệm vụ dame max,thế đã ổn chưa.
Mà mình lấy đâu ra tiền mà theo đuôi cái đám này nhỉ???!?
Help me!!:|
Yêu Jx2 thêm 1 tý!!!!;O

cacngua49
09-09-09, 16:47
Nguy to cái này minh ngu như con bò

o0oTiểuYêuTinho0o
09-09-09, 19:26
thanks ông bạn nhiều . Bài viết hay và rất cần thiết cho tui và mọi người . :D

darkse7en
09-09-09, 20:35
Cuối cùng thì cũng đăng nhập đc ^m^

Set Thiên Địa Huyền Hoàng của TrungHiro Quote từ k9 ^^http://i154.photobucket.com/albums/s263/knight2099/2008-12-07_00-48-33.jpg

Thiên địa huyền hoang trang

ktc tăng 20 điểm
Giảm thọ thương 15%
600s hồi độ bền 7


http://i154.photobucket.com/albums/s263/knight2099/2008-12-07_00-48-37.jpg
Thiên địa huyền hoang th­ường

Nội phòng giảm 10% nội công tăng 20%
giảm time thọ thương 70%
600s hồi độ bền 7

http://i154.photobucket.com/albums/s263/knight2099/2008-12-07_00-48-39.jpg
Thiên địa huyền hoang quán

Nội lực tiêu hao hao 40%
Hiệu quả thương dược tăng 30%
Tốc độ xuất chiêu 25%

Op ẩn - Kích Hoạt bát Quái ^^
công kích tăng 25%
sinh lực tối đa tăng 8000 điểm
nửa s hồi phục sinh lực 1%

Bonus cái ngoại trang có opt ^^
http://i154.photobucket.com/albums/s263/knight2099/2008-12-07_00-48-49.jpg
Thiên giáng bào
Nội công tăng 8%Đây là 1 ví dụ kinh điển về trang bị bát Quái ^^
Vì TrungHiro là huyền thoại VDK mà mà mình chỉ được nghe tiếng nên việc Update nốt cây kiếm xin nhờ anh K9 bổ sung nốt :!

Nguyen Anh Thanh
10-09-09, 08:02
Ôi Trung Hiro :0
Chwoi ở SV nước ngoài mà có 2 cái nhẫn :U

onggiarockzzremixzz
10-09-09, 08:12
sao bác trung này để đồ +7 ko thế kia đập lên + 14 + 15 nào (qd) (^0^)

*Uyển*Nhj*
10-09-09, 08:37
Mặc set 70 chẳng phải sẽ bị giảm phòng thủ sao ???
Cái á0 ngoại trang đó có thăng được ko nhỉ :D,, thăng được thì ngon quá :U

darkse7en
10-09-09, 08:37
sao bác trung này để đồ +7 ko thế kia đập lên + 14 + 15 nào (qd) (^0^)

VDK mà 15K máu
Gần 6K mana
nửa s hồi phục 1% sl
Không đến mức +15 cũng đã đè chết người rồi ;-)

Áo 20% nội công
Kiếm 15% nội công
Set Thiên Tử 25% Công kích
Ngoại trang 8% nội công ;-)
68% Nội công thì dam tích dương là nhiu nhỉ :P
Cũng phải tầm 14-15K :$ :$

*Uyển*Nhj*
10-09-09, 08:38
@@ 96 mà hạng 58x :U, bên đấy chắc toàn 98, 99 @@

darkse7en
10-09-09, 08:39
Mặc set 70 chẳng phải sẽ bị giảm phòng thủ sao ???
Cái á0 ngoại trang đó có thăng được ko nhỉ :D,, thăng được thì ngon quá :U

Set 70 nhưng mà là đồ cấp 9 ;-)
Tính là tính theo Cấp độ chứ ko tính theo đẳng cấp yêu cầu :D

*Uyển*Nhj*
10-09-09, 08:48
Set 70 nhưng mà là đồ cấp 9 ;-)
Tính là tính theo Cấp độ chứ ko tính theo đẳng cấp yêu cầu :D

ừh nhỉ, Nhìn ko kỹ ;-) sorry, sorry ^^

hansock
15-09-09, 00:22
sao VNG ko up hết để mình còn chuẩn bị đồ ép nhỉ :!

giờ ép 1 cái đến lúc update cái mới thì vất đi à :eek:

HeoXjnk
15-09-09, 01:19
Dark có những bài viết rất hay :D
Thank

ZzzKuCoi1102
15-09-09, 02:21
sau này đồ TK cho trẻ con Nghịch ah :$:$:$:$
nâng cấp đồ TK thỳ sao nhỉ :$

volam2267367
15-09-09, 08:16
Chức năng SET BQ ra chưa các bạn, đang muốn có bộ Niết Bàng mà không biết tính năng BQ ra chưa nhĩ ???

nguyenhieu6586
15-09-09, 08:27
Troi oi :U cai non vip vay:U co may mon do Tieng Anh xem hok hiu ji nhung thay thuoc tinh kich duoc hinh nhu la 40 :U ngon the:U

Thiên Hương
15-09-09, 17:06
sao VNG ko up hết để mình còn chuẩn bị đồ ép nhỉ :!

giờ ép 1 cái đến lúc update cái mới thì vất đi à :eek:

Mệt là ở chỗ đấy
Đúng là sau này mà ra chức năng ép thành Set thì nhiều người Ngã ngửa ;-)


Dark có những bài viết rất hay :D
Thank
Thế giới là kết nối
Cuộc sống là sẻ chia ^^


sau này đồ TK cho trẻ con Nghịch ah :$:$:$:$
nâng cấp đồ TK thỳ sao nhỉ :$
Đồ TK lúc nào cũng vẫn ngon
Đóng cả key Tk 8x +7 thì đánh đấm vẫn được bạn à :D
Sau này ra Viêm Đế nâng cấp thì mới xuống giá chút :D


Chức năng SET BQ ra chưa các bạn, đang muốn có bộ Niết Bàng mà không biết tính năng BQ ra chưa nhĩ ???
Chức năng ép đồ bát quái đã mở
Nhưng ép thành Set thì chưa :D
Bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi :D


Troi oi :U cai non vip vay:U co may mon do Tieng Anh xem hok hiu ji nhung thay thuoc tinh kich duoc hinh nhu la 40 :U ngon the:U


Cái nón là hàng Chôm của UyenNhi đấy ;-)


Khi kich vào dòng hợp tb 8 quái có chữ : " rời khỏi " ở vk là sao nhỉ,nó yêu cầu quẻ gì thế bạn
Quẻ gì thì bạn nhìn các Set ở trên mà tính trường hợp cụ thể :D

p/s: Nick darkse7en ko đăng nhập được.
Vừa tham gia event đc 25K danh vọng mà ko log đc nick để báo danh nhận thưởng :L :L

hanho1209
20-09-09, 10:18
Đọc mí cái nì về hùi chắc trên đầu sao bay vòng vòng wé! hjx... chỉ cần bỏ V ra thì có đồ mặc cần gì nghiên cứu chi cho mệt xác! kakaka!

chiensidown
21-09-09, 00:30
Uoc' gi minh duoc nhu anh i'. Co bo do danh solo thi phe^ lun

FreeWoman
22-09-09, 10:00
cai lt noi luc tieu hao ep mao~ tuong kiem duoc 35% la max ruj , gio thay 40% nua :S ,oi VDK,tinh iu cua em

Thiên Hương
23-09-09, 17:50
cai lt noi luc tieu hao ep mao~ tuong kiem duoc 35% la max ruj , gio thay 40% nua :S ,oi VDK,tinh iu cua em

Hjx
không lẽ Kiếm 1 Sét Nội lực tiêu hao 100% thì đánh ko tốn mana.
Sướng nhỉ ;-)

shmvllcm
23-09-09, 18:00
bạn cho mình hỏi 1 món có thể kích ko hay cần 1 set mới kick dc rồi mới có off ẩn hả bạn :H

phải đủ 4 món mới kick hoạt được trang bị bát quái chứ bạn !:D

bedalen3roi
24-09-09, 11:25
đúng như người ở trên nói,phải đủ các đồ và đúng theo thứ tự quẻ mới có thể kick hoạt đc set
Cách thức làm ntn thì tôi sẽ khoe sau,có thể nhờ darkse7en đệ tôi chém giúp ^o^

103092
25-09-09, 05:02
Hjx
không lẽ Kiếm 1 Sét Nội lực tiêu hao 100% thì đánh ko tốn mana.
Sướng nhỉ ;-)

NLTH 30% max mà :T
35% của bạn có phải là NLTH ko đó, nghi lắm :T
Còn 40% kia hình như là hiệu quả thương dược :E (chưa coi kỹ nhưng thấy bạn nói thế thì đoán vậy)

huynhtoan
25-09-09, 05:12
Xiêng thật :D
Dark chơi ở sv nào thế ^m^

ZzzKuCoi1102
25-09-09, 07:46
pots hộ cái kiếm nốt đi nào để Kiếm Bộ Đấy mặc chơi @@

Thiên Hương
25-09-09, 07:52
đúng như người ở trên nói,phải đủ các đồ và đúng theo thứ tự quẻ mới có thể kick hoạt đc set
Cách thức làm ntn thì tôi sẽ khoe sau,có thể nhờ darkse7en đệ tôi chém giúp ^o^


darkse7en đã đi vào quá khứ.
Lí do thì rất là vãi chưởng
Tài khoản PassPort ko thể dùng để đăng nhập được nữa :$ :$
Thôi cho nó an nghỉ vĩnh viễn
trước khi đi nó còn được BQT add cho thêm 25K dv an ủi ;-)

Xiêng thật :D
Dark chơi ở sv nào thế ^m^
Thấy dòng Stt của mấy đàn anh
" Quy Ẩn Võ Lâm- Đâm đầu Kiếm Thế :
Đang học theo ;-)
Thiết7Thương- Vũ Kiếm
Đang max cấp 69 nên chưa biết làm gì ;-)
Còn sever vl2 cuối cùng trước khi an nghỉ là Đế Vương-Uy Long ;-)

FreeWoman
25-09-09, 15:38
Bạn để ý cái Huyền hoàng quán của trunghiro đi,minh xắc mắc là về cai' lt NLTH 40% ah' (NLTH chứ ko phải hq thương dược đâu bạn),còn lt hiệu quả td mình từng thấy cái 35% nhưng ko bit max chưa nữa . lt hiệu quả thương dược khảm mao~ thì hiệu quả với vdk ko cần nói thêm nữa,nhưng còn op tiêu hao nl cung tốt khi tham gia TQC hay TK lam chứ vl2 đâu chỉ có mỗi pk thôi đâu, cái này la tận dụng triệt để =>tiết kiệm trong cơn bão giá :P

Thiên Hương
26-09-09, 22:51
Bạn để ý cái Huyền hoàng quán của trunghiro đi,minh xắc mắc là về cai' lt NLTH 40% ah' (NLTH chứ ko phải hq thương dược đâu bạn),còn lt hiệu quả td mình từng thấy cái 35% nhưng ko bit max chưa nữa . lt hiệu quả thương dược khảm mao~ thì hiệu quả với vdk ko cần nói thêm nữa,nhưng còn op tiêu hao nl cung tốt khi tham gia TQC hay TK lam chứ vl2 đâu chỉ có mỗi pk thôi đâu, cái này la tận dụng triệt để =>tiết kiệm trong cơn bão giá :P

@@
Mình cũng mù chữ TQ như bạn thôi
Opt cái mũ là k9 dịch :!
Có lẽ có chút nhâm lẫn thôi ^^
mà bạn tính chi ly quá
Số mana tích được chắc đủ cho AE trong bang dùng 1 tháng nhỉ ;-)

ZzzKuCoi1102
28-09-09, 13:37
Cho Mình xin nốt quẻ của VK Set Thiên Địa Huyền Hoàng của TrungHiro đi :!

TinhHoaTrungNguyên
03-10-09, 03:03
Dark ơi cho hỏi 1 vấn đề với, khi kích Set 8 Quái thì cần đúng thứ tự yêu cầu, vậy thì có nhất thiết phải lá : "Nón - Áo - Quần - Vũ khí" hay ko?

Ví dụ như mình cần Set Niết Bàn : Càn-Khôn-Khảm-Đoài , vậy thì có nhất định phải là : Nón (Càn) - Áo (Khôn) - Quần (Khảm) - VK (Đoài) ko? Hay chỉ cần Càn-Khôn-Khảm-Đoài là được, còn Áo-Quần-Nón-VK thì đảo lộn thế nào cũng được? Đang muốn ép LT vào, mà con vần đề này chưa thông, hy vọng Dark sớm giải thích dùm cho nhẹ nhỏm..... Thanx Dark nhiều nhe :P......!

Thiên Hương
04-10-09, 23:34
Theo đúng thứ tự
Nón- Áo- Quần- Vũ Khí
^^

xAljsa
07-10-09, 13:36
cho mình hỏi, thế khi kích hoạt bát quái nó tính thế nào nhỉ để min op và max op ?
người thì nói nó tính tổng trung bình linh thạch khảm ở set đồ ?
người thì nói nó lấy theo linh thập cấp thấp nhất của set đồ ?
Giải đáp thắc mắc giùm mình với,loạn với cái đồ bát quái này mất thui,hjx
.
________________Ghép Bài_______________________
.
cho mình hỏi về vấn đề kich hoạt bát quái ? nó tính như thế nào về min op và max op ?
Người thì nói là nó tính theo trung bình tổng cấp của linh thạch trong set đồ mình khảm ?
Người thì nói là nó tính theo cấp của viên linh thập thấp nhất trong set đồ mình khảm ?
Vậy ai biết rành về vụ này giúp mình với.thanks ...loạn mất vì cái vụ bát quái này :(

Thiên Hương
07-10-09, 15:53
cho mình hỏi, thế khi kích hoạt bát quái nó tính thế nào nhỉ để min op và max op ?
người thì nói nó tính tổng trung bình linh thạch khảm ở set đồ ?
người thì nói nó lấy theo linh thập cấp thấp nhất của set đồ ?
Giải đáp thắc mắc giùm mình với,loạn với cái đồ bát quái này mất thui,hjxOpt sẽ là ngẫu nhiên
Còn phụ thuộc vào may mắn và cơ duyên của bạn nữa
Tính theo linh thạch có đăng cấp thấp nhất :S
Càng nhiều linh thạch có đẳng cấp thấp thì opt thu được sẽ càng có tỉ lệ bị đưa về Min
Tốt nhất là Tìm linh thạch cấp càng cao càng tốt mà ép
Opt được cải thiện hơn :D

xAljsa
07-10-09, 16:25
tại khảm cả bộ cấp 7 lth ok thì.....@@ sao đc , nên linh thạch của mình dao đọng từ 5-7 , nên nghe thông tin tùm lum, chả biết nó kích hoạt thế nào :( . chăc 5-6-7 chắc đc rùi nhỉ, hjx

Thiên Hương
07-10-09, 16:32
tại khảm cả bộ cấp 7 lth ok thì.....@@ sao đc , nên linh thạch của mình dao đọng từ 5-7 , nên nghe thông tin tùm lum, chả biết nó kích hoạt thế nào :( . chăc 5-6-7 chắc đc rùi nhỉ, hjx

uh
Thì cũng cố gắng hết sức thôi
Không Cố được thì đành chịu thôi :D
5-6-7 cũng được.
Cố được bao nhiêu thì chấp nhận từng đấy :S

onggiarockzzremixzz
07-10-09, 17:25
:D nếu cả set 8 quái của bạn tất cả đều lT cấp 7 thì tốc khắc 100% max op :D
.
________________Ghép Bài_______________________
.
khỏi cần phụ liệu phụ liếc gì hết :W

xAljsa
07-10-09, 17:41
nếu cấp 7 hết thì còn nói j nữa bạn :H , ko đc vậy mời phải đi hỏi :( vì chả hiểu rõ vấn đề này :(

onggiarockzzremixzz
07-10-09, 17:47
nếu cấp 7 hết thì còn nói j nữa bạn :H , ko đc vậy mời phải đi hỏi :( vì chả hiểu rõ vấn đề này :(

thì bạn cứ ép tốt nhất đừng có LT nào dưới cấp 5 , LK đồ phải từ 110 , Ngoài ra còn cái vụ thêm phụ gia nữa :D , cái này sẽ luận bàn sau khi ra 8 quái !:) , bây giờ cứ yên tâm ép theo đúng thứ tự đi ^^

xAljsa
07-10-09, 19:07
thì bạn cứ ép tốt nhất đừng có LT nào dưới cấp 5 , LK đồ phải từ 110 , Ngoài ra còn cái vụ thêm phụ gia nữa :D , cái này sẽ luận bàn sau khi ra 8 quái !:) , bây giờ cứ yên tâm ép theo đúng thứ tự đi ^^

thanks ban ^^

Thiên Hương
08-10-09, 11:52
thanks ban ^^

Không thèm Thanks mình
Thế mới đau :(
@rock : Toàn bộ lt cấp 7 là được Max opt à^^
Chắc ko thế ^^

ZzFionazZ
08-10-09, 12:17
Dark cho hỏi tí @@ lúc hợp thành BQ có cần cho thêm ng liệu gì ko @@ tình hình là muốn 3 lt đều cấp 7 mà opt ngon thì hơi khó ( phải nói là quá khó @@)

onggiarockzzremixzz
08-10-09, 14:56
chắc 100% ^^ , Đây Hình ảnh ví dụ về con NMD với bộ Quốc sĩ max op với 12 Viên LT cấp 7 , đồ lk 119 - 120 , khỏi cần thêm phụ gia :W
http://diendan.zing.vn/volam2/showthread.php?t=1822596

TjeuHoLo
08-10-09, 15:12
Rock nhỉ, nếu đồ từ 100 - 110 thì sao ^^

Thiên Hương
08-10-09, 16:39
chắc 100% ^^ , Đây Hình ảnh ví dụ về con NMD với bộ Quốc sĩ max op với 12 Viên LT cấp 7 , đồ lk 119 - 120 , khỏi cần thêm phụ gia :W
http://diendan.zing.vn/volam2/showthread.php?t=1822596

100% cơ à :!
Sai lầm nghiêm trọng Rock ơi ;-)
Nếu 1 Set Quốc Sĩ như trên
Muốn được max opt cần cho Max phụ gia: Xích thiết tinh, Thiên Thạch, Nguyệt Hoa.....
Và 1 phần may mắn nữa ^^
Còn nếu ko cho phụ gia thì chỉ được khoảng KTC 40 thôi Rock à ^^

.
________________Ghép Bài_______________________
.

Rock nhỉ, nếu đồ từ 100 - 110 thì sao ^^

Chỉ Set Ultra mới yêu cầu linh khí của đồ cực cao 118~120 thôi
với mấy Set Thường này mình chỉ cần lk trên 80 là ok rồi :D

xAljsa
08-10-09, 16:51
Không thèm Thanks mình
Thế mới đau :(
@rock : Toàn bộ lt cấp 7 là được Max opt à^^
Chắc ko thế ^^

Sorry vì thiếu thanks !:P
Thanks bạn nhiu nhiu nhiu !:P
Nhức đầu 8 quái wa @@

onggiarockzzremixzz
08-10-09, 16:59
100% cơ à :!
Sai lầm nghiêm trọng Rock ơi ;-)
Nếu 1 Set Quốc Sĩ như trên
Muốn được max opt cần cho Max phụ gia: Xích thiết tinh, Thiên Thạch, Nguyệt Hoa.....
Và 1 phần may mắn nữa ^^
Còn nếu ko cho phụ gia thì chỉ được khoảng KTC 40 thôi Rock à ^^

.
________________Ghép Bài_______________________
.


Chỉ Set Ultra mới yêu cầu linh khí của đồ cực cao 118~120 thôi
với mấy Set Thường này mình chỉ cần lk trên 80 là ok rồi :D

Rock chỉ thấy mấy đứa bên xoyo TQ nói lại thôi :- , tụi nó nói đâu cần phụ gia ??? ( đồ lk 119 -120 , 12 viên LT cấp 7 cho set thường ) .^^

xAljsa
08-10-09, 17:20
chắc 100% ^^ , Đây Hình ảnh ví dụ về con NMD với bộ Quốc sĩ max op với 12 Viên LT cấp 7 , đồ lk 119 - 120 , khỏi cần thêm phụ gia :W
http://diendan.zing.vn/volam2/showthread.php?t=1822596

cái bộ Quang Vũ là bộ kích hoạt thế nào bạn, thấy bên topic nmd kia bạn nói...gnon thế :! , mà sao tìm ở đây ko thấy :-

onggiarockzzremixzz
08-10-09, 17:25
cái bộ Quang Vũ là bộ kích hoạt thế nào bạn, thấy bên topic nmd kia bạn nói...gnon thế :! , mà sao tìm ở đây ko thấy :-

cái đó mình dịch nhầm rùi :) , tăng nội ngoại 26-110 , ktc 4-12 :) có fix lại rùi đó ^^

Thiên Hương
08-10-09, 17:31
Rock chỉ thấy mấy đứa bên xoyo TQ nói lại thôi :- , tụi nó nói đâu cần phụ gia ??? ( đồ lk 119 -120 , 12 viên LT cấp 7 cho set thường ) .^^

^^
Bao h hàng về đến VN
Sờ tận tay, day tận trán mới rõ ràng đc ^^
Còn Chúng ta bây h chỉ là những con Vịt ngồi trên đầu Công nông thôi :)


cái bộ Quang Vũ là bộ kích hoạt thế nào bạn, thấy bên topic nmd kia bạn nói...gnon thế :! , mà sao tìm ở đây ko thấy :-

Đó là thuộc Set Bát Quái Ultra
Để kích hoạt được Set Ultra thì ko dễ dàng như mấy set thường vậy đâu
Chắc nghĩ tới phần tốn kém và vất vả nên chị NMD kia ko Up ^^

onggiarockzzremixzz
08-10-09, 18:30
mà dark có pm con NMD kia hỏi thử chưa ? @@ , bên ML hình như chi có con NMD đó là max 8 quái thôi @@

xAljsa
08-10-09, 20:27
phải đặt cục gạch ngồi hóng hớt topic này dài dài rùi ^m^

Lý_Tieu_thu
08-10-09, 20:40
phải đặt cục gạch ngồi hóng hớt topic này dài dài rùi ^m^

Thấy chịu khó hỏi vấn đề này nhỉ ^o^
Có lấy YH + SDT chủ topic hỏi cho tiện ko Sa :!

Thiên Hương
08-10-09, 23:16
Thấy chịu khó hỏi vấn đề này nhỉ ^o^
Có lấy YH + SDT chủ topic hỏi cho tiện ko Sa :!

:!
Mi có biết à Nhím
Cho ta xin cái liên lạc hỏi tí :U ;-)
.
________________Ghép Bài_______________________
.

mà dark có pm con NMD kia hỏi thử chưa ? @@ , bên ML hình như chi có con NMD đó là max 8 quái thôi @@
;-)
Với trình Tiếng Anh của mình hiện h thì không đủ khả năng làm VIP đó mở miệng PM lại ;-)

phải đặt cục gạch ngồi hóng hớt topic này dài dài rùi ^m^
;-)
Thấy có ng Hóng hớt thì với trách nhiệm của chủ 2pic nên vào chém cho đúng phận sự thôi :)
Rất cảm ơn vì đã quan tâm đến cái 2pic tưởng đã đi vào dĩ vãng này ;-)

Lý_Tieu_thu
09-10-09, 01:25
Chữ kí của ThiênHương kìa :o
i'm DarkSe7en ;-)
Ai muốn biết thêm nhưng vấn đề về Trang bị Bát quái thì cứ pm riêng YH hoặc nháy máy chủ topic là biết liền ;-)
p/s chủ topic : Hoàng ơi Hương tên Thiên Hương thật ak :!

Thiên Hương
09-10-09, 08:16
Chữ kí của ThiênHương kìa :o
i'm DarkSe7en ;-)
Ai muốn biết thêm nhưng vấn đề về Trang bị Bát quái thì cứ pm riêng YH hoặc nháy máy chủ topic là biết liền ;-)
p/s chủ topic : Hoàng ơi Hương tên Thiên Hương thật ak :!

Mình vừa đổi chữ ký mà quên mất ;-)
Đứa nào mà nháy máy ta là ta rình ta nháy lại cả đêm cho chết ;-) ;-)
p/s: Hương tên là Thiên Hương
Còn ta tên là Quốc Sắc ;-) ;-)

ZzFionazZ
09-10-09, 11:53
hỏi mà cũng ko thèm tl àh :\

bikbaboy
09-10-09, 12:37
đọc mới hiểu , nhưng vẫn mơ hồ quá @@

Thiên Hương
09-10-09, 13:48
hỏi mà cũng ko thèm tl àh :\

Hỏi gì vậy
Mà có phải hỏi mình ko :!
.

Dark cho hỏi tí @@ lúc hợp thành BQ có cần cho thêm ng liệu gì ko @@ tình hình là muốn 3 lt đều cấp 7 mà opt ngon thì hơi khó ( phải nói là quá khó @@)

À.
Thấy rồi :D
không để ý nên ko thấy bạn hỏi ^^
Lúc Kích hoạt Bát Quái Trang Bị Chủ yếu tốn vòng Thái hư bát quái :\
Lúc kích hoạt Set Bát quái Cần các loại phụ gia : Xích Thiết Tinh, nguyệt hoa chi tinh, thiên thạch... ^^
Khó thì không khó
quan trọng là Mất công + Tốn của thôi :D

Lý_Tieu_thu
09-10-09, 16:25
Mình vừa đổi chữ ký mà quên mất ;-)
Đứa nào mà nháy máy ta là ta rình ta nháy lại cả đêm cho chết ;-) ;-)
p/s: Hương tên là Thiên Hương
Còn ta tên là Quốc Sắc ;-) ;-)

Tung sdt chủ topic hot này lên cho anh chị em tham khảo ;-)
Đã bao giờ nghe câu " biết niều quá cũng khổ chưa " ^o^
p/s Hương : Người đẹp mag tên cũng đẹp .
p/s chủ topic : Tên xấu giống hệt người ;-)

Thiên Hương
09-10-09, 16:56
Tung sdt chủ topic hot này lên cho anh chị em tham khảo ;-)
Đã bao giờ nghe câu " biết niều quá cũng khổ chưa " ^o^
p/s Hương : Người đẹp mag tên cũng đẹp .
p/s chủ topic : Tên xấu giống hệt người ;-)

biết gì đâu mà biết nhiều :!
Vừa gọi điện cho ông dark nghe giọng thần tượng :x
:)
p/s: Cả 2 VC ta đều Người đẹp như tên :)

Lý_Tieu_thu
09-10-09, 17:21
biết gì đâu mà biết nhiều :!
Vừa gọi điện cho ông dark nghe giọng thần tượng :x
:)
p/s: Cả 2 VC ta đều Người đẹp như tên :)

Cái tên đệm nghe nó Khắc khổ quá ;-)

*Uyển*Nhj*
10-10-09, 00:22
Cây trượng vừa làm theo quẻ NC - GC nè ^^

http://diendan.zing.vn/volam2/picture.php?albumid=6686&pictureid=39860

Thiên Hương
10-10-09, 07:25
Cây trượng vừa làm theo quẻ NC - GC nè ^^

http://diendan.zing.vn/volam2/picture.php?albumid=6686&pictureid=39860


Cây trượng đẹp đấy ^^
Trượng theo quẻ NC- GC mà cái Mũ kia thì theo quẻ gì ;-)
không hiểu về cách chơi TLT lắm
TLT cần điểm tiềm năng hơn opt Nội công tăng à :!


Cái tên đệm nghe nó Khắc khổ quá ;-)

muốn sống hay muốn chết :T

ZzFionazZ
10-10-09, 14:06
Hỏi gì vậy
Mà có phải hỏi mình ko :!
.


À.
Thấy rồi :D
không để ý nên ko thấy bạn hỏi ^^
Lúc Kích hoạt Bát Quái Trang Bị Chủ yếu tốn vòng Thái hư bát quái :\
Lúc kích hoạt Set Bát quái Cần các loại phụ gia : Xích Thiết Tinh, nguyệt hoa chi tinh, thiên thạch... ^^
Khó thì không khó
quan trọng là Mất công + Tốn của thôi :D

Thax ! may quá set mình toàn VBQ lởm ;-) mà cho phụ gia la thêm % lên opt àh :! , lúc kích hoạt bộ BQ chỉ cần VBQ hay cần cái jì nữa kô :!

Thiên Hương
10-10-09, 14:16
Thax ! may quá set mình toàn VBQ lởm ;-) mà cho phụ gia la thêm % lên opt àh :! , lúc kích hoạt bộ BQ chỉ cần VBQ hay cần cái jì nữa kô :!

Mấy vòng BQ lởm thì cũng ko tốn lắm ;-)
Tích thì tích mấy vòng Chấn Cấn Tốn ly kìa ;-)
Khi trang bị ép Full 3 slot. Linh khí Full thì ra Thần Du Chân Nhân kích hoạt QUẻ.
Tốn vòng TH Bát quái và Thiên thạch thì phải :D
Khi đã có 4 trang bị Bát quái đã kích hoạt quẻ thì ra Công Dã Khí làm thủ tục kích hoạt Set bát quái :D
Cho thêm phụ gia thì tăng khả năng hên xui của bạn ^^
Cũng giống như cho phụ gia vào lúc chế đồ thôi
Càng nhiều càng có khả năng lên linh khí Full ^^
Nhưng nói chung là vẫn có hên xui ;-) ;-)

*Uyển*Nhj*
10-10-09, 15:25
Cây trượng đẹp đấy ^^
Trượng theo quẻ NC- GC mà cái Mũ kia thì theo quẻ gì ;-)
không hiểu về cách chơi TLT lắm
TLT cần điểm tiềm năng hơn opt Nội công tăng à :!muốn sống hay muốn chết :T

Cái Mũ sau này làm lại với LT cấp 7 mà ;-)

onggiarockzzremixzz
10-10-09, 16:15
Mấy vòng BQ lởm thì cũng ko tốn lắm ;-)
Tích thì tích mấy vòng Chấn Cấn Tốn ly kìa ;-)
Khi trang bị ép Full 3 slot. Linh khí Full thì ra Thần Du Chân Nhân kích hoạt QUẻ.
Tốn vòng TH Bát quái và Thiên thạch thì phải :D
Khi đã có 4 trang bị Bát quái đã kích hoạt quẻ thì ra Công Dã Khí làm thủ tục kích hoạt Set bát quái :D
Cho thêm phụ gia thì tăng khả năng hên xui của bạn ^^
Cũng giống như cho phụ gia vào lúc chế đồ thôi
Càng nhiều càng có khả năng lên linh khí Full ^^
Nhưng nói chung là vẫn có hên xui ;-) ;-)

Tốn Vòng TH thui :D
TB Chấn , cấn , tốn mỗi loại 3 quẽ tương ứng
còn các loại khác 10 quẻ
Que

Thiên Hương
10-10-09, 16:36
Cái Mũ sau này làm lại với LT cấp 7 mà ;-)

Chà chà.
Cấp 7 thì hơi bị vất vả với cục 25% tdxc đấy :)
Ta đã bảo mi có phong cách của Thợ rèn mà ;-)


Tốn Vòng TH thui :D
TB Chấn , cấn , tốn mỗi loại 3 quẽ tương ứng
còn các loại khác 10 quẻ
Que

Cũng không nhớ rõ lắm
chắc là vậy ^^

Thiên Hương
10-10-09, 23:45
Đây là 1 Ví dụ về Set Bát quái toàn linh thạch cấp 7 mà không được max opt này
^^http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/45551255192021.jpg

Đây là khi Hợp thành Bộ trang bị bát quái này
Cần thêm phụ gia : Xích Thiết Tinh và Nguyệt hoa chi tinh ...này ^^

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/55401255192003.jpg

Cuối cùng là P/s thêm 2 cái Set Ultra
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/78571255191996.jpg

Nếu mai rảnh tập hơp nốt 14 Set Ultra cao cấp cho topic thêm đầy đủ :D

TácDzăngBắtCọp
12-10-09, 10:26
Cuối cùng thì cũng đăng nhập đc ^m^

Set Thiên Địa Huyền Hoàng của TrungHiro Quote từ k9 ^^Đây là 1 ví dụ kinh điển về trang bị bát Quái ^^
Vì TrungHiro là huyền thoại VDK mà mà mình chỉ được nghe tiếng nên việc Update nốt cây kiếm xin nhờ anh K9 bổ sung nốt :!em có 2 câu hỏi muốn hỏi:
1. Khi mình add linh thạch vào thì Linh Thạch nằm vào ô trên cùng rồi đến ô thứ 2 rồi ô cuối hay là ngược lại ?
2. Bộ đồ có hình như đồ Tướng Quân này cũng là do mình chế ra hay làm cách nào để có :U
a Dark trả lời giúp em, thank :B

TjeuHoLo
12-10-09, 10:39
em có 2 câu hỏi muốn hỏi:
1. Khi mình add linh thạch vào thì Linh Thạch nằm vào ô trên cùng rồi đến ô thứ 2 rồi ô cuối hay là ngược lại ?
2. Bộ đồ có hình như đồ Tướng Quân này cũng là do mình chế ra hay làm cách nào để có :U
a Dark trả lời giúp em, thank :B

Mình sẽ trả lời vấn đề này, khi ép LT vào thì LT ép đầu tiên sẽ nằm ô dưới cùng (lỗ dưới cùng), còn opt sẽ nằm trên cùng ^^

còn về sét đồ hình hài đồ TQ kia, thì mình ko dám chắc, nếu hok nhầm thì là bán trong Ngự các ^^

TácDzăngBắtCọp
12-10-09, 10:52
Mình sẽ trả lời vấn đề này, khi ép LT vào thì LT ép đầu tiên sẽ nằm ô dưới cùng (lỗ dưới cùng), còn opt sẽ nằm trên cùng ^^

còn về sét đồ hình hài đồ TQ kia, thì mình ko dám chắc, nếu hok nhầm thì là bán trong Ngự các ^^

Đang đú đởn định học nghề chế giáp chế ra mấy món mặc giống TQ cho quành tráng mà nghe ngự các sao em thấy hẻo quá :(

volam2267367
12-10-09, 10:56
Nhưng quan trọng là tính năng bộ BQ VNg đã cho ra chưa ? bao giờ thì ra ???

TjeuHoLo
12-10-09, 13:21
Đang đú đởn định học nghề chế giáp chế ra mấy món mặc giống TQ cho quành tráng mà nghe ngự các sao em thấy hẻo quá :(

Học nghề thì quan trọng ji, quan trọng là học thu thập đi ;-)

Nhưng quan trọng là tính năng bộ BQ VNg đã cho ra chưa ? bao giờ thì ra ???

Bao giờ ra có sao đâu, nó cũng vậy cả thôi, thông tin Bát Quái Bảo Điển đó, làm trước 1 bộ, khi ra, mình up là vừa ;-)

onggiarockzzremixzz
12-10-09, 14:16
Đây là 1 Ví dụ về Set Bát quái toàn linh thạch cấp 7 mà không được max opt này
^^http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/45551255192021.jpg

Đây là khi Hợp thành Bộ trang bị bát quái này
Cần thêm phụ gia : Xích Thiết Tinh và Nguyệt hoa chi tinh ...này ^^

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/55401255192003.jpg

Cuối cùng là P/s thêm 2 cái Set Ultra
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/10/11/78571255191996.jpg

Nếu mai rảnh tập hơp nốt 14 Set Ultra cao cấp cho topic thêm đầy đủ :Dbộ chưa max đó là bộ cao cấp mà dark , tụi nó nói bộ thường dark ơi @@ , mà sao cái thằng ép bộ Vô song đó ngốc thế , bộ đồ 8 quái kia mà bỏ phụ liệu lèo tèo vậy ^^ .
P/s : sau này sẽ có loại phụ liệu hiếm hơn cả cục Nguyệt Hoa chi tinh nữa ( cục đó chỉ ra trong mấy cái event thôi )^^, nó giống như cục tuyết băng thạch của ông TNTV ấy ^^

TácDzăngBắtCọp
12-10-09, 15:25
bộ chưa max đó là bộ cao cấp mà dark , tụi nó nói bộ thường dark ơi @@ , mà sao cái thằng ép bộ Vô song đó ngốc thế , bộ đồ 8 quái kia mà bỏ phụ liệu lèo tèo vậy ^^ .
P/s : sau này sẽ có loại phụ liệu hiếm hơn cả cục Nguyệt Hoa chi tinh nữa ( cục đó chỉ ra trong mấy cái event thôi )^^, nó giống như cục tuyết băng thạch của ông TNTV ấy ^^

ý a là cục này phải ko:
http://i812.photobucket.com/albums/zz49/hiendienvien/untitled-1.jpg
dịch đc là: Vật phẩm thêm vào có giá trị 500 ( Lớn nhất 60.000) ;-) (dịch theo mấy cái vật phẩm của mình!:P còn tên của nó thì ko bít !;) )
Mà ai có thể nói rõ bộ đồ BQ giống TQ kia là do mình tự chế ra hay là mua trong Ngự các ko :L

onggiarockzzremixzz
12-10-09, 17:10
ý a là cục này phải ko:
http://i812.photobucket.com/albums/zz49/hiendienvien/untitled-1.jpg
dịch đc là: Vật phẩm thêm vào có giá trị 500 ( Lớn nhất 60.000) ;-) (dịch theo mấy cái vật phẩm của mình!:P còn tên của nó thì ko bít !;) )
Mà ai có thể nói rõ bộ đồ BQ giống TQ kia là do mình tự chế ra hay là mua trong Ngự các ko :L

nó chứ ai nữa ;-) , cục này tụi nó nói đem làm phụ gia cho cường hóa 8 quái là số 1 :)

Thiên Hương
12-10-09, 17:51
ý a là cục này phải ko:
http://i812.photobucket.com/albums/zz49/hiendienvien/untitled-1.jpg
dịch đc là: Vật phẩm thêm vào có giá trị 500 ( Lớn nhất 60.000) ;-) (dịch theo mấy cái vật phẩm của mình!:P còn tên của nó thì ko bít !;) )
Mà ai có thể nói rõ bộ đồ BQ giống TQ kia là do mình tự chế ra hay là mua trong Ngự các ko :L

Hiện tại Chỉ có Event ra được :!
bộ chưa max đó là bộ cao cấp mà dark , tụi nó nói bộ thường dark ơi , mà sao cái thằng ép bộ Vô song đó ngốc thế , bộ đồ 8 quái kia mà bỏ phụ liệu lèo tèo vậy .

Cao cấp hay Thường cũng theo 1 nguyên tắc chính thôi rock à ^^
- Thằng này là GM- Tester thôi ^^
Không phải đồ của nó nên nó Ép lăng nhăng ý mà ^^
Bỏ phụ liệu lèo tèo cũng được 40K rồi :!
Bên malay mấy cục phụ gia cũng bán trong Ngự Các.
VNG mà học đòn này thì pó tay :\

onggiarockzzremixzz
12-10-09, 19:50
!:)


Hiện tại Chỉ có Event ra được :!
Cao cấp hay Thường cũng theo 1 nguyên tắc chính thôi rock à ^^
- Thằng này là GM- Tester thôi ^^
Không phải đồ của nó nên nó Ép lăng nhăng ý mà ^^
Bỏ phụ liệu lèo tèo cũng được 40K rồi :!
Bên malay mấy cục phụ gia cũng bán trong Ngự Các.
VNG mà học đòn này thì pó tay :\Why not ? ^^ , bao XTT 10 cái !:)

Thiên Hương
12-10-09, 19:52
!:)

Why not ? ^^ , bao XTT 10 cái !:)

Đơn giản nếu bán mấy đồ này trong Ngự Các thì những người chuyên săn Boss Kiếm ăn sẽ gặp khó khăn !:)

onggiarockzzremixzz
12-10-09, 20:34
Đơn giản nếu bán mấy đồ này trong Ngự Các thì những người chuyên săn Boss Kiếm ăn sẽ gặp khó khăn !:)không , ý rock nói là tại sao ko với Vờ Nờ Gờ nhà mình ấy ;-) , với Vờ nờ thì ( lập lại nguyên câu xưa như trái đất ) " Không có gì là ko có thể với VNG" ;-)

Thiên Hương
13-10-09, 11:35
không , ý rock nói là tại sao ko với Vờ Nờ Gờ nhà mình ấy ;-) , với Vờ nờ thì ( lập lại nguyên câu xưa như trái đất ) " Không có gì là ko có thể với VNG" ;-)

Cái gì cũng bán trong Ngự Các chỉ góp phần khiến Jx2 Tàn nhanh hơn thôi :\
À
AE giúp đỡ dark cái
Cái Linh Thạch tdxc cấp 5 thì tdxc khoảng bao nhiêu nhỉ :!
Còn cái LT Giảm Thọ Thươn Cấp 5 nữa :!

___MINI___
13-10-09, 13:09
Cái gì cũng bán trong Ngự Các chỉ góp phần khiến Jx2 Tàn nhanh hơn thôi :\
À
AE giúp đỡ dark cái
Cái Linh Thạch tdxc cấp 5 thì tdxc khoảng bao nhiêu nhỉ :!
Còn cái LT Giảm Thọ Thươn Cấp 5 nữa :!


cấp 5 TDXC 11%-15%
cấp 5 GTT là 2%-5%

xin kẹo :U

onggiarockzzremixzz
13-10-09, 19:06
Để giành tiền mai mốt VNG sẽ có cái Event cho Trang bị Huyền Hoàn Trang ( lk 119- 120 , bao gồm cả vũ khí cấp 10 ) dùng để ép 8 quái cao cấp hay tương lai là bộ Trang bị Huyền Hoàn thì thích hơn :orion58: .
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Mấy món đồ 8 quái cấp 9 giờ nó hét giá ghê quá @@

Thiên Hương
13-10-09, 22:22
Để giành tiền mai mốt VNG sẽ có cái Event cho Trang bị Huyền Hoàn Trang ( lk 119- 120 , bao gồm cả vũ khí cấp 10 ) dùng để ép 8 quái cao cấp hay tương lai là bộ Trang bị Huyền Hoàn thì thích hơn :orion58: .

Mấy món đồ 8 quái cấp 9 giờ nó hét giá ghê quá @@

Tưởng ăn đc của VNG mà dễ à ^^
Cũng trầy da tróc vẩy đấy ^^

onggiarockzzremixzz
14-10-09, 12:17
Tưởng ăn đc của VNG mà dễ à ^^
Cũng trầy da tróc vẩy đấy ^^thà vậy đi , bỏ thêm ít tiền được cái đồ LK cao + lv cao thì thích hơn , cứ từ từ :orion89:

xAljsa
15-10-09, 02:52
đây là đồ của mình :! ép theo quẻ Quốc Sĩ mà mỗi tội lt ko đc cấp 7 :( , thui xài tạm ^m^ ( thiếu cái nón, cái này chắc đợi khi nào VNG up kích hoạt bát quái rùi làm wá @@, h xài tạm TQC vậy :- )
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/15/02/84681255549767.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.9636211.html)

Lý_Tieu_thu
15-10-09, 03:07
Èo lâu ko gặp Vip quá Sa ak :U
Kỳ thạch :U

Thiên Hương
15-10-09, 07:14
đây là đồ của mình :! ép theo quẻ Quốc Sĩ mà mỗi tội lt ko đc cấp 7 :( , thui xài tạm ^m^ ( thiếu cái nón, cái này chắc đợi khi nào VNG up kích hoạt bát quái rùi làm wá @@, h xài tạm TQC vậy :- )
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/10/15/02/84681255549767.JPG (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.9636211.html)

Cây đàn ko có gì để nói :!
Ủa, Mà Sa đeo cục đá gì đỏ đỏ trông xấu vậy ;-)
Phi shop đi. Rồi vào hẳn thợ Kim Hoàn Biện Kinh mua 1 cái Ngọc Bội đeo vào cho nữ tính ;-)Èo lâu ko gặp Vip quá Sa ak :U
Kỳ thạch :U


Chào Sa ko chào ta hả !:) ;-)

xAljsa
15-10-09, 12:22
Cây đàn ko có gì để nói :!
Ủa, Mà Sa đeo cục đá gì đỏ đỏ trông xấu vậy ;-)
Phi shop đi. Rồi vào hẳn thợ Kim Hoàn Biện Kinh mua 1 cái Ngọc Bội đeo vào cho nữ tính ;-)


định thay cái cục đỏ đỏ = cái tdxc hay cái Thái Hư :- mà hem bít sao,xài tạm cái đỏ đỏ cho nó trâu chút trước đã ^o^

Chào Sa ko chào ta hả !:) ;-)

Nhim mà, iu Sa nhứt mà :)
.
________________Ghép Bài_______________________
.
trả lời nhầm vô trích dẫn @@
@Nhjm : ack, Nhím ơi nick Nhim bị j thế kia @@

Thiên Hương
15-10-09, 12:44
Nhim mà, iu Sa nhứt mà :)
trả lời nhầm vô trích dẫn @@
@Nhjm : ack, Nhím ơi nick Nhim bị j thế kia @@

Tội nghiệp Nhím nhà ta.
Chắc tung tăng quá
đi bắn đạn vô tội vạ nên bị bắt vô tù ;-) ;-)

TácDzăngBắtCọp
16-10-09, 15:04
Ngồi trong này đến mòn thủng cả cái quần lẫn cái ghế rồi mà vẫn chưa thấy a up 14 set ultra cho anh em xem nữa :( Up đi nào a Dark ơi :U Up cho anh em còn tính típ :U

onggiarockzzremixzz
16-10-09, 15:57
Ngồi trong này đến mòn thủng cả cái quần lẫn cái ghế rồi mà vẫn chưa thấy a up 14 set ultra cho anh em xem nữa :( Up đi nào a Dark ơi :U Up cho anh em còn tính típ :U

cái này Up rồi mà bác , tổng hợp 14 set quẽ gì có hết rồi mà :\ !:D

xAljsa
16-10-09, 17:03
k bít VNG dịch bộ QSĩ là Sinh lực :( tới khi up nó có trở lại KTC k,hay nó là SL lun nhỉ @@

onggiarockzzremixzz
16-10-09, 17:55
k bít VNG dịch bộ QSĩ là Sinh lực :( tới khi up nó có trở lại KTC k,hay nó là SL lun nhỉ @@

Tất nhiên là KTC rồi :) ......................

TácDzăngBắtCọp
17-10-09, 08:48
14-Tiềm Long Trang bị : [ Càn-Khôn-Khảm-Đoài ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh Lực 901 - 3000 điểm

15-Hỗn Độn Trang Bị: [ Khôn-Khảm- Đoài-Ly ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng Sức mạnh và Gân Cốt 21-70 điểm

16-Ly Hỏa Trang bị : [ Khảm- Đoài-Ly- Cấn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sức Mạnh và Thân pháp 21-70 điểm

17-Huyền Băng Trang bị : [ Đoài-Ly-Cấn- Càn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng Nội Công và Linh Hoạt 21-70 điểm

18-Huyền Hoàng Trang bị: [ Ly- Cấn-Càn-Khôn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng linh Hoạt và Sức Mạnh 21-70 điểm( Trong bảo điển dịch là tăng LH và Lực lượng @@ )

19-Công Bằng Trang bị : [ Cấn- Càn-Khôn-Khảm ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng thân Pháp và Linh hoạt 21-70 điểm

20-Kháng Long Trang bị : [ Ly- Đoài-Khảm- Cấn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-tăng Nội công và thân Pháp 21-70 điểm

21-Niết Bàn trang Bị : [Càn-Khôn-Khảm-Đoài] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên – tăng Nội công và gân Cốt 21-70 điểm

22-Huyền Vũ Trang Bị: [ Chấn- Càn- Cấn-Ly] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên-Tăng phòng ngự và công kích Nội ngoại công 26-110 điểm

23-Hổ Trắng Trang Bị :F ( Bạch Hổ trang Bị nghe hay gấp mấy :F): [ Khôn- Tốn-Khảm-Đoài] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Sát Thương Tăng 31-120

24-Chu Tước trang bị: [ Càn- Khảm- Chấn- Đoài ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh lực và Nội lực SL 501-3400, NL 21-70 điểm

25-Thanh Long Trang bị: [ Khảm- Cấn- Ly- Tốn] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng Sinh lực và nội lực 2-15%

26-Vô Song Trang bị : [ Chấn- Chấn- Khôn- Càn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên – Tăng Công Kích 7-19%

27-Quốc Sĩ Trang bị : [ Cấn- Khảm- Tốn- Tốn ] Linh Khí mỗi đồ từ 80 trở lên- Tăng KTC 11-50 ( trong bảo điển dịch là tăng sinh lực :S )


Ko lẽ là 14 bộ này hả a@@ chứ em lục hết topic rồi ko thấy bộ nào nữa @@

venusleo
17-10-09, 14:28
Chờ đợi xem đến khi nào thì ra mắt trang bị bát quái :U:U

xAljsa
17-10-09, 15:24
Tất nhiên là KTC rồi :) ......................

thế thì có khí thế làm lại 1 set lkhi 119-120 lthach cấp 7 rùi !:|!:|

onggiarockzzremixzz
17-10-09, 15:37
Ngồi trong này đến mòn thủng cả cái quần lẫn cái ghế rồi mà vẫn chưa thấy a up 14 set ultra cho anh em xem nữa :( Up đi nào a Dark ơi :U Up cho anh em còn tính típ :U

đây nè bác ơi :-
http://diendan.zing.vn/showthread.php?t=1831899

Đời là LaVi
17-10-09, 18:34
Bác Dark ơi, mọi người đag đợi bác post nốt cái của Set "Thiên Địa Huyền" của huyền thoai VDK Trung.
Bác Dark Post nốt cái kiếm đj, moi người đang chờ bác dấy!
Cảm ơn bác đã cho mọi người đc mở mag tầm mắt! :0

phongeguwa
17-10-09, 21:14
phiên bản võ lâm 2 mới đã có thể kick hoạt set bát quai chưa?
nếu có thì vip vippppppppp

choemtruycap1993
18-10-09, 10:41
trùi ui ko biét tốn bao nhiu tiền để được 1 bộ bát quái như thế này nhỉ

Thiên Hương
18-10-09, 18:13
đây nè bác ơi :-
http://diendan.zing.vn/showthread.php?t=1831899

Cũng định làm bài Tổng hợp từ lâu
Mà thấy tên Tiếng Anh nên chả muốn làm :\


phiên bản võ lâm 2 mới đã có thể kick hoạt set bát quai chưa?
nếu có thì vip vippppppppp


Chức năng này có lẽ đến tháng 12 mới UP :D


trùi ui ko biét tốn bao nhiu tiền để được 1 bộ bát quái như thế này nhỉ

Consố không phải nhỏ ;-) ;-)

Đời là LaVi
19-10-09, 01:51
Bác Dark ơi, sao ko post nốt cái Kiếm của sét Thiên địa Huyền Hoàng bác ơi:L
Cái kiếm đó ép Linh thạch ntn ha bác?:L

Dark_The_Revenge
19-10-09, 07:47
Bác Dark ơi, mọi người đag đợi bác post nốt cái của Set "Thiên Địa Huyền" của huyền thoai VDK Trung.
Bác Dark Post nốt cái kiếm đj, moi người đang chờ bác dấy!
Cảm ơn bác đã cho mọi người đc mở mag tầm mắt! :0

bộ Bát Quái của Trunghiro nó ko nằm trong những set 8 quái trong game , nó là event , nó cho thêm 2 quẻ ngoài 8 quẻ có sẵn
nói như này cho dễ hiểu này , Bát Quái nó 8 quẻ , Càn , Khôn , Ly , Chấn , Khảm , Đoài , Tốn , Cấn ....đấy Bát Quái là 8 quẻ đó , trong game 8 quẻ đó thì ai cũng biết rồi , nhưng sau game nó cho ra 2 quẻ nữa , là quẻ Thiên và quẻ Qua ( Địa ) ...nếu đúng ra thì phải gọi là 10 quẻ , nhưng 2 quẻ kia là Trời và Đất ;-) mà đã là Trời và Đất thì con người ko thể tính đc lên nó nằm riêng biệt ;-) lên chính vì thế mà mọi người vẫn chỉ gọi là Bát Quái mà thôi , chả nhẽ gọi là Thập Quái ;-) và cũng chính nó đặc biệt thế lên event nó mới ra ;-) và giá của nó là 5 củ 1 Quẻ , và muốn làm bộ như thế nó cần 4 quẻ ( 2 Thiên và 2 Qua ) tính vị chi bộ đó là 20 củ :U
P/S: văn phong hơi lủng củng các bác đọc bỏ quá cho nhé :B đang học làm thày bói mù , thày dạy nói làm sao khách càng khó hiểu càng tốt ;-)

Thiên Hương
19-10-09, 07:52
bộ Bát Quái của Trunghiro nó ko nằm trong những set 8 quái trong game , nó là event , nó cho thêm 2 quẻ ngoài 8 quẻ có sẵn
nói như này cho dễ hiểu này , Bát Quái nó 8 quẻ , Càn , Khôn , Ly , Chấn , Khảm , Đoài , Tốn , Cấn ....đấy Bát Quái là 8 quẻ đó , trong game 8 quẻ đó thì ai cũng biết rồi , nhưng sau game nó cho ra 2 quẻ nữa , là quẻ Thiên và quẻ Qua ( Địa ) ...nếu đúng ra thì phải gọi là 10 quẻ , nhưng 2 quẻ kia là Trời và Đất ;-) mà đã là Trời và Đất thì con người ko thể tính đc lên nó nằm riêng biệt ;-) lên chính vì thế mà mọi người vẫn chỉ gọi là Bát Quái mà thôi , chả nhẽ gọi là Thập Quái ;-) và cũng chính nó đặc biệt thế lên event nó mới ra ;-) và giá của nó là 5 củ 1 Quẻ , và muốn làm bộ như thế nó cần 4 quẻ ( 2 Thiên và 2 Qua ) tính vị chi bộ đó là 20 củ :U
P/S: văn phong hơi lủng củng các bác đọc bỏ quá cho nhé :B đang học làm thày bói mù , thày dạy nói làm sao khách càng khó hiểu càng tốt ;-)
Hàng Khủng ra tay :021:
Cơ may độc nhất :018::037::rolleyes: ;-)

Đời là LaVi
19-10-09, 10:16
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo, nói như vậy Bộ Thiên Địa Huyền Hoàg chắc chỉ Siêu đại gia mới dùng đc! chắc ko jám mơ rồi:L
Thank bác Dark!

Đời là LaVi
19-10-09, 11:19
Ko lẽ là 14 bộ này hả a@@ chứ em lục hết topic rồi ko thấy bộ nào nữa @@

Đây là bài của bác: onggiarockzzremixzz bên diendan.zing.vn ai chưa đọc đc thì có thể xem nha (sr bác onggiarockzzremixzz vì dã copy bài nha)

1. Dragon set
( Càn , Khôn , Khảm , Đoài )
-SL tăng 901 -3000
-KTC 4-12
2. Chaos set ( tạm dịch: Hỗn mang )
( Khôn , Khảm , Đoài , Ly ).
-SM 21 - 70
-GC 21 - 70
-SL ,NL 3- 9%
3. Offire set .
( khảm , đoài , ly , cấn )
-SM ,TP 21 - 70
-SL , NL 3-9%
4.Darkkai set
-Đoài , ly , Cấn , càn
-NC , LH 21 - 70
-SL , Nl 3-9%
5. Valor set
Ly , cấn ,càn , khôn
SM , LH tăng 21 - 70
SL , nl tăng 3-9%
6.Rock set
-Cấn ,càn , khôn , khảm
-TP, Lh tăng 21 - 70
-Sl , nl tăng 3-9%
7.Wyvernt set
-Ly , đoài , khảm ,cấn
-Nội công , TP tăng 21- 70
-SL , nl tăng 3-9%

8.Nivarna set
-Càn, Khôn , Khảm , đoài
-NC, GC tăng 21 -70
-SL , NL tăng 3-9%
9.Xuan Wu set :
-Chấn , Càn , Cấn , ly
-Nội , ngoại tăng 7-19%
-KTC 4 - 12
10.Infortune tigris
-Khôn , Tốn , Khảm , Đoài
-Sát thương 31 - 120
-KTC : 4-12
11.Suzaku set
Càn , khảm , chấn , đoài
-SL tăng 501 - 3400
-Mana tăng 21 - 70
-KTC : 4-12
12.Azure set
Khảm ,cấn , ly , tốn
-SL 2- 15%
-NL 2-15%
-ktc 4-12
13.Wingy set
Chấn , chấn , khôn ,càn
-Nội , ngoại 7- 19%
-KTC 4-12
14.scholar Set
Cấn , khảm , tốn , tốn
-KTC 11- 50
-SL , NL từ 4- 10%.

BộKinhVân
19-10-09, 14:40
20 củ cho 1 set đồ :-
Không chơi được,ngồi đợi đại gia chế vào ngó thôi :(

Dark_The_Revenge
19-10-09, 17:09
20 củ cho 1 set đồ :-
Không chơi được,ngồi đợi đại gia chế vào ngó thôi :(

tất nhiên bộ nhiều tiền thì nó sẽ ngon rồi ... nhưng ít tiền thì cũng có thể kiếm đc bộ ngon , tôi có mấy lời khuyên này cho anh em nào nghèo muốn có bộ xịn này
_ chịu khó tìm hiểu những cách để đi đc những ải ở thành Phượng Tường bí ẩn Tây Bắc đấy , ko thừa đâu , 9x trở lên vượt ải đc cơ may Phôi Phương cấp 7 > ngọc TDXC hay những ngọc cấp quan trọng khác only kiếm đc từ Phôi Phương cấp 7 , mà PP cấp 7 chỉ có thể kiếm đc ở đây , nếu game là bản Thu Phí ( VN đang là bản Thu Phí )
_ chịu khí đi TQC tích lũy điểm nhiều vào > bộ Hiên Viên Hoàng Đế sau đc đổi free từ điểm TQC , trên 30k 1 món > tích lũy từ giờ cũng ko thừa ...sau đổi đc cả lak nữa :U
_ đi TK 1 ngày 1 lần , sau nó ra bộ TK tím 8x ( ngon hơn bộ sư môn bây giờ nhiều ) cũng dùng điểm TK để đổi , nó là bộ đồ cấp 9
_ chịu khó train nhiều thằng đệ tử vào > Phiên Vũ , Bộ Cảnh , Bôn Tiêu ...là từ đây mà ra , còn cả ngọc cấp 7 tăng 15% dam nữa :U
_ nhẫn Huy Hoàng Vinh Dự sau đi BHD nó hên xui đc cái item , dùng item đó để đổi đc cặp nhẫn đó , nhưng ko biết ở VN nó có phải là Thái Dịch Hỗn Nguyên Công ko thì chịu , vì cái item đó nó là cái đồng tiền vàng , trên có khắc 1 cái đầu Hổ màu trắng , dưới hình đầu Hổ có dòng chữ " Dark Đại Đế " :B
còn nhiều nữa ...nhưng nói ra ngại vì game nó cũng chưa ra , vấn đề trước mắt của game nó sắp ra cái Công Thành , ko nhất thiết phải ở trong cái bang Thái Thú làm gì , ở bang khác đi ăn trộm rương còn phú hộ hơn là những ông trong bang Thái Thú ;-)
P/S : khi nào kiếm đc PP cấp 7 TDXC tôi chỉ cho 1 cách 100% đc TDXC 25% ;-)

xAljsa
19-10-09, 17:18
tất nhiên bộ nhiều tiền thì nó sẽ ngon rồi ... nhưng ít tiền thì cũng có thể kiếm đc bộ ngon , tôi có mấy lời khuyên này cho anh em nào nghèo muốn có bộ xịn này
_ chịu khó tìm hiểu những cách để đi đc những ải ở thành Phượng Tường bí ẩn Tây Bắc đấy , ko thừa đâu , 9x trở lên vượt ải đc cơ may Phôi Phương cấp 7 > ngọc TDXC hay những ngọc cấp quan trọng khác only kiếm đc từ Phôi Phương cấp 7 , mà PP cấp 7 chỉ có thể kiếm đc ở đây , nếu game là bản Thu Phí ( VN đang là bản Thu Phí )
_ chịu khí đi TQC tích lũy điểm nhiều vào > bộ Hiên Viên Hoàng Đế sau đc đổi free từ điểm TQC , trên 30k 1 món > tích lũy từ giờ cũng ko thừa ...sau đổi đc cả lak nữa :U
_ đi TK 1 ngày 1 lần , sau nó ra bộ TK tím 8x ( ngon hơn bộ sư môn bây giờ nhiều ) cũng dùng điểm TK để đổi , nó là bộ đồ cấp 9
_ chịu khó train nhiều thằng đệ tử vào > Phiên Vũ , Bộ Cảnh , Bôn Tiêu ...là từ đây mà ra , còn cả ngọc cấp 7 tăng 15% dam nữa :U
_ nhẫn Huy Hoàng Vinh Dự sau đi BHD nó hên xui đc cái item , dùng item đó để đổi đc cặp nhẫn đó , nhưng ko biết ở VN nó có phải là Thái Dịch Hỗn Nguyên Công ko thì chịu , vì cái item đó nó là cái đồng tiền vàng , trên có khắc 1 cái đầu Hổ màu trắng , dưới hình đầu Hổ có dòng chữ " Dark Đại Đế " :B
còn nhiều nữa ...nhưng nói ra ngại vì game nó cũng chưa ra , vấn đề trước mắt của game nó sắp ra cái Công Thành , ko nhất thiết phải ở trong cái bang Thái Thú làm gì , ở bang khác đi ăn trộm rương còn phú hộ hơn là những ông trong bang Thái Thú ;-)
P/S : khi nào kiếm đc PP cấp 7 TDXC tôi chỉ cho 1 cách 100% đc TDXC 25% ;-)

Nghe hấp dẫn nhờ ^m^ , mà bao h mới up :( ,chế đc đồ cấ9 9 ,vkhi cấp 10 xong.... hết hứng chơi vl rùi, up đi để còn có hứng chơi lại :L

Dark_The_Revenge
19-10-09, 17:25
ah còn điều này nữa quên chưa share nốt , anh em giờ chịu khó tích nhiều Mảnh Băng Thạch hay Băng Thạch càng nhiều càng tốt :0 vì sau này game nó ra 1 chức năng khá thú vị là : " ném tạ phái Nga Mi " ;-) cứ vào 21h trong ngày những ai chơi phái Nga Mi gồm cả NMK và NMC đều phải ra đứng xếp hàng trước cổng môn phái ;-) để cho các nhân sĩ giang hồ ném tạ vào mẹt ;-) nguyên liệu để ném là Mảnh Băng Thạch và Băng Thạch , ném càng nhiều càng đc tích lũy , mang tích lũy đi đổi là đc sách Lăng Ba Vi Bộ đấy :0 cố lên nha anh em :B

bedalen3roi
19-10-09, 17:26
ah còn điều này nữa quên chưa share nốt , anh em giờ chịu khó tích nhiều Mảnh Băng Thạch hay Băng Thạch càng nhiều càng tốt :0 vì sau này game nó ra 1 chức năng khá thú vị là : " ném tạ phái Nga Mi " ;-) cứ vào 21h trong ngày những ai chơi phái Nga Mi gồm cả NMK và NMC đều phải ra đứng xếp hàng trước cổng môn phái ;-) để cho các nhân sĩ giang hồ ném tạ vào mẹt ;-) nguyên liệu là Mảnh Băng Thạch và Băng Thạch , ném càng nhiều càng đc tích lũy , mang tích lũy đi đổi là đc sách Lăng Ba Vi Bộ đấy :0 cố lên nha anh em :B

Chém gió hay vãi chưởng ;-)

xAljsa
19-10-09, 17:30
ah còn điều này nữa quên chưa share nốt , anh em giờ chịu khó tích nhiều Mảnh Băng Thạch hay Băng Thạch càng nhiều càng tốt :0 vì sau này game nó ra 1 chức năng khá thú vị là : " ném tạ phái Nga Mi " ;-) cứ vào 21h trong ngày những ai chơi phái Nga Mi gồm cả NMK và NMC đều phải ra đứng xếp hàng trước cổng môn phái ;-) để cho các nhân sĩ giang hồ ném tạ vào mẹt ;-) nguyên liệu để ném là Mảnh Băng Thạch và Băng Thạch , ném càng nhiều càng đc tích lũy , mang tích lũy đi đổi là đc sách Lăng Ba Vi Bộ đấy :0 cố lên nha anh em :B

:@:@:@ chém gió rùi đó :@:@ , đưa thông tin thực để còn có hứng chờ đợi up chứ :L:L:L ( cấm chém gió bừa bãi, ta chém :mad::mad::mad::mad:)

Dark_The_Revenge
19-10-09, 17:30
Chém gió hay vãi chưởng ;-)

nói thật lại bảo chém :T
:\ đang buồn tình vì sáng nay vào lúc 6h30 đang say giấc nồng thì có em hàng xóm chơi nguyên quả tạ New Divide vào mặt :\ từ đó đến giờ ngực cứ thình thịch ko yên ^o^

bedalen3roi
19-10-09, 17:32
Qua nhà em ấy mà xả xì trét ^o^
(bản năng sinh du... thì đúng hơn ;-))

hoahaiyen_nt
19-10-09, 18:19
Không biết có sư phụ nào rành về bát quái tại nha trang ko để em được diện kiến và thỉnh giáo trực tiếp :U
Đọc topic nhiều rồi mà vẫn còn mù mờ quá :(

Thiên Hương
19-10-09, 19:50
Không biết có sư phụ nào rành về bát quái tại nha trang ko để em được diện kiến và thỉnh giáo trực tiếp :U
Đọc topic nhiều rồi mà vẫn còn mù mờ quá :(

Xuống Hải Phòng đi bạn
Nếu bạn là Girl thật thì có 1 đại ka sẵn sàng Giúp bạn từ A -> Z đấy ;-)
Còn là Boy thì !? Hên xui ;-) ;-)

hoahaiyen_nt
19-10-09, 20:29
Hải Phòng xa quá :(, mình ở nha trang:H> Tìm 1 sư phụ về bát quái đồ khó quá :(
Nếu sư phụ ko tin là gái thì có thể gọi điên kiểm chứng :P

hoahaiyen_nt
20-10-09, 18:27
Anh Dark cho hỏi nmd hỗ trợ thì nên dùng bộ bát quái nào là hợp nhất .
Cảm ơn nhiều :H

TácDzăngBắtCọp
20-10-09, 19:52
tất nhiên bộ nhiều tiền thì nó sẽ ngon rồi ... nhưng ít tiền thì cũng có thể kiếm đc bộ ngon , tôi có mấy lời khuyên này cho anh em nào nghèo muốn có bộ xịn này
_ chịu khó tìm hiểu những cách để đi đc những ải ở thành Phượng Tường bí ẩn Tây Bắc đấy , ko thừa đâu , 9x trở lên vượt ải đc cơ may Phôi Phương cấp 7 > ngọc TDXC hay những ngọc cấp quan trọng khác only kiếm đc từ Phôi Phương cấp 7 , mà PP cấp 7 chỉ có thể kiếm đc ở đây , nếu game là bản Thu Phí ( VN đang là bản Thu Phí )
_ chịu khí đi TQC tích lũy điểm nhiều vào > bộ Hiên Viên Hoàng Đế sau đc đổi free từ điểm TQC , trên 30k 1 món > tích lũy từ giờ cũng ko thừa ...sau đổi đc cả lak nữa :U
_ đi TK 1 ngày 1 lần , sau nó ra bộ TK tím 8x ( ngon hơn bộ sư môn bây giờ nhiều ) cũng dùng điểm TK để đổi , nó là bộ đồ cấp 9
_ chịu khó train nhiều thằng đệ tử vào > Phiên Vũ , Bộ Cảnh , Bôn Tiêu ...là từ đây mà ra , còn cả ngọc cấp 7 tăng 15% dam nữa :U
_ nhẫn Huy Hoàng Vinh Dự sau đi BHD nó hên xui đc cái item , dùng item đó để đổi đc cặp nhẫn đó , nhưng ko biết ở VN nó có phải là Thái Dịch Hỗn Nguyên Công ko thì chịu , vì cái item đó nó là cái đồng tiền vàng , trên có khắc 1 cái đầu Hổ màu trắng , dưới hình đầu Hổ có dòng chữ " Dark Đại Đế " :B
còn nhiều nữa ...nhưng nói ra ngại vì game nó cũng chưa ra , vấn đề trước mắt của game nó sắp ra cái Công Thành , ko nhất thiết phải ở trong cái bang Thái Thú làm gì , ở bang khác đi ăn trộm rương còn phú hộ hơn là những ông trong bang Thái Thú ;-)
P/S : khi nào kiếm đc PP cấp 7 TDXC tôi chỉ cho 1 cách 100% đc TDXC 25% ;-)

A có thể cho biết op của bộ Hiên Viên Hoàng Đế ko :U Đang còn 120k điểm TQC nghe set này thấy háo hức quá :U
P/S cái Avatar nhìn thấy chắc đêm nay gặp ác mộng :$ bù lại cái đạn 1991 của Pác làm e thấy đã quá :U

Thiên Hương
22-10-09, 05:58
Có lẽ 2pic đã hoàn thành trách nhiệm của nó ^^
Chắc xin đóng cửa ^^

handoinhieudoithu
28-10-09, 09:35
Mọi người cho hỏi cái vũ khí bỏ qua 16% giờ đặt vào hút opt thì nó hiện ra cái j vậy

Thiên Hương
28-10-09, 09:39
Mọi người cho hỏi cái vũ khí bỏ qua 16% giờ đặt vào hút opt thì nó hiện ra cái j vậy

bqpn 10%. Max :D

duyhangun19811984
28-10-09, 10:28
đau đàu thế :!

đọc hoa hết cả mắt :L

handoinhieudoithu
28-10-09, 17:39
Mạn phép hỏi tiếp nó báo 8-10% hay là 10% luôn thế :U

xAljsa
28-10-09, 17:45
Mọi người cho hỏi cái vũ khí bỏ qua 16% giờ đặt vào hút opt thì nó hiện ra cái j vậy
bqpn 10%. Max :D
16% màu xanh lá cây muh @@ sao đc 10% ah @@

Mạn phép hỏi tiếp nó báo 8-10% hay là 10% luôn thế :U

bỏ cây kiếm 16% vô nó hiện 2% mà :F

handoinhieudoithu
28-10-09, 18:23
vậy rốt cuộc là thế nào @@

¤ Bạch Tượng ¤
28-10-09, 18:38
bqpn 10%. Max :D


vậy rốt cuộc là thế nào @@

chắc chắn 1 điều là : BQPN 16% rút ko bao giờ ra 10% cả :D
22% mới ra 10 :o
còn cụ thể là bao nhiêu BT ko biết vì chưa có điều kiện thử ^o^
trước có mấy mốc BQPn : 16 , 19 , 22 .
tương ứng với đó là mấy mốc BQPN phiên bản này : đếm lùi : 8-10 , 5-7 , ( cái này ko chắc chắn :P )
^^
.
________________Ghép Bài_______________________
.
quên nữa cám ơn bác Dark nhiều ^^

handoinhieudoithu
28-10-09, 18:42
Vậy những linh thạch bỏ qua 10% thì ở đâu chui ra nhỉ @@

¤ Bạch Tượng ¤
28-10-09, 18:44
có thể họ rút từ BQPN 22% :! hoặc hợp linh thạch ... @@ còn lại ở đâu nữa ... thì chịu :P
^o^quên nữa :! giám định thần binh cũng có khả năng ra đồ BQPN 10% ở bản này đó :$

xAljsa
29-10-09, 02:45
Vậy những linh thạch bỏ qua 10% thì ở đâu chui ra nhỉ @@

rút op từ đồ BQPN 8%-10% ( tím ) or phối thạch !:P

TjeuHoLo
29-10-09, 08:28
Đồ bQpN 10% mới giám định ra ở bản này thì khả năng rút ra là 10 cao lắm ^m^ vì nó max mà :\

Thiên Hương
29-10-09, 12:39
Đồ bQpN 10% mới giám định ra ở bản này thì khả năng rút ra là 10 cao lắm ^m^ vì nó max mà :\

Chưa có đk thử rút bqpn 16% :! :P
Nhưng mình thấy nếu đi rút mấy cái > 16% thì phí quá
Vì vk 76 mà bqpn >=16% dùng vẫn ngon mà
Có lẽ rút từ vk 10% hiện tại or hợp lt thì tiết kiệm hơn :!
p/s: Thứ 7, CN này ai xuống chùa Bộc ko :P

TjeuHoLo
29-10-09, 14:07
p/s: Thứ 7, CN này ai xuống chùa Bộc ko :P


;-) Riêng câu này mời chú qua đây ;-)


http://diendan.zing.vn/volam2/showthread.php?t=1898508

VÀ đây nữa

http://diendan.zing.vn/volam2/showthread.php?t=1897324&page=11

kubim293
31-10-09, 11:43
quần áo của mình ép âm dương lẫn lộn, chẳng theo thứ tự gì cả :$, khéo lại tốn tièn làm lại 1 bộ khác roài :H

Thiên Hương
01-11-09, 05:55
quần áo của mình ép âm dương lẫn lộn, chẳng theo thứ tự gì cả :$, khéo lại tốn tièn làm lại 1 bộ khác roài :H

Cái tội cầm đèn chạy trước oto VNG ;-)
Để đầu tư đc 1 Set Bát quái hoàn chỉnh và VIP thì công sức bỏ ra ko phải là nhỏ @@

handoinhieudoithu
01-11-09, 11:12
Tôi tưởng tiền mới là chủ yếu =))

AliceMoonly
01-11-09, 14:41
, khi nào kiếm đc PP cấp 7 TDXC tôi chỉ cho 1 cách 100% đc TDXC 25% ;-)

Em gom góp pp đổi qua đổi lại hoài rùi cũng kiếm đc 1 cái cấp pp cấp 6 tdxc 20%:H. :(Chắc cái cấp 6 với 7 cũng tương tự hả anh Dark,orion01::orion01:Với Nhà Nghèo như em thì kiếm 1 cái cấp 6 này cũng ko dễ, chỉ dùm em cách ghép 100% ra tdxc 20% nhé orion01::orion01::orion01::orion01:(Nguyên liệu 4 lt tdxc cấp 5 đã đủ)Thx !:)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/01/02/60201257060665.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.9992826.html):orion01::orion01:

Thiên Hương
01-11-09, 15:48
Tôi tưởng tiền mới là chủ yếu =))

với Set bát quái này tôi nghĩ công sức ng chơi bỏ ra vẫn là nhiều hơn
Đầu tiên phải kiếm Đồ Linh khí cao, Dam đẹp...
Kiếm đc Cục LT có Opt ngon, lại phải xem linh khí bao nhiêu. Chẵn hay lẻ.rồi xem ép sao cho đúng quẻ......
Và tất nhiên, để có thể đầu tư thì tiền vẫn là quan trọng :\ :L

hero*no1
01-11-09, 23:26
Trong các lọa Linh thạch bây giờ có lẽ đắt nhất là Nội công +15% nhỉ :U
Giá của em nó những 2,5 củ @@

handoinhieudoithu
02-11-09, 00:24
cái set thiên địa huyền hoàng ép quẻ thế nào ý nhở :U Chưa biết cái vũ khí quẻ j để mở rộng tầm mắt tí :!

SexyLady
02-11-09, 05:50
cái set thiên địa huyền hoàng ép quẻ thế nào ý nhở :U Chưa biết cái vũ khí quẻ j để mở rộng tầm mắt tí :!

của VK là âm âm Dương !:)

hero*no1
02-11-09, 14:17
Như Dark nói sau này có thêm 2 quẻ Thiên và Địa,ngoài ra còn có vật phẩm phụ giá 5 củ/cái
Muốn VIP thì cứ tính toán đi :0:0:0
Hình như có 2 set bát quái vàng là opt rất khủng như vậy,thêm 2 cái nhẫn của đệ tử thợ rèn Lưu nâng cấp hết thì đừng hỏi vì sao :):):)

naypro
03-11-09, 00:07
Hix Linh Thạch thì bít rõ tác dụng rồi mà còn cái LT phối phương sử dụng thế nào ai chỉ rõ dùm mình với được không:(:(:(

tranhaichigaplachem6
05-11-09, 00:02
ko hieu~ cai mote gi het bo chim noi nhu vay minh ko hieu~ huhuhu phai co nguoi noi chi~ moi hieu~ huhuhu

4nh3m7
05-11-09, 02:44
Thx pro ná
Pao h` mới có đc 1 set này nhể :((

Thiên Hương
05-11-09, 10:06
Thx pro ná
Pao h` mới có đc 1 set này nhể :((

..............Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi :B :B :B

handoinhieudoithu
05-11-09, 11:07
của VK là âm âm Dương !:)Thứ tự khảm vũ khí Âm - Âm - Dương là kích cái set opt [ KTC 60- Sl tăng 8000, nửa giây sl hồi phục 1%]
Còn 1 set kích opt [ Công kịch + 25% - 8000, nửa giây sl hồi phục 1%]
..............Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi :B :B :B

Và chúng ta là người tốn kém :0
.
________________Ghép Bài_______________________
.

của VK là âm âm Dương !:)
Thứ tự khảm vũ khí Âm - Âm - Dương là kích cái set opt [ KTC 60- Sl tăng 8000, nửa giây sl hồi phục 1%]
Còn 1 set kích opt [ Công kịch + 25% - 8000, nửa giây sl hồi phục 1%]..............Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi :B :B :B

Và chúng ta là người tốn kém :0

o0o Thích Khách o0o
05-11-09, 17:22
Kiếm đâu ra xtt + nhct để chế đây !
Ôi may sao Ngự các sắp bán :D !

hero*no1
05-11-09, 20:38
Hình như cái set Đoài-Chấn-Tốn-Cấn (Thiên Địa huyền hoàng) này phải có vật phẩm gì mà Dark bảo 5 củ/cái,chỉ ra trong Event phải không @@
Vì trong 27 bộ bát quái không có bộ này :Z:Z:Z:Z

103092
06-11-09, 00:13
Đúng là thế, hình như gọi là viên Thiên Quái Thạch (nghe nói thế:$:$:$)
Cái viên đó cũng là thứ dùng để làm 1 số thứ ngon khác, có cả thứ ngon hơn set BQ này ;-)

alias15
06-11-09, 06:18
Noi chung la de co bo bat quay kich hoat am minh mong muon thi that lakhokhan.ton rat nhieu tien day trang vua dau.neu de kich hoat bo bat quay vay thi dotk8xva tq vat di dau???

103092
07-11-09, 04:33
Đồ Tử Quang hiện nay thì sau này cùi là phải rồi.
TK 8x rồi cũng thành đồ bình dân, kiểu như đồ Tổng Quản hồi xưa thôi zzz
Làm set BQ nó tốn kém hơn mà, thế nên hiệu quả hơn cũng đúng zzz

Thiên Hương
12-11-09, 09:27
Đồ Tử Quang hiện nay thì sau này cùi là phải rồi.
TK 8x rồi cũng thành đồ bình dân, kiểu như đồ Tổng Quản hồi xưa thôi zzz
Làm set BQ nó tốn kém hơn mà, thế nên hiệu quả hơn cũng đúng zzz

Tk8x chắc ko đến nỗi thành đồ bình dân đâu @@
Gì thì gì
Opt như vậy vẫn giữ được nguyên giá trị của nó @@
Trừ khi nào Viêm Đế được phổ thông :!
Lang thang China đâu đâu cũng thấy Viêm Đế @@

SexyLady
12-11-09, 19:03
chơi 8 quái hay viêm đế hay hơn vậy :U

103092
13-11-09, 02:15
Nếu có đủ đồ LK cao + Linh Thạch ngon và đồ kích hoạt thì set BQ ngon hơn set VĐ là cái chắc, hơn cả set Tướng Quân nữa (ko tính 2 set BQ đặc biệt)

Nếu là 2 set BQ xịn thì mình nghĩ chỉ thua set NS nâng cấp thôi, op trông vẫn hơn set Tướng Quân nâng cấp
Tk8x chắc ko đến nỗi thành đồ bình dân đâu @@
Gì thì gì
Opt như vậy vẫn giữ được nguyên giá trị của nó @@
Trừ khi nào Viêm Đế được phổ thông :!
Lang thang China đâu đâu cũng thấy Viêm Đế @@


Set VD nâng cấp thì hơn TK 8x là chắc rồi, hơn cả set Tướng Quân chưa nâng cấp mà (có lẽ ngnag ngửa hoặc thua TQ nâng cấp tí xíu)

Còn set VD thường thì sau này ra set TQC mới (set này đổi điểm TQC thì sẽ phổ thông như set TQC 8x hiện nay), set TQC mới đó nó y xì như set VD chưa nâng ấy, mà set VD chưa nâng nó cũng ngang ngang set TK 8x rồi => TK 8x thành đồ thường chứ còn gì zzz

KyThoiDepZai
13-11-09, 02:49
sau này TK 8x và Tướng Quân có nâng cấp đc ko ^o^

103092
14-11-09, 00:24
VD, TQ và NS thì nâng cấp đc (NS up lên thì có GTT 15%, GTGTT 70% và KTC 80 :$).
TK 8x thì ko biết, chưa thấy bao giờ.

Thiên Hương
17-11-09, 17:12
VD, TQ và NS thì nâng cấp đc (NS up lên thì có GTT 15%, GTGTT 70% và KTC 80 :$).
TK 8x thì ko biết, chưa thấy bao giờ.

Tk 8x hình như ko có nâng cấp
Sau chỉ có Set tk 9x Tím đổi từ điểm TK ra !:|
Mà ngày xưa lỡ đổi hết điểm TK lấy exp rồi :eek:

onggiarockzzremixzz
17-11-09, 17:32
Tk 8x hình như ko có nâng cấp
Sau chỉ có Set tk 9x Tím đổi từ điểm TK ra !:|
Mà ngày xưa lỡ đổi hết điểm TK lấy exp rồi :eek:

lên trang chủ xem TK sắp nâng cấp ;-)

Thiên Hương
18-11-09, 00:25
lên trang chủ xem TK sắp nâng cấp ;-)

Cái gì Tàng Kiếm !:|
Tôi nghĩ Ko phải Set Tk 8x đâu !:|
Đồ TK 8x ngon vậy rồi
Nâng cấp nữa thì ít cũng ngang ngửa Tướng QUân
Vậy thử hỏi mấy ông Tướng quân liệu có đổ tiền với công sức mà giữ TQ nữa không khi mà mặc TQ cũng chỉ ngang ngửa TK 8x nâng cấp :!
Có lẽ là nâng cấp Tk 7x Xanh :)

103092
19-11-09, 00:42
Thì TQ cũng nâng cấp đc mà, thêm op ẩn: GTT 15%, GTGTT 50% (hay 60%, ko nhớ rõ) và KTC 50 thì phải.

onggiarockzzremixzz
19-11-09, 11:43
Cái gì Tàng Kiếm !:|
Tôi nghĩ Ko phải Set Tk 8x đâu !:|
Đồ TK 8x ngon vậy rồi
Nâng cấp nữa thì ít cũng ngang ngửa Tướng QUân
Vậy thử hỏi mấy ông Tướng quân liệu có đổ tiền với công sức mà giữ TQ nữa không khi mà mặc TQ cũng chỉ ngang ngửa TK 8x nâng cấp :!
Có lẽ là nâng cấp Tk 7x Xanh :)là nâng cấp mấy cái Tk 7x đỏ cóc ổi lên tk 8x đó

Thiên Hương
19-11-09, 13:48
là nâng cấp mấy cái Tk 7x đỏ cóc ổi lên tk 8x đó

Đành chờ thôi @@
Mà với cái giá của Tàng Kiếm Lệnh thì @@
Nói chung VNG mới cho đi TK 5 lần/ 1 ngày cũng là 1 gợi ý :B :B

xAljsa
19-11-09, 14:48
Đành chờ thôi @@
Mà với cái giá của Tàng Kiếm Lệnh thì @@
Nói chung VNG mới cho đi TK 5 lần/ 1 ngày cũng là 1 gợi ý :B :B

topic 8 quái mà, lại đi wa tk :F

onggiarockzzremixzz
19-11-09, 18:36
Đành chờ thôi @@
Mà với cái giá của Tàng Kiếm Lệnh thì @@
Nói chung VNG mới cho đi TK 5 lần/ 1 ngày cũng là 1 gợi ý :B :B

he he lụm dc cái TK lệnh 2k :U

*Uyển*Nhj*
19-11-09, 21:46
Rốt cuộc là như thế nào đây, có thông tin gì mới chưa
Càn khôn phù kìa, nguyệt nga nhẫn kìa, sắp có rùi :U

Thiên Hương
20-11-09, 00:14
he he lụm dc cái TK lệnh 2k :U
Sao người ta ở ác mà hên thế nhỉ :$ !:P
Mình ở lành mà chả thấy gì bao h ^o^


Rốt cuộc là như thế nào đây, có thông tin gì mới chưa
Càn khôn phù kìa, nguyệt nga nhẫn kìa, sắp có rùi :U

Nguyệt Nga Nhẫn :U

@Aljsa: Thành Thảo luận vấn đề về đồ đạc VLII rồi ;-)

socduockhong
21-11-09, 13:11
hay phet uoc j minh cung co';-):orion07:nhung mak minh cha thay ai co ca bo ca?:orion47:nhung chac sau nay se co:orion53:

hercules
18-12-09, 16:42
Cho mình hỏi là hiện nay ở malai với trung quốc thì cái bang quyền người ta ép theo set nào ???? ai hay chơi bên này vui lòng cho biết thông tin với nhé !!!

iDarkSe7en
20-12-09, 12:47
Cho mình hỏi là hiện nay ở malai với trung quốc thì cái bang quyền người ta ép theo set nào ???? ai hay chơi bên này vui lòng cho biết thông tin với nhé !!!

Công kích :!
cbq chơi dam shock mà :U

iDarkSe7en
06-01-10, 01:19
Lâu lâu ko vào
Đến lúc cần thì tìm mãi không thấy bài viết đâu @@
Thôi Vào Up cái cho dễ tìm :)

KenSuper
06-01-10, 08:19
uh, up cho lên trang 1, chắc sắp cần đến nó :)

hero*no1
06-01-10, 12:41
Linh thạch thì có từ bản trước
Giờ cũng nhiều 9x,mà VNG chưa up chức năng kích hoạt trang bị bát quái :(

saintknight2099
06-01-10, 16:30
có tí sai sót ở cái quẻ cấn đấy :T,edit lại đê :W

SexyLady
06-01-10, 16:42
sai ots ở que cấn là sao :eek:
nói đi :! sai chỗ nào để tôi còn liệu :$
LT sai hay j @@

Kiemtienhocvo12
06-01-10, 16:46
Hix, vừa ép set Huyền băng, cái quần ở quẻ cấn :$

iDarkSe7en
06-01-10, 17:24
Sai ở đâu :T
Chẵn chẵn lẻ thì ko là âm âm dương à :T
Mà nếu có Sai thì đệ cũng chả edit bài viết đc :)
Mất nick dark kia rồi :!
Passport :L :L

SexyLady
06-01-10, 23:03
sai là giết bao mạng người đấy :eek:

iDarkSe7en
06-01-10, 23:12
K9 do tuổi cao sức yêu nên hoa mắt ;-)
Đúng rồi đấy
ko có gì sai đâu
Mọi người yên tâm :D

SexyLady
06-01-10, 23:17
:0
thế đc rồi ^0^
làm mềnh hú vía
@ K9 :W
.
________________Ghép Bài_______________________
.
mà quên :!
cảm ơn iDark đã hướng dẫn ^0^
sắp hoàn thành bộ Quốc Sĩ rồi ^o^
đang dự tính làm bộ 119-120 :037:

Kiemtienhocvo12
06-01-10, 23:26
Phùùùùùùùù , không sai hả, làm hết hồn :021:.
Kiến thức bát quái của mình 80% là từ đây mà ra đấy !:D
Thank DarkSez

thanhlonggiangdh1984
07-01-10, 01:06
Cho mình hỏi chút. Mình có bao tay TLQ lk 80 và mình đã ép 80/80. Vạy làm thế nào để kích hoạt được quẻ đấy vậy bạn.!-.-

thanhlonggiangdh1984
07-01-10, 09:27
Cho mình hỏi lam thế nao để kich hoạt quẻ của bao tay TLQ lk đã khảm linh thạch 80/80

iDarkSe7en
07-01-10, 11:21
Cho mình hỏi chút. Mình có bao tay TLQ lk 80 và mình đã ép 80/80. Vạy làm thế nào để kích hoạt được quẻ đấy vậy bạn.!-.-

Chức năng bát quái hiện thời chưa mở :\

xiao
07-01-10, 17:25
xin chào bạn!

Về vấn đề kích hoạt trang bị Bát Quái, trước khi tính năng ra mắt sẽ có hướng dẫn đầy đủ về vấn đề này và cũng xin lưu ý với bạn rằng có thể sẽ rất khác biệt so với phiên bản ở những quốc gia khác. Xin được đóng topic tại đây!

BDH VLTK 2