PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Xem ping cua mang VNPTnettantai
16-09-10, 12:52
Mình muốn xem tìng trạng mạng của phòng net mình (vi dụ : có bi rớt mang hay ko , ping cao hay thấp ....

Thiết lập ip cua máy chủ như sau :
IP address : 192.168.1.100
subnet maks : 255.255.255.0
Default gateway 192.168.1.1

Dsn severs 203.162.4.190
203.162.4.191


start=> run : ping 203.162.4.190 -t

máy nó báo là :
pinging 203.162.4.190 with 32 bytes of data :
request timed uot .
request timed uot .

nhưng máy mình vào web bình thường .

Mình thực hiện lệnh như vậy có đúng ko ? (nhìn là biết trật lất rồi )
Xin chỉ giáo dùm . Cảm ơn .

nhanst
16-09-10, 14:06
Bạn nên đổi 2 DNS của VNPT là 203.162.27.200 và 203.162.4.1.

kiemthanh2066
16-09-10, 16:50
Mình muốn xem tìng trạng mạng của phòng net mình (vi dụ : có bi rớt mang hay ko , ping cao hay thấp ....

Thiết lập ip cua máy chủ như sau :
IP address : 192.168.1.100
subnet maks : 255.255.255.0
Default gateway 192.168.1.1

Dsn severs 203.162.4.190
203.162.4.191


start=> run : ping 203.162.4.190 -t

máy nó báo là :
pinging 203.162.4.190 with 32 bytes of data :
request timed uot .
request timed uot .

nhưng máy mình vào web bình thường .

Mình thực hiện lệnh như vậy có đúng ko ? (nhìn là biết trật lất rồi )
Xin chỉ giáo dùm . Cảm ơn .

nhà mạng vnpt đã cấm ping 2 địa chỉ DNS: 203.162.4.190 và 203.162.4.191 nên bạn ping không được là đúng rồi

netbatri
20-09-10, 20:21
bạn không thể ping 203.162.4.190 được vì nó là DNS của vnpt, nếu bạn muốn xem có bi rớt mang hay ko , ping cao hay thấp bạn phải làm như này: ping 222.253.249.1 -t thì đúng nè

phtoan
23-09-10, 11:12
mình ở lâm đồng thì ping 203.162.4.203 -t

M512934053
29-12-11, 10:31
tks rất nhiều!:D:D:D:D:D:D:D:D:D

datlun123dth
22-06-12, 22:00
ping 192.168.1.1 -l 65500 -t la dc roài