PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Trung tâm Hỗ trợ Bài Viết [Part 5]Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

paradis34
22-04-12, 09:58
Các bạn lưu ý là bình luận tham gia diễn đàn phải tuân theo nội quy, tránh spam hoặc vi phạm nội quy sẽ bị phạt thẻ là không nhận code được dâugdfhdf

naominhcungdixebus
22-04-12, 09:58
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

00008xxxx
22-04-12, 09:59
cccccccccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddđ

ngthluan1989
22-04-12, 09:59
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 09:59
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp............

ngthluan
22-04-12, 09:59
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????????

lê hồng cường
22-04-12, 10:00
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

Buom5555
22-04-12, 10:00
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
1

00008xxxx
22-04-12, 10:00
vvvvvvvvvvcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

000000000000000009o
22-04-12, 10:01
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

paradis34
22-04-12, 10:01
Các bạn lưu ý là bình luận tham gia diễn đàn phải tuân theo nội quy, tránh spam hoặc vi phạm nội quy sẽ bị phạt thẻ là không nhận code được đâu

ds5454545dfas
22-04-12, 10:02
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?f
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trảghgjh cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:02
dffgg jj Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

00008xxxx
22-04-12, 10:02
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ád6656565d
22-04-12, 10:02
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rgdfghhghgfhgfùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`dgf

000000000000000009o
22-04-12, 10:02
vbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

killallhvu
22-04-12, 10:02
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmqq qq

000000000000000009o
22-04-12, 10:03
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

00008xxxx
22-04-12, 10:03
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff

shjnjchj198x
22-04-12, 10:03
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp.............

ngthluan
22-04-12, 10:03
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:03
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp.............

Buom5555
22-04-12, 10:03
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego

ngthluan1989
22-04-12, 10:03
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ???????????????

UFOhvu
22-04-12, 10:03
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbb bb

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:03
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbg bgbg

lê hồng cường
22-04-12, 10:03
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

000000000000000009o
22-04-12, 10:04
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvv

00008xxxx
22-04-12, 10:04
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Quangpro11
22-04-12, 10:04
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ds5454545dfas
22-04-12, 10:05
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?f
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trảghgjh cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:05
Chém Tý Gió Kiếm Cái Code +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ád6656565d
22-04-12, 10:05
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào ruifdfd
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:05
Thanh Le: thế nào rùi emfdh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?fd
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da fem tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

00008xxxx
22-04-12, 10:05
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv

code 2999999999999
22-04-12, 10:05
Spam______________vô_________________đối______ ________11

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:06
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbg bgbgb

dddHVUddd
22-04-12, 10:06
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtr trt

ngthluan1989
22-04-12, 10:06
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:06
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp...............

ngthluan
22-04-12, 10:06
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:06
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp.

ád6656565d
22-04-12, 10:07
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào ruifdfd
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:07
fdgThanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`gg

ds5454545dfas
22-04-12, 10:07
ghfhThanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`hgjl;l'

lê hồng cường
22-04-12, 10:08
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

ád6656565d
22-04-12, 10:09
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưadfdfsg?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:09
fsdgnn Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

ds5454545dfas
22-04-12, 10:09
ghfhThanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`hgjl;l'

Quangpro11
22-04-12, 10:09
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy

ngthluan1989
22-04-12, 10:09
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:09
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp................

shjnjchj198x
22-04-12, 10:09
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp..

killallhvu
22-04-12, 10:10
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfd fdfdfdf

UFOhvu
22-04-12, 10:10
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfw erwer

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:10
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgf gert

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:10
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsd qweqwe

dddHVUddd
22-04-12, 10:10
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdf ewqrwefdfdsf

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:10
Chém Tý Gió Kiếm Cái Code +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ád6656565d
22-04-12, 10:11
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưadg?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả chko anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao tghgjhe ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:11
fg 5 5 5Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

ds5454545dfas
22-04-12, 10:11
ẻtt4 Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

code 2999999999999
22-04-12, 10:11
Spam______________vô_________________đối______ ________12

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:11
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbf dafewr

00008xxxx
22-04-12, 10:12
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

000000000000000009o
22-04-12, 10:12
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

killallhvu
22-04-12, 10:12
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmds afwerqerqw

UFOhvu
22-04-12, 10:12
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmj hkjhkl

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:12
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmds rweqf

lê hồng cường
22-04-12, 10:12
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

dddHVUddd
22-04-12, 10:13
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmre top

Buom5555
22-04-12, 10:13
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
1

ngthluan1989
22-04-12, 10:13
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:13
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp.................

ngthluan
22-04-12, 10:13
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?

shjnjchj198x
22-04-12, 10:13
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp....

ád6656565d
22-04-12, 10:13
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưadg?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả chko anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao tghgjhe ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:13
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?fdfgfghgjjh
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

Quangpro11
22-04-12, 10:13
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t

ds5454545dfas
22-04-12, 10:13
w4b44 4 Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:14
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfw erwetwetgcv

ád6656565d
22-04-12, 10:15
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?fggbh
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tgha cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`dg

Buom5555
22-04-12, 10:15
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:15
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?fdfgfghgjjh
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

ds5454545dfas
22-04-12, 10:15
w4b44 4 Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

ngthluan1989
22-04-12, 10:15
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ???????????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:15
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp..................

ngthluan
22-04-12, 10:15
á Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??

shjnjchj198x
22-04-12, 10:15
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp.....

lê hồng cường
22-04-12, 10:16
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

000000000000000009o
22-04-12, 10:17
đcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

00008xxxx
22-04-12, 10:17
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Buom5555
22-04-12, 10:17
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
21

00008xxxx
22-04-12, 10:18
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffff

killallhvu
22-04-12, 10:18
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfg ferewrq

ád6656565d
22-04-12, 10:18
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rfdfvùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`cvcbvcbnvbn

000000000000000009o
22-04-12, 10:18
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffff

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:18
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào ruir
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤fdfsg-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

UFOhvu
22-04-12, 10:18
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu6 78768

ds5454545dfas
22-04-12, 10:18
fevrevre dThanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:18
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmkj yutiuitru

dddHVUddd
22-04-12, 10:19
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdf q3435

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:19
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdt 345rt

ngthluan1989
22-04-12, 10:20
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????????????????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:20
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp...................

ngthluan
22-04-12, 10:20
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ???

shjnjchj198x
22-04-12, 10:20
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp......

Buom5555
22-04-12, 10:20
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego
You’re so beautiful and I’m
Thinking of you tonight
You’re so wonderful I’m going crazy
She kill my ego I said she kill my ego

ád6656565d
22-04-12, 10:20
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rfdfvùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`cvcbvcbnvbn

boy_12345
22-04-12, 10:20
Nghìn thu gặp hội thăng-bình,
Sao Khuê sáng vẻ văn minh giữa trời.
Lan-đài dừng bút thảnh thơi,

boy_abcd
22-04-12, 10:20
Nghìn thu gặp hội thăng-bình,
Sao Khuê sáng vẻ văn minh giữa trời.
Lan-đài dừng bút thảnh thơi,

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:20
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?ghjhye
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

lê hồng cường
22-04-12, 10:20
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

ds5454545dfas
22-04-12, 10:20
fdfvwvtwcxcxz Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

00008xxxx
22-04-12, 10:21
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

000000000000000009o
22-04-12, 10:21
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffff

killallhvu
22-04-12, 10:21
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

code 2999999999999
22-04-12, 10:21
Spam______________vô_________________đối______ ________13

UFOhvu
22-04-12, 10:21
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:21
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv

dddHVUddd
22-04-12, 10:21
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:21
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Buom5555
22-04-12, 10:22
Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™† •○Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu ™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™† ○Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu †•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™†• Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™ •○Bu™†•○Bu™†•○

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:22
Spam 1 tí lấy ít code ............................................

Quangpro11
22-04-12, 10:23
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll

lê hồng cường
22-04-12, 10:23
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

ád6656565d
22-04-12, 10:23
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào fdgfgbrùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm gffgfdg
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

Buom5555
22-04-12, 10:23
Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™† •○Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu ™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu™† ○Bu™†•○Bu™†•○Bu™†•○Bu †•○Bu™†•○Bu™†•○

boy_12345
22-04-12, 10:23
Vâng đem quốc-ngữ diễn lời sử xanh.
Nam-giao là cõi ly-minh,

shjnjchj1989
22-04-12, 10:23
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp....................

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:23
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?ghjhye
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

boy_abcd
22-04-12, 10:23
Vâng đem quốc-ngữ diễn lời sử xanh.
Nam-giao là cõi ly-minh,

ngthluan
22-04-12, 10:23
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????

ds5454545dfas
22-04-12, 10:23
fdfvwvtwcxcxz Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

shjnjchj198x
22-04-12, 10:23
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp........

ád6656565d
22-04-12, 10:24
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào fdgfgbrùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm gffgfdg
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

dumegunny
22-04-12, 10:24
dap mai deo len 12 chan vl ra du me v.n.g ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssss

Buom5555
22-04-12, 10:24
hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :))))))))))))

ds5454545dfas
22-04-12, 10:24
Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?fdf h ghfgj j fj gh
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`

54fdfsfasfsd
22-04-12, 10:24
ddfvrtttr Thanh Le: thế nào rùi em
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): sao anh
Thanh Le: tiền nong thế nào rùi
Thanh Le: có trả anh chưa?
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): da em tra cho a lam
Thanh Le: sao lại trả cho anh lâm
((¯`-:¦:-¤--" *~* "--¤-:¦:-´¯)): a lam bao the ma`bb

Buom5555
22-04-12, 10:25
hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :))))))))))))1

killallhvu
22-04-12, 10:25
vfffffspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmv

00008xxxx
22-04-12, 10:25
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb

UFOhvu
22-04-12, 10:25
vfffspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:26
avspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

000000000000000009o
22-04-12, 10:26
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbb

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:26
GNV342zUz4QMZNJLQSpXugwRY......................... ...

dddHVUddd
22-04-12, 10:26
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfs pammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:26
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgb

paradis34
22-04-12, 10:26
Các bạn lưu ý là bình luận tham gia diễn đàn phải tuân theo nội quy, tránh spam hoặc vi phạm nội quy sẽ bị phạt thẻ là không nhận code được dâugfds

shjnjchj1989
22-04-12, 10:26
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????

ngthluan
22-04-12, 10:26
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:26
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp...........

ds5454545dfas
22-04-12, 10:26
ẫcGNFRT4hLpz8I9cdfg rg h ghg hj fhj hjghj

Buom5555
22-04-12, 10:28
hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :))))))))))))2

---------- Post added at 10:28 AM ---------- Previous post was at 10:27 AM ----------

hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :)))))))))))) 49 rùi

killallhvu
22-04-12, 10:28
cccspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

UFOhvu
22-04-12, 10:28
ddddddddspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:28
ddddddddddspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

dddHVUddd
22-04-12, 10:28
ssssssssssssssspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

00008xxxx
22-04-12, 10:29
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggg

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:29
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmff fffffffffffff

000000000000000009o
22-04-12, 10:29
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggg

lê hồng cường
22-04-12, 10:29
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

paradis34
22-04-12, 10:29
Các bạn lưu ý là bình luận tham gia diễn đàn phải tuân theo nội quy, tránh spam hoặc vi phạm nội quy sẽ bị phạt thẻ là không nhận code được dâudgfdgfdg

dumegunny
22-04-12, 10:29
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssss

shjnjchj1989
22-04-12, 10:29
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????

ngthluan
22-04-12, 10:29
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:29
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp........... .

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:29
GNV342zUz4QMZNJLQSpXugwRY......................... ...................

Buom5555
22-04-12, 10:30
hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :)))))))))))) 50 rui có code r

killallhvu
22-04-12, 10:30
qqspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

concuachuatroi
22-04-12, 10:30
Đừng dừng lại em nhé..
Chỉ một lần mà thôi Em sẽ.. chỉ một lần mà thôi ..á á a .....á á
Anh sẽ có gắng cho em thấy …
Là a rất yêu em...nhìn kìa từng giọt mưa rời ngoài hiên còn đang rơi tí tách
Tí tách
Ti tach...
Lại làm cho đôi ta càng biết rằng
Tí tách ti tách ti tatrtr

UFOhvu
22-04-12, 10:30
ssdspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:30
qwspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

000000000000000009o
22-04-12, 10:30
vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb

dddHVUddd
22-04-12, 10:30
xcxcspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

00008xxxx
22-04-12, 10:30
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbb

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:30
qwsdspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

Buom5555
22-04-12, 10:31
hix các anh ý bảo là spam phải có ý nghia :( k ý nghĩa là sẽ bị del :(. mà toan acc rác del thoai mái :)))))))))))) :( bí xóa 1 bài ax 4949 ác thâth dó nha

dumegunny
22-04-12, 10:31
Dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddd

000000000000000009o
22-04-12, 10:32
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffff

00008xxxx
22-04-12, 10:32
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffff

shjnjchj1989
22-04-12, 10:32
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ???????

ngthluan
22-04-12, 10:32
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ???????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:32
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp........... ...

lê hồng cường
22-04-12, 10:32
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

code 2999999999999
22-04-12, 10:33
Spam______________vô_________________đối______ ________14

00008xxxx
22-04-12, 10:33
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvv

000000000000000009o
22-04-12, 10:33
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

killallhvu
22-04-12, 10:33
eeeeeeeeeeeeeeespammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm

UFOhvu
22-04-12, 10:33
aaaaaaaaaaaaaaspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:34
ssssssssssssssssspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

dddHVUddd
22-04-12, 10:34
ccccccccccccccccspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:34
vvvvvvvvvvvvvvvvspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

000000000000000009o
22-04-12, 10:34
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

00008xxxx
22-04-12, 10:34
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

paradis34
22-04-12, 10:34
Các bạn lưu ý là bình luận tham gia diễn đàn phải tuân theo nội quy, tránh spam hoặc vi phạm nội quy sẽ bị phạt thẻ là không nhận code được dâuhgfdhdf

Quangpro11
22-04-12, 10:34
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dumegunny
22-04-12, 10:34
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff

000000000000000009o
22-04-12, 10:35
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvv

00008xxxx
22-04-12, 10:35
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:36
GNV342Kd5ewoonvLXvkqGdrdk......................... ....................

code 2999999999999
22-04-12, 10:36
Spam______________vô_________________đối______ ________15

shjnjchj1989
22-04-12, 10:36
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????????

ngthluan
22-04-12, 10:36
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ????????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:36
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp........... ....

000000000000000009o
22-04-12, 10:36
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccc

00008xxxx
22-04-12, 10:37
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccc

dumegunny
22-04-12, 10:37
dccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

killallhvu
22-04-12, 10:37
cccccccccccccccccccspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:37
GNV342Kd5ewoonvLXvkqGdrdk......................... .............

UFOhvu
22-04-12, 10:37
xspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmx

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:37
aspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

lê hồng cường
22-04-12, 10:38
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

dddHVUddd
22-04-12, 10:38
cvspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:38
zxzxzxspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

000000000000000009o
22-04-12, 10:38
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

00008xxxx
22-04-12, 10:38
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccc

shjnjchj1989
22-04-12, 10:39
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????????

ngthluan
22-04-12, 10:39
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ?????????

shjnjchj198x
22-04-12, 10:39
Gunner phát sốt vì Hoàng Long Giáp........... ...

»ŘöçƘ«→Kid™
22-04-12, 10:39
GNV342Kd5ewoonvLXvkqGdrdk......................... .............

000000000000000009o
22-04-12, 10:39
sdssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssss

00008xxxx
22-04-12, 10:39
đffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

dumegunny
22-04-12, 10:40
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

anhtuanvnn198x
22-04-12, 10:40
sao l spam dc nhj
11111111111111111111111

00008xxxx
22-04-12, 10:40
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

killallhvu
22-04-12, 10:41
zxzxspammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmc

anhtuanvnn198x
22-04-12, 10:41
ak dc rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrafaf45547

UFOhvu
22-04-12, 10:41
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxc ad

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:41
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dddHVUddd
22-04-12, 10:41
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbg sdf

dumegunny
22-04-12, 10:41
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccc

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:41
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmds afl

000000000000000009o
22-04-12, 10:41
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

00008xxxx
22-04-12, 10:42
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

lê hồng cường
22-04-12, 10:42
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

anhtuanvnn198x
22-04-12, 10:42
Trang 3804 trong 3804 Đầu tiênĐầu tiên Previous ... 280433043704375437943800380138023803

ngthluan1989
22-04-12, 10:42
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????

shjnjchj1989
22-04-12, 10:42
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????

ngthluan
22-04-12, 10:42
Ná Thần có xứng là Vũ Khí Thần Thánh ??????????

dumegunny
22-04-12, 10:43
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

killallhvu
22-04-12, 10:43
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsp ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

000000000000000009o
22-04-12, 10:43
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

UFOhvu
22-04-12, 10:43
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsp ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

anhtuanvnn198x
22-04-12, 10:43
« Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo » v à agasgsdgsdhd

naominhcungdixebus
22-04-12, 10:44
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsp ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dddHVUddd
22-04-12, 10:44
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsp ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1taychetroiHVU
22-04-12, 10:44
spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsp ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dumegunny
22-04-12, 10:44
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddd