PDA

Võ lâm Truyền kỳ : CB Thap Thi Luyen tang 28 den tang 82 ne ...xxTxxStarxx
31-03-12, 07:04
tang 28

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002321442119457

tang 29

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002321532321370

tang 30

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002322091624155

tang 31

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002712012316061

tang 32

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002712124718140

tang 33

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002712195119541

tang 34

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002712273521064

tang 35

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002720193110091

tang 37

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002721331628410

tang 38

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002721423230406

tang 39

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002721470331441

tang 40(buff max, tốn 20v hên thì ít xui thì nhiều , chuyển đồ né cho lưu bị )

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002818373726520

tang 41

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12002900430128729

tang 42

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003018312620687 ( thu ve 1,2,4,8 npc tren cung danh thang)

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003018314920761

tang 43

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003018490223591

tang 44

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003018571424887

tang 45

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003112534115470

tang 46

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003112593417102

tang 47

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003113051018742 (thu ve 1,2,3 danh thang)

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12003113053318854

tang 48

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010102133824118

tang 49

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010102240124445

tang 50

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010103013525430 (thu ve 4)

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010103014925436 (thu ve 8)

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010103015425440

tang 51

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010718543312914

tang 52

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12010718580413645

tang 53

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12011022520517167

tang 54

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=120111013410573

tang 55

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12011216104831335

tang 56

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12011216175432453

tang 57

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12011216203872

tang 58

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=120112162355600

tang 59

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=120112162551961

tang 60

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=1201121627591380

tang 61

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=1201121638513600

tang 62

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12011512104726660 (lưu bị để tank, 2 ấn chiến công, 2 ấn chiến phòng, mưu phòng)

tang 63

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012106294611130

tang 64

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012106400612173

tang 65

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012106464812732

tang 66

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012106530713369

tang 67

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107003814206

tang 68

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107064814771

tang 69

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107110615237

tang 70

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107355518024

tang 71

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107470419211

tang 72

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107511319747

tang 73

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107552320357

tang 74

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12012107591020810

tang 75

http://s11.idngoalong.zing.vn/?bid=12011709291127576

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12021911521410711

tang 76

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022201105412380

tang 77

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022201170312716

tang 78

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022201194412818

tang 79

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022201231812966

tang 80

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022201554314048

tang 81

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022202122214431

tang 82

http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12022202225614595

Anh em tham khao nhe :)

M317786769
31-03-12, 14:18
http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12023114082630625 tang 54

LinhCite
21-06-12, 17:50
xem đc đâu mà tham với chả khảo

M88494616
29-10-12, 08:42
ai vượt tháp 120 > 140 post cho ae tham khảo luôn :o

M88494616
29-10-12, 08:48
ai vượt tháp 120 > 140 post cho ae tham khảo luôn :o