PDA

Võ lâm Truyền kỳ : Chiến báo TTL nước Thục từ tầng 15 -140CrazyCute
14-07-12, 18:42
Mấy nay được mấy pro của sever chỉ cho 1 cái link dẫn đến chiến báo từ tầng 15-140 (có cả nước ngô và ngụy các pác có nhu cầu pm or xem link phia duoi nha ^^ )
Đang rãnh nên làm cho mấy bác 1 bài lại.
Em để link luôn bác nào muốn vào xem cách đánh khác thì vào nha. Tại có nhiều cách đánh lắm
Em chỉ làm 1 cái để các bác tham khảo thôi.


http://ngoalong.top102.net/2012/05/chien-bao-thap-thi-luyen-nuoc-thuc.html

Nhớ thanks em dùm nha ^^ :07:

15. http://s33.idngoalong.zing.vn/?bid=12042708580713247

16. http://s36.idngoalong.zing.vn/?bid=12052806470212232

17. http://s34.idngoalong.zing.vn/?bid=12041615562222590

18. http://s34.idngoalong.zing.vn/?bid=12041616020823643

19. http://s29.idngoalong.zing.vn/?bid=1205051954073310

21. http://s29.idngoalong.zing.vn/?bid=1205051954073310

22. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031111215429797

23. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031111240630523

24. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031111260531129

25. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031111311132687

26. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=120311113257506

27. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203111135051168

28. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031221573315171

29. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031221592215783

30. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=12041217111828733

31. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031623541911669

32. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031400133226831

33. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031400133226831

34. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411324223086

35. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411341823466

36. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411355023911

37. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411374624406

38. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411390124729

39. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031411401425070

40. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031412101232283

41. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=120314135713162

42. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203151952088064

43. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203151953418528

44. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203151956239404

45. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203152351105876

46. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203152352486117

47. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203152354566429

48. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203161129162638

49. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1203161133303783

50. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12031716122123711

51. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=12021918425817184

52. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241552082391

53. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241554512956

54. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241600564291

55. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241606205408

56. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202192343533454

57. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202192349364317

58. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202200000265747

59. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202200007246679

60. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032221240912176

61. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=12022113533821624

62. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=12022113563022190

63. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=12022320523230390

64. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202232108564904

65. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202232116387246

66. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032516511623235

67. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241614597336

68. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241612266796

69. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241623178980

70. http://s27.idngoalong.zing.vn/?bid=1202241627389869

71. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032517050926019

72. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032517075226576

73. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032517090826839

74. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12032517105727200

75. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204042353541958

76. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062045314678

77. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062245041323

78. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062246471600

79. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062249031942

80. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062252192509

81. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062301343959

82. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204062305404612

83. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100919314221

84. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100925145434

85. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100933507200

86. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100936017661

87. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100938328200

88. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100941218756

89. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=1204100943569311

90. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12041620454326487

91. http://s7.idngoalong.zing.vn/?bid=12042714064614780

92. http://s7.idngoalong.zing.vn/?bid=12042822132631801

93. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041020345212292

94. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041020454614783

95. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041021260228696

96. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=120410214807796

97. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=120411160148766

98. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041208165728918

99. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041210033720633

100. http://s32.idngoalong.zing.vn/?bid=12041210161623060

101. http://s28.idngoalong.zing.vn/?bid=12051112503024644

102. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042700101824957

103. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042007543826975

104. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042107023726751

105. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042107302029384

106. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042107523331585

107. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=1204210820403297

108. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=1204211054557967

109. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042308162828043

110. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042312043516561

111. http://s21.idngoalong.zing.vn/?bid=12041820190720908

112. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040516165122471

113. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040521250528025

114. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040521303131043

115. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=120405213703966

116. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040721571721342

117. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040821212217249

118. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040821331321562

119. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040821380323134

120. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12040921281926118

121. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1204102159045421

122. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1204102201126033

123. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1204102204436983

124. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12041123053814021

125. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12041215210026645

126. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12041311481131476

127. http://s31.idngoalong.zing.vn/?bid=12060616054011792

128. http://s31.idngoalong.zing.vn/?bid=1206061536157170

129. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12042207574531910

130. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12042309570912639

131. http://s13.idngoalong.zing.vn/?bid=12042700285926681

132. http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12042521364021292

133. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12040515080118931

134. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=1204111415394222

135. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12041817055613296

136. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12041823044411610

137. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12042801431715963

138. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12042904233110198

139. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12042922471118129

140. http://s17.idngoalong.zing.vn/?bid=12051204481721368

CrazyCute
15-07-12, 14:20
Sao bai này của em bị mất tích không hiện lên trên vậy..... mọi người có ý kiến gì hay co đọc comment dùm em cho bài này hiện lên dùm với......Thanks

M842153089
28-07-12, 23:17
CB die hết rồi @@

M02278502
31-07-12, 09:12
CB die hết rồi @@

Chiến báo lỗi bạn vào trang Ngoalong.Top102 xem nhé
Cập nhật liên tục hàng ngày

Magic spirits
10-08-12, 13:17
chiến báo hỏng hết rồi , mong bạn fix lại để mọi người có thể tham khảo

M52747905
10-08-12, 14:23
chiến báo die hết do úp bản mới rùi, bên top102 cũng die lun, ai có chiến báo mới 101 đến 130 cho mình xin nhé, cảm ơn nhiều

M562816181
10-08-12, 16:30
bác nào cho e cb+cách vượt 40 giùm kẹt mãi ko wa đươc!!!

Tui Là Công Tử Ngốc
18-10-12, 13:11
trời ơi! CB 11x 12x 13x die hết cả rùi bạn ơi

M339140011
25-10-12, 18:07
cb tầg 126 sao k xem đk thế chán các bạn qá cer haizzz