Diễn đàn: Khu Thảo Luận

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài cuối

 1. Góp ý

  Ghi nhận góp ý & giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến game

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,682
  • Bài viết: 7,232
 2. Các nhân sĩ võ lâm thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 3,432
  • Bài viết: 86,666
 3. Ngày hội ngộ 10 năm đang đến. Nơi bằng hữu có cơ hội gặp lại nhau, cùng nhau ôn lại những hoàng kim xưa kia. 10 Năm Võ Lâm

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 591
  • Bài viết: 11,439
  1. Nơi các nhân sĩ võ lâm có thể gửi những clip - hình ảnh - truyện liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 309
   • Bài viết: 7,955
  2. Nơi đưa các kỷ niệm, tâm tư trong chốn Võ Lâm của game thủ

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 109
   • Bài viết: 1,855
 4. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,753
  • Bài viết: 114,093
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 23
   • Bài viết: 122
  2. Hệ kim

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Thiếu Lâm.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 238
   • Bài viết: 19,606
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 149
   • Bài viết: 6,350
  4. Hệ mộc

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Đường Môn.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 254
   • Bài viết: 5,814
  5. Hệ mộc

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến Ngũ Độc Giáo.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 162
   • Bài viết: 7,737
  6. Hệ thủy

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Nga My.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 69
   • Bài viết: 1,760
  7. Hệ thủy

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Thúy Yên.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 248
   • Bài viết: 41,241
  8. Hệ hỏa

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến Cái Bang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 113
   • Bài viết: 2,948
  9. Hệ hỏa

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Thiên Nhẫn.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 138
   • Bài viết: 7,192
  10. Hệ thổ

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Võ Đang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 184
   • Bài viết: 7,029
  11. Hệ thổ

   Các thông tin và thảo luận liên quan đến phái Côn Luân.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 175
   • Bài viết: 14,294
 5. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 366
  • Bài viết: 8,073
  1. Tổng đàn của Bang *V.I.P*
   Sáng lập tại Châu Giang
   Ngày lập phái 1/10/2005
   Bang Chủ: **KIEU***PHONG**

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 745
  2. Tổng đàn của Bang Nam Long
   Sáng lập tại Long Môn
   Ngày lập phái 1/8/2012
   Bang Chủ: Hắc-Điểu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 65
  3. Tổng đàn của Bang ĐạiThiên
   Sáng lập tại Vu Sơn
   Ngày lập phái 18/10/2005
   Bang Chủ: Hắc-Điểu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 53
   • Bài viết: 701
  4. Tổng đàn của Bang Thiên Sơn
   Sáng lập tại Vu Sơn
   Ngày lập phái 7/2005
   Bang Chủ: dantruong81

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 77
   • Bài viết: 1,005
  5. Tổng đàn của Bang Càn Khôn
   Sáng lập tại Vu Sơn
   Ngày thành lập tháng 11/2005
   Bang chủ: DiaHoaMinhDi

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 549
  6. Tổng đàn của Bang Ma Giáo
   Sáng lập tại Châu Giang
   Bang Chủ: HOANG NGAO THIEN

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 90
  7. Tổng đàn của Bang Bạch Kim
   Sáng lập tại Trúc Sơn
   Ngày lập phái
   Bang Chủ:

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 47
   • Bài viết: 173
  8. Tổng đàn của Bang Tụ Nghĩa
   Sáng lập tại Phật Sơn
   Bang Chủ: DIENBAQUAN

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 41
   • Bài viết: 3,126
  9. Tổng đàn của Bang Phong Hỏa
   Sáng lập tại Yến Tử
   Bang Chủ: Tiểu Mi@2

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 86
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 1,456