Điền số Lúa bạn muốn cảm ơn ۞Ñðñ»«Ţðþ۞ cho bài viết này.
Lúa:

Nhập 6 chữ số hoặc chữ cái xuất hiện ở hình bên dưới