Luật của diễn đàn Diễn đàn Game

Quy định chung của thành viên diễn đàn

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn

2. Tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn.

3. Cấm mọi hành vi thu thập, lưu trữ và phổ biến các thông tin bất hợp pháp, độc hại.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại diễn đàn dưới mọi hình thức.

5. Hành vi coi thường, lăng mạ, vu khống thành viên khác, Điều hành viên, Quản lý viên sẽ có thể bị treo nick ngay lập tức.

6. Khi đăng ký làm thành viên, bạn Bắt buộc Đọc và Đồng ý với mọi Quy định của diễn đàn.