Hiển thị kết quả 1 đến 3 trên tổng số 3
 1. #1
  Nhất giai cao thủ Đông Phương Thanh Long's Avatar
  Ngày tham gia
  22-04-2010
  Bài viết
  209
  Lúa4,912

  Danh vọng: Danh vọng:
  Tiềm năng
  0

  Mặc định Hướng dẫn nhận danh hiệu

  Danh Hiệu Trong Tinh Võ
  • Danh hiệu ngoài tác dụng làm đẹp khi đeo còn có tác dụng tăng thêm 2% kinh nghiệm khi đánh quái !
  • Thu thập được nhiều danh hiệu có thể nhận được phần thưởng kí hiệu thu thập có tác dụng tăng sát thương bạo kích
  • Có 4 loại danh hiệu có thể nhận
   • Danh hiệu nhận từ làm nhiệm vụ
   • Danh hiệu nhận từ phong vật chí ,sách dũng sĩ
   • Danh hiệu nhận từ hoạt động
   • Danh hiệu có cách nhận bí mật

  Danh hiệu nhận từ nhiệm vụ
  • Địch Khăn Vàng
   Nhiệm vụ Địch khăn vàng III
   Nhận Châu Tịnh
   Trả Châu Tịnh
  • Trẻ Con Hư
   Nhiệm vụ Thỉnh cầu của tiểu muội
   Nhận Tiền Tiến (Nghiệp Thành Chiến chương I)
   Trả Tiền Tiến
  • Vô Gian Đạo
   Nhiệm vụ Mật thám Viên Thiệu
   Nhận Viên Thiệu
   Trả Viện Thiệu
  • Tướng Tà Ma
   Nhiệm vụ Tận diệt tàn nhẫn hoặc Cứu trợ nhân từ
   Nhận Tào Tháo
   Trả Tào Tháo
  • Trừ Ma
   Nhiệm vụ Hình nhân tử ngược
   Nhận Lưu Bị
   Trả Lưu Bị
  • Trộm Mộ
   Nhiệm vụ Bá vương diệt cơ
   Nhận Tượng Thủ Hộ
   Trả Tượng Thủ Hộ
  • Đại Trượng Phu+Lụy Điêu Thuyền
   Nhiệm vụ Nghịch ý trời
   Nhận Tượng Thủ Hộ
   Trả Điêu Thuyền
  • Kẻ Dối Trá
   Nhiệm vụ Quét sạch trở ngại
   Nhận Tào Tháo
   Trả Tào Tháo
  • Hai Thân Phận
   Nhiệm vụ Song Trùng Thân
   Nhận Hứa Du
   Trả Hứa Du
  • Thủ Hộ Giả
   Nhiệm vụ Cứu Hiến Đế
   Nhận Tượng Thủ Hộ
   Trả Tượng Thủ Hộ
  • Trừ Ma Tân Thủ
   Nhiệm vụ Hạ Bì Dị Sư
   Nhận Quách Gia
   Trả Quách Gia
  • Trừ Ma Giả
   Nhiệm vụ Trân Bảo Của Hiên Viên
   Nhận Vệ Hoằng
   Trả Vệ Hoằng
  • Tướng Trảm Yêu
   Nhiệm vụ Tín Nhiệm Giả Hủ
   Nhận Vệ Hoằng
   Trả Vệ Hoằng
  • Quỷ Tửu
   Nhiệm vụ Mỹ Tửu Đâu
   Nhận Ăn Mày
   Trả Ăn Mày
  • Chẳng Sợ Ai
   Nhiệm vụ Cường Hãn Địch Nhân
   Nhận Hạ Hầu Đôn
   Trả Hạ Hầu Đôn
  • Kỳ Thủ
   Nhiệm vụ Ký Hiệu Phát Sáng
   Nhận Tào Tháo
   Trả Tào Tháo
  • Truy Vấn
   Nhiệm vụ Mê Ô Sào
   Nhận Tào Nhân
   Trả Tào Nhân

  Danh hiệu nhận từ phong vật chí,sách dũng sĩ
  • Vẽ Hiến Đế
   Cần văn phong tứ bửu (mua ở quan quân nhu) để vẽ
   Vẽ Hiến Đế tại map ẩn ở Ty Thủy Quan
   Vẽ xong đem trả cho Tiền Tiến ở trong Ty Thủy Quan
   Cần phong vật chí "Vua bù nhìn"
   Nhận Tiền Tiến (Nghiệp Thành Chiến chương I)
   Trả Tiền Tiến
  • Vẽ Điêu Thuyền
   Vẽ Điêu Thuyền tại map ẩn ở Thiêu Lạc Dương
   Vẽ xong đem trả cho Tiền Tiến ở trong Thiêu Lạc Dương
   Cần phong vật chí "Kiều Diễm"
   Nơi rơi phong vật chí Thiêu Lạc Dương
  • Vẽ Âm Lệ Hoa
   Vẽ Âm Lệ Hòa tại map Lạc Dương Lăng
   Vẽ xong đem trả cho Tiền Tiến ở trong Lạc Dương Lăng
   Cần phong vật chí "Hoàng Hậu Đông Hán"
   Nơi rơi phong vật chí Lạc Dương Lăng
  • Sơ Nhập
   Vật phẩm cần sách dũng sĩ 1
   Cách nhận sử dụng danh hiệu Địch Khăn Vàng ,vượt qua ải Quảng Tôn Chiến độ khó 2 sao
  • Boss Nhỏ
   Vật phẩm cần sách dũng sĩ 1
   Cách nhận làm đội trưởng tổ đội vượt qua ải Quảng Tôn Chiến độ khó 3 sao và không để thành viên nào trong tổ đội bị chết
  • Dũng Giả
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 1
   cách nhận vượt qua ải Nghiệp Thành Chiến ,tại map đánh boss không được giết quá 6 quái nhỏ và giết được boss
  • Cơn Gió
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 2
   Cách nhận vượt qua ải Hổ Lao Quan,bản thân giết được 50 con quái và không bị trúng 1 hit nào.
  • Bách Nhân Tướng
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 2
   cách nhận đến ải Công Trường An,tiêu diệt 100 con quái trong vòng 15 phút.
  • Tài Năng
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 2
   cách nhận vượt qua ải Lạc Dương Lăng mà không bị dính bẫy (đá rơi,trúng độc),đồng thời tiêu diệt được 100 con quái
  • Thẳng Tiến
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 3
   cách nhận vượt qua ải Hạ Bì Chiến ,đồng thời tiêu diệt được 30 con quái
  • Ngôi Sao
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 3
   cách nhận vượt qua ải Hạ Bì Chiến trong vòng 10 phút.
  • Ngọc Chiến Sĩ
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 3
   cách nhận vượt qua ải Bạch Mã Chiến trong vòng 10 phút,đồng thời tiêu diệt 50 con quái
  • Tỏ Vẻ Cao Thủ
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 3
   cách nhận vượt qua ải Diễn Tân Chiến ,đồng thời tiêu diệt 60 con quái
  • Anh Hùng(nam),Thùy Mị (nữ)
   vật phẩm cần sách Giang Hồ Chí Anh Hùng đem 5 vé đổi đồng chế đến chỗ Tiểu Vật Lười hoặc Tiền Cẩm để đổi
   cách nhận vượt qua ải Nghiệp Thành Chiến độ khó 3 sao mà không bị chết.
  • Lời Nguyền Tà Ma
   vật phẩm cần sách Giang Hồ Chí Yêu Quái đem 10 vé đổi đồng chế đến chỗ Tiểu Vật Lười hoặc Tiền Cẩm để đổi
   cách nhận vượt ải Hổ Lao Quan ít nhất là 2 lần phá hủy tất cả các hòm,thùng gỗ trong ải ,sau khi đánh xong Lữ Bố sẽ xuất hiện chiếc hộp yêu ma đập vỡ hộp để nhận được danh hiệu.
  • Vật Ngoài Thân
   vật phẩm cần sách Giang Hồ Chí Tiền đem Tiền và Tiền Cổ đến chỗ Tiểu Vật Lười để đổi
   Giang Hồ Chí Tiền rơi ở map Bạch Mã Chiến
   Tiền rơi ở map Bạch Mã Chiến
   Tiền Cổ rơi ở map Diễn Tân Chiến
  • Sưu Tầm Vũ Khí
   vật phẩm cần sách Giang Hồ Chí Xếp Hạng Binh Khí đem 15 vé đổi đông chế đến chỗ Tiểu Vật Lười để đổi
   Tìm 9 loại binh khí ở các map
   • Mai Khôi map Bộc Dương Chiến người sở hữu cái bóng của Cao Thuận
   • Đao Ba map Hạ Bì Chiến người sở hữu Điêu Thuyền
   • Thần Thương Thiệt Kiếm map Công Trường An người sở hữu Lý Nho
   • Nhuyễn Kiếm map Lạc Dương Lăng người sở hữu Hạng Vũ
   • Hùng Trảo map Thiêu Lạc Dương người sở hữu Đổng Trác
   • Thổ Xẻng map Ty Thủy Quan người sở hữu Hoa Hùng
   • Định Hải Thần Châm map Công Trường An người sở hữu Nữ Thị
   • Tảng Đá 280 cân map Diệt Đổng Trác người sở hữu Man Sĩ Phi Hùng
   • Quan Công Đại Đao map Hổ Lao Quan người sở hữu úy Quan Tây Lương
   Sau khi sưu tập đủ vũ khí về chỗ Tiểu Vật Lười đổi lấy Giấy Chứng Nhận Giang Hồ và Dấu Chứng Nhận Giang Hồ
   Dùng Giấy Chứng Nhận Giang Hồ và Dấu Chứng Nhận Giang Hồ để đổi lấy danh hiệu Sưu Tầm Vũ Khí.

  Danh hiệu nhận từ hoạt động
  • Cột Thu Lôi

  vật phẩm cần 25 thiểm điện kết tinh (vật phẩm từ hoạt động Tu Luyện Thiên Sư) đem đến đổi ở chỗ sứ giả
  Danh hiệu có cách nhận bí mật
  • Tân Thủ (random 1 trong 4 danh hiệu Tân Thủ)
   cách nhận Túi quà tân thủ
  • Người Cù (random 1 trong 4 danh hiệu Người Cù)
   cách nhận Túi quà tân thủ
  • Ta Là Người Cù (random 1 trong 4 danh hiệu Ta Là Người Cù)
   cách nhận Túi quà tân thủ
  • Giọt Máu
   Địa điểm Khúc Dương Chiến
   cách nhận :chết ngay ở map đầu tiên.
  • Nhàn Rỗi
   Địa điểm Hổ Lao Quan
   cách nhận :đi cùng tổ đổi vượt qua ải ,người nhận danh hiệu không được đánh chỉ đi theo.
  • Vô Độc
   Địa điểm Lạc Dương Lăng
   cách nhận :sử dụng 40 thuốc giải độc (mua ở chỗ quan quân nhu).
  • Đại Phú Ông
   có 10000 lượng vàng ,nhận từ Thành Tựu (bấm J)"cục vàng trong tay"
  • Mãi Bên Nhau
   Tổ đội 2 người đến Ải Thọ Xuân Ác Mộng.
   Cả 2 cùng "hy sinh" (không được hồi sinh)
   Chờ hết thời gian đếm ngược sẽ bị đẩy ra ngoài.
  Chình sửa lần cuối bởi BlueDragoon : 08-02-11 vào lúc 01:22
   

 2. #2
  Nhất giai cao thủ BlueDragoon's Avatar
  Ngày tham gia
  02-05-2010
  Đến từ
  Future
  Bài viết
  303
  Lúa4,912

  Danh vọng: Danh vọng:
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Danh Hiệu Trong Tinh Võ
  Danh hiệu nhận từ nhiệm vụ
  • Tướng Nhân Ái
   Nhiệm vụ Cứu Trợ Nhân Từ
   Nhận Tào Tháo
   Trả Tào Tháo
  • Hỏi Đến Cùng
   Nhiệm vụ đây là gì (đạo cụ)
   Đem túi thảo dược thơm đến trả cho tiểu vật lười chương III
   Túi thảo dược thơm rơi ở map Trường Bản


  Danh hiệu nhận từ phong vật chí,sách dũng sĩ
  • Tác Khí LV1
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận vượt qua ải Hỏa Thiêu Tân Dã,trong map boss,tiêu diệt boss trong vòng 3 phút
  • Tác Khí LV2
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận sử dụng danh hiệu Tác Khí LV1 vượt qua ải Bạch Hà Chiến,trong map boss,tiêu diệt boss trong vòng 2 phút
  • Tác Khí LV3
   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận sử dụng danh hiệu Tác Khí LV2 vượt qua ải Trường Bản Chiến,trong map boss,tiêu diệt boss trong vòng 1 phút
  • Thám Hiểm LV1

   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận :đi hết tất cả các map trong ải Trường Bản Chiến gồm cả map ẩn trong vòng 26 phút
  • Thám Hiểm LV2

   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận :sử dụng danh hiệu Thám Hiểm LV1 vượt ải Đương Dương Kiều đi hết tât cả các map trong vòng 20 phút
  • Thám Hiểm LV3

   vật phẩm cần sách dũng sĩ 4
   cách nhận :có nhiệm vụ Nghe Trộm,sử dụng danh hiệu Thám Hiểm LV 2 vượt ải Tam Giang Khẩu đi hết tất cả các map trong vòng 22 phút
  • Sự Thương Hại

   vật phẩm cần danh hiệu Lời Nguyền Tà Ma,sách Giang Hồ Chí-Than Thở đem 12 vé đổi đồng chế đến chỗ Tiểu Vật Lười để đổi
   cách nhận sử dụng danh hiệu Lời Nguyền Tà Ma vượt qua ải Thiêu Bác Vọng
  • Vua Ăn Mì
   vật phẩm cần sách Giang Hồ Chí Ẩm Thực 1
   cách nhận đem 6 loại thực phẩm (Hoàng Thánh , Mì , Bánh Hấp , Bánh Rán , Màn Thầu , Bánh Xuân) cho Tiến Tiến ở ải Bạch Mã Chiến
   cách 1 (tốn điểm HD): lần 1 đi với độ khó dễ (cho nhanh),khi thực phẩm rơi ra thì không nhặt đi clear map (không đánh boss) sau đó quay lại nhặt,tiếp theo hoặc vào đánh boss hoặc thoát ải,vào lại ải để nhặt tiếp (chú ý cách này nếu không đi nhanh thực phẩm hết thời gian sử dụng sẽ biến mất)
   cách 2 (tốn tiền phục hồi):đi 3 map đầu tiên của ải ,map bắt đầu,map trên map bắt đầu,map dưới map bắt đầu,nhặt xong thoát ải ,vào lại ,lặp lại cho đến khi đủ thực phẩm đem trả Tiền Tiến.
  • Miệng Nhỏ

   vật phẩm cần sách Phong Vật Chí Chuyện Hạ Bì
   Nơi rơi phong vật chí Hạ Bì
   cách làm đánh vỡ thùng,bụi cây,hàng rào gỗ ... sẽ rơi ra vật phẩm rong
   sử dụng vật phẩm để có danh hiệu


  Danh hiệu nhận từ hoạt động

  • Vua Tôc Độ

   Tham gia hoạt động Sinh Tử Môn (nhận chỗ sứ giả) vượt qua sẽ được 1 rương báu mở ra (hên-xui) được vật phẩm vua tốc độ hiệu toái phiến đem 30 cái đến cho NPC sứ giả để đổi lấy danh hiệu
  Danh hiệu có cách nhận bí mật
  • Thằng Ngốc

   địa điểm ải Quảng Tôn Chiến
   cách nhận chết 5 lần trong ải
  • Anh Bao(nam),Chị Bao(nữ)

   địa điểm ải Ty Thủy Quan
   cách nhận sử dụng 20 cái bánh bao
  • Trưởng Lười

   địa điểm ải Diệt Đổng Trác
   cách nhận làm chủ pt vượt ải ,không được đánh nhưng phải để quái đánh trúng 1 hit.
  • Nhà Khảo Cổ

   địa điểm ải Bạch Hà Chiến
   cách nhận đi hết tất cả các map bao gồm cả map ẩn
  • Triệu Phú

   cách nhận từ thành tựu "Cực Bạc-Không Chê Nhiều" có 123456789 lượng bạc
  • Nhiệm Vụ Cuồng

   cách nhận từ thành tựu "Nhiệm vụ đạt nhân VII" hoàn thành nhiệm vụ thường 1000 nhiệm vụ
  • Đồ Sát Đại Sư

   cách nhận từ thành tựu "Giết Quái Tiên Phong VIII" giết được 500000 quái
  • Sứ Giả

   cách nhận từ thành tựu "Cuồng Ngoại Giao"
   Hảo Hữu Phản Đổng-Bái
   Hảo Hữu Tào Tháo-Bái
   Hảo Hữu Hổ Báo Kỵ-Bái
   Hảo Hữu Liên Quân Tôn Lưu-Bái
   Hảo Hữu Giang Đông-Bái
   Hảo Hữu Ngũ Hổ Tướng-Bái
  • Vua Vượt Ải

   cách nhận từ thành tựu "Tinh Võ Hoàn Mỹ"
   hoàn thành các thành tựu sau
   Hoàn Mỹ Chương I phần V
   Hoàn Mỹ Chương II phần V
   Hoàn Mỹ Chương III phần V
   Hoàn Mỹ Chương IV phần V
  • Minh Tinh

   cách nhận từ thành tựu "Minh Tinh"
   hoàn thành các thành tựu sau
   Sát thủ đấu trường VII
   Hình thức thi đấu chia đội IV
   Thi đấu lôi đài IV
   Top 100 cấp thi đấu toàn server
   Minh tinh hỗn chiến tự do
   Minh tinh hình thức chia đội
   Minh tinh thi đấu lôi đài
  • Khéo Tay

   cách nhận từ thành tựu "Cực Khéo Tay"
   Số lần may mắn đạt 999

  To Be Continued...zzz
  Chình sửa lần cuối bởi BlueDragoon : 21-08-10 vào lúc 11:32
   

 3. #3
  Moderators Hồng Lăng Khán Thũ's Avatar
  Ngày tham gia
  03-12-2009
  Đến từ
  Dưới đáy đại dương
  Bài viết
  1,210
  Lúa5,784

  Danh vọng: Danh vọng:
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Danh Hiệu Trong Tinh Võ

  . Vẫn Còn Đó
  Tổ đội vượt map Bạch Mã,đến gần map boss người ko làm DH thoát ra,người làm DH tiếp tục vào đánh boss.
  . Chậm Chạp
  Đi hết map Hỏa Thiêu Tân Dã,đợi 40p vào đánh boss.
  . Kẻ Khởi Xướng
  Đi hết map Tam Giang Khẩu,đợi 50p vào đánh boss.
  . Thật Giả
  Tìm 3 cuốn phong vật chí Mỹ Nam Ngụy Tấn (trong map Bạch Hà),sau đó giết hết Vu Sư Hổ Báo trong map (kể cả map ẩn và map boss).
  . Kiên Thủ
  Đi map Trường Bản đến gần map boss đợi 20p vào giết boss ( ko cần đi full map ).
  . Anh Vui Vẻ,Chị Vui Vẻ
  Tổ đội đi full map Mượn Tên đến gần map boss đợi 60p vào giết boss.
  Chình sửa lần cuối bởi BlueDragoon : 15-12-10 vào lúc 09:22
  Ngộ nhận...1 T.y
  Ảo tưởng...1H.p
  Và...

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •