Chỉ chi tiết hộ mình cách lấy ảnh GUNNY tham gia sự kiện Avatar với!!!:(
Tks nhìu nhìu nghen!