Em lập lại nhân vật mới để chơi. Sau khi xoay càn khôn nó yêu cầu làm NV này: Yêu cầu đi Tầy Kì Tìm người hái thuốc, mà em nhấn vào thằng người hái thuốc nó ko hiện ra NV gì cả.
Có nhiều nick em lập chơi lạ đều bị như vậy nhưng nick cũ thì ko sao cả.
Giải quyết thế nào đây mọi người