Xin chào Gunny Team!
Em đang có thắc mắc về lượng kí tự khi viết thư trong Gunny. Nếu viết một bức thư có nội dung đầy đủ thì lượng kí tự không đủ để trình bày hết ý kiến của mình. Vd như khi cần trình bày lí do với chủ Guild, em đã phải xóa đi gần hết nội dung chính. !-.-
Em biết Gunny team làm như vậy là tránh lừa đảo, thế nhưng ít ra Gunner cũng phải văn minh tí chứ (chả lẽ lại cứ "ko" , "sac" ?)
Em mong gunny sớm mở rộng lượng kí tự có trong thư, dù lượng phí Gold tăng em cũng chịu!
Cám ơn Gunny Team!