Tiên cá chanh ớt ! sau hum cho mấy bạn biết cụ thể chi tiết hơn , về kỷ năng lai cá mới za .

Như kỷ năng giảm tiền khj lai cá thì tốn bao nhiêu năng lượng , và hướng dẫn các bạn chưa

bik . hùi nãy zo hum bik gì click click mất sạch năng lượng hùi nào hum bik luôn . Tiên cá sớm

đăng bài để mọi người bik nha rion30:


Thank