Trang 1 trong 28 1234511 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 271
 1. #1
  Nhập môn Phàm nhân crazy925's Avatar
  Ngày tham gia
  26-05-2010
  Đến từ
  Bụng mẹ
  Bài viết
  480
  UserID
  1304024

  701701
  Lúa
  5,252
  Tiềm năng
  0

  Mặc định [Thảo luận - chia sẻ] Thông số các loại xe 2S

  Share

  Xe A
  Renault

  • Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.435 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.668 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×1.15×0.53M
  • Trọng lượng (Kg) : 1680 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.88 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.94 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 3
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7774 N
  • Thời gian Mini bost : 0.63 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5  Tia Chớp Xanh

  • Tốc độ trên đường thẳng : 220km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.6742S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.91×0.42m
  • Trọng lượng (Kg) : 1316kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.60m
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.66m
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.65
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7651N
  • Thời gian Mini bost : 0.63 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1s
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6  Apolo

  • Tốc độ trên đường thẳng : 220km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.351S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.669S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.92×0.43M
  • Trọng lượng (Kg) : 1232kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 8144N
  • Thời gian Mini bost : 0.61 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7774.2N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.0S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5


  Băng Phách

  • Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.428 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.671 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.91×0.45
  • Trọng lượng (Kg) : 1120 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.7
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7774 N
  • Thời gian Mini bost : 0.65 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5


  Bullet ( không có Clip )
  • Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.437 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.675 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.52×0.99×0.49 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1232 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.8
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 8144 N
  • Thời gian Mini bost : 0.58 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 3.9S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5

  Venus

  • Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.425 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.679 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.92×0.41M
  • Trọng lượng (Kg) : 1176 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 8021 N
  • Thời gian Mini bost : 0.6 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8144.4 N
  • Thời gian N20 (đội) : 3.9S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6  Xe A [ 2 ]
  Nữ Thần Ánh Trăng

  • Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.419 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.665 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.92×0.39 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1232 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.5
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7898 N
  • Thời gian Mini bost : 0.65 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Bóng Đen

  • Tốc độ trên đường thẳng : 218 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.429 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.670 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.90×0.40 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1120 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.5
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 8144 N
  • Thời gian Mini bost : 0.58 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8391.2 N
  • Thời gian N20 (đội) : 3.9 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Lưu Hỏa

  • Tốc độ trên đường thẳng : 217 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.462 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.685 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.55×0.95×0.41 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1344 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 8021 N
  • Thời gian Mini bost : 0.58 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8144.4 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Viper

  • Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.675S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×0.41M
  • Trọng lượng (Kg) : 1316kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.55M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.65
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7898N
  • Thời gian Mini bost : 0.64 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.0 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.0S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6  Lưỡi Băng

  • Tốc độ trên đường thẳng : 219 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.421 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.669 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.64×0.92×0.41M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7651 N
  • Thời gian Mini bost : 0.65 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7650.8 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Clip 2 : http://www.youtube.com/watch?v=k77ZFT-YgH4
  Alpha

  • Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.353 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.656 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.92×0.39 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1344 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.53 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.41 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.75
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7996 N
  • Thời gian Mini bost : 0.66 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.0 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.65
  Sói xa mạc

  • Tốc độ trên đường thẳng : 220 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.356 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.652 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.92×0.45M
  • Trọng lượng (Kg) : 1680 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.88 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.94 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 184 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.85
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7996 N
  • Thời gian Mini bost : 0.66 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7897.6 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7996 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.65  Đế Vương

  • Tốc độ trên đường thẳng : 221 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.352 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 2.651 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×0.41M
  • Trọng lượng (Kg) : 1299.2 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.60 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.48 M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.85
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7959 N
  • Thời gian Mini bost : 0.665 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.25 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.2 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.65

  CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU:

  Chình sửa lần cuối bởi Sâu Con : 21-09-11 vào lúc 22:05 Lý do: ghép bài

  Like  

 2. #2
  Vi phạm nội quy Nhất giai cao thủ dkdkpro's Avatar
  Ngày tham gia
  28-05-2009
  Bài viết
  2,352
  UserID
  766864

  25002500250025002500
  Lúa
  4,919
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Thông số là một chuyện còn thực tế lại là khác...
  Hi vọng sắp tới sẽ có bài viết đánh giá về xe do các "già làng" đánh giá..
   
  Like  

 3. #3
  Nhập môn Phàm nhân Frayodin2_gunny's Avatar
  Ngày tham gia
  16-01-2011
  Đến từ
  Nha Trang CiTy
  Bài viết
  1,131
  UserID
  1627216

  2
  Lúa
  4,926
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Tem! Bài viết rất bổ ích

  Ta đã quay trở lại....
  Like  

 4. #4
  Nhất giai cao thủ chinacma™GhostSpeed™'s Avatar
  Ngày tham gia
  16-10-2010
  Đến từ
  ̶V̶̶L̶ ̶b̶̶i̶̶k̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶ ̶h̶̶e̶̶m̶ =))
  Bài viết
  3,262
  UserID
  1488510

  10001000
  Lúa
  4,928
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  clip test j koi nỗ mắt

  ---------- Post added at 03:42 PM ---------- Previous post was at 03:35 PM ----------

  làm phước bullet
  http://speed.qq.com/act/a20080710zd/
  tên việt nam là siêu tốc
  http://speed.zing.vn/intro/showroom/...c/sieu-toc.htm
  OFF SPEED chuyển qua chơi game ZING ME
  Like  

 5. #5
  Nhập môn Phàm nhân crazy925's Avatar
  Ngày tham gia
  26-05-2010
  Đến từ
  Bụng mẹ
  Bài viết
  480
  UserID
  1304024

  701701
  Lúa
  5,252
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Từ bài của chinacma™GhostSpeed™ Xem bài
  [/COLOR]làm phước bullet
  http://speed.qq.com/act/a20080710zd/
  Bullet có web nhưng video không load được

  Like  

 6. #6
  Nhất giai cao thủ DứA*Angel's Avatar
  Ngày tham gia
  03-10-2010
  Đến từ
  Flying丶Steps - Team
  Bài viết
  285
  UserID
  1472514

  10001000
  Lúa
  4,655
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Bullet ( không có Clip ) Hài thật ;-)
  Like  

 7. #7
  Nhập môn Phàm nhân crazy925's Avatar
  Ngày tham gia
  26-05-2010
  Đến từ
  Bụng mẹ
  Bài viết
  480
  UserID
  1304024

  701701
  Lúa
  5,252
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Xe B
  Điểm 0

  • Tốc độ trên đường thẳng : 212 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.627 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.931 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.60×0.95×0.4M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7527 N
  • Thời gian Mini bost : 0.62 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7404 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 3.9S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Bumblebee

  • Tốc độ trên đường thẳng : 216km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.502S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.236S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.91×0.41M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7651N
  • Thời gian Mini bost : 0.63S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.6


  Hippi

  • Tốc độ trên đường thẳng : 214km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.542S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.658S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.61×0.90×0.40M
  • Trọng lượng (Kg) : 1355.2kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.75
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7774N
  • Thời gian Mini bost : 0.64S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.2S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7774.2N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5


  Cực quang

  • Tốc độ trên đường thẳng : 213 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.582 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.828 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.62×0.93×0.40 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1176 KG
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7527 N
  • Thời gian Mini bost : 0.63 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5


  Big Q

  • Tốc độ trên đường thẳng : 213 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.613 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.819 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.48×0.81×0.52M
  • Trọng lượng (Kg) : 1344 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.8
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7404 N
  • Thời gian Mini bost : 0.65 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.20 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7774.2 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5  Bá Thiên Hổ

  • Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.524S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.361S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.63×0.92×0.48M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71 M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.65
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7404 N
  • Thời gian Mini bost : 0.63S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.15S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7527.4N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5


  Pulse

  Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
  Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.521S
  Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.355S
  Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.59×0.91×041M
  Trọng lượng (Kg) : 1299.2kg
  Bán kính vào cua tối thiểu : 3.67M
  Bán kính vào cua tối đa : 7.73M
  Tốc độ vào cua tối đa : 187 km/h
  Độ bám đường (khi drift) : 2.68
  Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  Lực Mini bost : 7651N
  Thời gian Mini bost : 0.63 S
  Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4N
  Thời gian N20 (đơn) : 3.15 S
  Lực bắn N20 (đội) : 7527.4N
  Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  Hệ số bơm khí N20 : 3.5

  Nhện Đỏ

  • Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.536S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.828S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.54×0.91×0.39M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7774 N
  • Thời gian Mini bost : 0.64 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7404N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7897.6N
  • Thời gian N20 (đội) : 3.9S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5  Độc Giác Thú

  • Tốc độ trên đường thẳng : 215 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.527S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.265S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.65×0.93×0.46M
  • Trọng lượng (Kg) : 1288kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.5
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7651N
  • Thời gian Mini bost : 0.62 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7650.8N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.00 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 7650.8N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.1S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5  Bạch Mã Hoàng Tử
  • Tốc độ trên đường thẳng : 214 km/h
  • Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h : 1.526 S
  • Thời gian tăng tốc từ 0-180km/h : 3.818 S
  • Kích thước (dài x rộng x cao) (mét) : 1.66×0.96×0.45 M
  • Trọng lượng (Kg) : 1176 kg
  • Bán kính vào cua tối thiểu : 3.71M
  • Bán kính vào cua tối đa : 7.77M
  • Tốc độ vào cua tối đa : 187km/h
  • Độ bám đường (khi drift) : 2.6
  • Độ chuyển hướng (khi drift) : 3.1
  • Lực Mini bost : 7404 N
  • Thời gian Mini bost : 0.64 S
  • Lực bắn N20 (đơn) : 7527.4 N
  • Thời gian N20 (đơn) : 3.10 S
  • Lực bắn N20 (đội) : 8021 N
  • Thời gian N20 (đội) : 4.0 S
  • Hệ số bơm khí N20 : 3.5  Chình sửa lần cuối bởi _Ailes_ : 09-10-11 vào lúc 16:46

  Like  

 8. #8
  Nhất giai cao thủ DứA*Angel's Avatar
  Ngày tham gia
  03-10-2010
  Đến từ
  Flying丶Steps - Team
  Bài viết
  285
  UserID
  1472514

  10001000
  Lúa
  4,655
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Đùa chút thôi làm gì đã khóc rồi
  Like  

 9. #9
  Nhất giai cao thủ ♥º•Micky•º♥'s Avatar
  Ngày tham gia
  08-03-2009
  Đến từ
  Băng Hoàng Mật Thất
  Bài viết
  722
  UserID
  711516

  138913891389
  Lúa
  4,860
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Tem

  Chúc mừng nhà khảo cổ đã tìm được truyện cổ tích

  Like  

 10. #10
  Nhập môn Phàm nhân «¯KyoMeoCon¯­­»'s Avatar
  Ngày tham gia
  01-06-2011
  Bài viết
  90
  UserID
  1724890

  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Chỉ thích Băng Phách với Venus
   
  Like  

Trang 1 trong 28 1234511 ... Cuối cùngCuối cùng

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •