Trang 1 trong 31 1234511 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 308
 1. #1
  Moderators Moderators ExtreMyst's Avatar
  Ngày tham gia
  25-09-2010
  Đến từ
  nǝʎ˙oɐʇ˙ıonƃu˙ƃunɥu˙uǝq˙dɥ˙ƃuos˙ǝɥʇ˙oɔ˙oɐʇ˙ıou‾uǝʎ˙ɥuıq˙ʇɐɥʇ
  Bài viết
  1,580
  UserID
  1463674
  Danh vọng
  25724
  Lúa
  24,521
  Tiềm năng
  0

  Mặc định [Hướng Dẫn] Trả lời NPC Tuần Tra

  [Hướng Dẫn] Trả lời NPC Tuần Tra ! HOT !  Cám ơn AE QĐ Việt Nam sv Hỏa Long đã giúp Ex hoàn thành bài viết này.

  A. Thương Nhân  B. Người giàu  C. Ác Bá  D. Bà Lão  E. Ông Lão  F. Bé Gái  G. Cô Gái  H. Sĩ Binh  I. Quan Văn  J. Tướng Quân  K. Ăn Mày

  CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU:

  Chình sửa lần cuối bởi ExtreMyst : 23-02-13 vào lúc 16:03
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 200 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 200 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 200 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 3 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 99 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 200 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 12 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 599 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 599 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 999 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 888 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 11 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 500 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 99 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 999 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 500 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 500 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 500 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 2 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,367 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 4 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn -1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 69 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 2. #2
  M429239952's Avatar
  Ngày tham gia
  19-12-2011
  Bài viết
  1
  UserID
  4276952
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,916
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  NPC Thương Nhân
  1. Chọn Vật Phẩm
  2. Dửng Dưng
  Chình sửa lần cuối bởi ExtreMyst : 27-12-11 vào lúc 14:32
  • M429239952 được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 3. #3
  Nhất giai cao thủ Khổng Mjn's Avatar
  Ngày tham gia
  30-11-2011
  Bài viết
  671
  UserID
  4053101
  Danh vọng
  1300
  Lúa
  6,488
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  mất #2 rùi .
  funny 1 tý : tuần tra gặp cô gái : câu hỏi : .giữa 2 chàng DuyNguyễn và Khổng Mjn thiếp nên chọn ai để lấy làm phu quân :-"
  A : Khổng Mjn
  B : Duy Nguyễn .
  chả lời nào ExTreMyst .. .


  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 4. #4
  Moderators Moderators ExtreMyst's Avatar
  Ngày tham gia
  25-09-2010
  Đến từ
  nǝʎ˙oɐʇ˙ıonƃu˙ƃunɥu˙uǝq˙dɥ˙ƃuos˙ǝɥʇ˙oɔ˙oɐʇ˙ıou‾uǝʎ˙ɥuıq˙ʇɐɥʇ
  Bài viết
  1,580
  UserID
  1463674
  Danh vọng
  25724
  Lúa
  24,521
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Từ bài của Khổng Mjn Xem bài
  mất #2 rùi .
  funny 1 tý : tuần tra gặp cô gái : câu hỏi : .giữa 2 chàng DuyNguyễn và Khổng Mjn thiếp nên chọn ai để lấy làm phu quân :-"
  A : Khổng Mjn
  B : Duy Nguyễn .
  chả lời nào ExTreMyst .. .
  Không spam trong topic nhé !

  Trả lời:
  1. Khổng Mjn : đc Lòng Dân, Chiến Công
  2. Duy Nguyễn : đc Uy Danh, Bạc, Vàng, Tướng Khí.
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 5. #5
  Moderators Moderators ExtreMyst's Avatar
  Ngày tham gia
  25-09-2010
  Đến từ
  nǝʎ˙oɐʇ˙ıonƃu˙ƃunɥu˙uǝq˙dɥ˙ƃuos˙ǝɥʇ˙oɔ˙oɐʇ˙ıou‾uǝʎ˙ɥuıq˙ʇɐɥʇ
  Bài viết
  1,580
  UserID
  1463674
  Danh vọng
  25724
  Lúa
  24,521
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Ai có NPC mà ko bik chọn thì post vào đây nhé .
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 6. #6
  M428444094's Avatar
  Ngày tham gia
  19-12-2011
  Bài viết
  11
  UserID
  4275108
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,939
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  cho mình hỏi tuần tra ra npc có công thức hay là ngẫu nhiên vậy
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 7. #7
  Nhập môn Phàm nhân ThienMenhNgoaLong's Avatar
  Ngày tham gia
  25-08-2011
  Bài viết
  19
  UserID
  2632713
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Làm sao để tuần tra gặp được NPC, hay làm sao để ra được NPC hả bạn!
  _____________Vui la chinh_____________
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 8. #8
  Moderators Moderators ExtreMyst's Avatar
  Ngày tham gia
  25-09-2010
  Đến từ
  nǝʎ˙oɐʇ˙ıonƃu˙ƃunɥu˙uǝq˙dɥ˙ƃuos˙ǝɥʇ˙oɔ˙oɐʇ˙ıou‾uǝʎ˙ɥuıq˙ʇɐɥʇ
  Bài viết
  1,580
  UserID
  1463674
  Danh vọng
  25724
  Lúa
  24,521
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Từ bài của ThienMenhNgoaLong Xem bài
  Làm sao để tuần tra gặp được NPC, hay làm sao để ra được NPC hả bạn!
  Tuần tra để gặp đc NPC chỉ là ngẫu nhiên (hên xui) thui ko có bất kỳ một công thức nào khác.
  Bạn có thể đế ý mấy bạn hay tuần tra tướng khí để đi lôi đài.
  Có lúc họ đc NPC , lúc thì không , cho nên ko có công thức nào ra NPC cả.
  Topic này là để hướng dẫn chọn câu trả lời NPC đc phần thưởng tốt nhất thôi
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 9. #9
  Nhất giai cao thủ boyyeduoi's Avatar
  Ngày tham gia
  30-05-2006
  Đến từ
  ha noi 1
  Bài viết
  687
  UserID
  122729
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  4,018
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  QUAN VĂN
  Kiên định -> 17 vàng


  ÁC bá
  k bắt -> 3k ud
  bắt -> bạc

  ăn mày rời khỏi -> 1k6 ud

  Tướng Quân
  dụ dỗ -> 8 lòng dân

  cứ mỗi lần tuần tra nó random thôi may mắn thì sẽ có dòng chữ gặp .ACVDGDGDG rồi có npc đi lang thang trong thành click vào và tra lời
  Chình sửa lần cuối bởi boyyeduoi : 27-12-11 vào lúc 21:26
  Đàn ông bản lĩnh là bĩnh tĩnh trước gái XINH và không giật mình trước gái XẤU
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 10. #10
  Moderators Moderators ExtreMyst's Avatar
  Ngày tham gia
  25-09-2010
  Đến từ
  nǝʎ˙oɐʇ˙ıonƃu˙ƃunɥu˙uǝq˙dɥ˙ƃuos˙ǝɥʇ˙oɔ˙oɐʇ˙ıou‾uǝʎ˙ɥuıq˙ʇɐɥʇ
  Bài viết
  1,580
  UserID
  1463674
  Danh vọng
  25724
  Lúa
  24,521
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Từ bài của ExtreMyst Xem bài
  Ai có NPC Tuần Tra mà không bik nên chọn câu trả lời nào để lấy:

  1. Uy Danh
  2. Bạc
  3. Chiến Công
  4. Vàng
  5. Tướng Khí.
  6. Lòng Dân

  Thì gửi vào đây: (Topic này)

  + Tên NPC (ông lão, bà lão, tướng quân, cô gái, bé gái, quan văn, ......)
  + 2 Câu Trả Lời của NPC đó.

  Mình sẽ gửi thư cho bạn câu trả lời và phần thưởng kèm theo mỗi câu trả lời đó.

  Thời gian làm việc: Từ 8h Sáng - 10h Tối.

  Vì mình còn là Sinh Viên nên có thể Onl ko liên tục được.
  Nhưng mình sẽ cập nhật topic này liên tục để giúp các bạn lựa chọn câu trả lời tốt nhất.

  Ghi chú: Mình làm thế này để tổng hợp tất cả câu hỏi Tuần Tra NPC và sẽ viết 1 bài đầy đủ cho các bạn tiện theo dõi.

  Thân.
  Ai có thì post lên đây nhé .
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • ExtreMyst được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Trang 1 trong 31 1234511 ... Cuối cùngCuối cùng

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •