Em lv 110 chỉ có 1 giáp tím 95 + 1 Sách tím 80 còn lại là đồ đỏ và vàng anh nào chỉ đội hình Clear Tháp Thí luyện tầng 40 với. Hiện giờ em đang kẹt ở tần 28

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: