Mình có 2 giáp tím 95 cường hóa 110 cho lưu bị trương bao mặc, 3 giáp tím 80 cường hóa 80 cho 3 con còn lại, 1 sách tím 95 cường hóa 100, 1 phi phon tím 80 cường hóa 110, vũ khí 95 cường hóa 99,còn đâu toàn đồ đỏ 80 cường hóa 90. Ấn đeo phòng thủ 225,125. mưu công 640, phong thi trận 15%, mưu phòng +375.
Tầng 40 : http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12011714315416790
Do phải có con đứng chịu được 2 turn hang đầu tiên nên mình để voi )
Khi qua được tần 40 thì 41 cũng đơn giản hơn.
Tần 41 : http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12021513565631843
Mình sẽ tiếp tục cập nhập khi mình qua ) Đừng ném gạch nhé

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: