Trang 1 trong 8 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 75
 1. #1
  Nhập môn Phàm nhân 1988vn1988's Avatar
  Ngày tham gia
  13-12-2010
  Bài viết
  115
  UserID
  1567742
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  7,841
  Tiềm năng
  0

  Thumbs up Chiến báo vượt tháp Thục liên tục cập nhật từ tầng 40 tới 140

  TOPIC NÀY ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ CHIẾN BÁO CỦA ANH EM QUÂN ĐOÀN TAM QUỐC VÀ 1 SỐ CỦA CÁC ANH EM CÁC SEVER KHÁC

  40 http://s22.idngoalong.zing.vn?bid=1203061220453467
  Phong thi {Truong Bao 9 (voi), Lưu Bị, Lưu Biểu, Phàn Thị, Vưong Dị (liệt hỏa)}
  41 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=120314135713162
  Phương Trận { Trương Bao, Lưu Bị ( thương), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu }
  42 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151952088064
  Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị ( trống ), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu }
  43 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151953418528
  Trận giống hệt tầng 42
  44 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203151956239404
  Phương Trận { Lưu Bị (trống), Trương Bao (thương), Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  45 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152351105876
  Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị ( trống ) , Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị }
  46 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152352486117
  Phong Thi { Lưu Bị ( trống ), Trương Bao, Vương Dị, Phàn thị và Lưu Biểu }
  47 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203152354566429
  Phong Thi { Lưu Bị ( trống ), Trương Bao, Vương Dị, Phàn thị và Lưu Biểu }
  48 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203161129162638
  Phong Thi { Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương),Vương Dị, Phàn Thị và Lưu Biểu }
  49 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1203161133303783
  Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị (trống), Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị }

  50 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12031716122123711
  Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Bị ( trống), Phàn Thị, Lưu Biểu }
  51 http://s11.idngoalong.zing.vn?bid=12041409522129912
  Phương Trận { Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu}
  52 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241552082391
  Loạn Kiếm { Vương Dị, Lưu Bị (trống), Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu}
  53 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241554512956
  Nhạn Hành { Lưu Bị (trống), Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu, Trương Bao }
  54 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241600564291
  Hạc Dực { Vương Dị, Lưu Bị, Phàn Thị, Trương Bao, Củng Chí }
  55 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241606205408
  Hạc Dực { Trương Bao, Vương Dị, Củng Chí, Lưu Bị, Phàn Thị }
  56 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202192343533454
  Loạn Kiếm { Trương Bao, Lưu Bị, Vương Dị, Phàn Thị, Lưu Biểu}
  57 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202192349364317
  Phương Trận { Vương Dị, Lưu Bị ( thưong), Trương Bao, Phàn thị và Lưu Biểu }
  58 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200000265747
  Phong hi { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Bị (thương). Phàn Thị, Lưu Biểu }
  59 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200007246679
  Giống tầng 58

  60 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202200015137640
  Phong Thi { Vương Dị, Lưu Bị (thương), Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu }
  61 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=12022113533821624
  Giống tầng 58
  62 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=12022113563022190
  Loạn Kiếm { Trương Bao, Phàn Thi, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Vương Dị }
  63 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032421384210525
  Phương Trận { Lưu Bị, Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu (thương), Phàn thị (bộ binh)}
  64 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232108564904
  Hạc Dực { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu, Lưu Bị, Phàn Thị}
  65 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232116387246
  Hạc Dực { Lưu Bị, Vương Dị, Lưu Biểu, Từ Thứ, Phàn Thị }
  66 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202232121108836
  Giống tầng 58
  67 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241614597336
  Phương Trận { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Phàn Thị}
  68 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241612266796
  Phương Trận { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  69 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241623178980
  Loạn Kiếm { Trương Bao, Phàn Thị, Vương Dị, Lưu Bị, Khương Duy (trống)}

  70 http://s27.idngoalong.zing.vn?bid=1202241627389869
  Giống tầng 49
  71 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517050926019
  Giống tầng 69
  72 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517075226576
  Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao (thương), Lưu Bị (thương), Phàn Thị, Lưu Biểu}
  73 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517090826839
  Giống tầng 72
  74 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12032517105727200
  Phương Trận { Vương Dị, Trương Bao, Lưu Bị (thương), Lưu Biểu, Phàn Thị}
  75 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042716480127579
  Hạc Dực { Pháp Chính, Trương Bao (thương), Củng Chí, Vương Dị (thương), Phàn Thị}
  76 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062045314678
  Phong Thi { Lưu Bị ( thương ), Phàn Thị, Trương Bao, Hoa Đà, Lưu Biểu }
  77 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204272147072806
  Phong Thi { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu }
  78 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062246471600
  Phương Trận { Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Lưu Bị (thương), Phàn Thị}
  79 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062249031942
  Phương Trận { Hoa Đà, Lưu Bị (thương), Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị }

  80 http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=1204160356361147
  Phương Trận { Lưu Bị, Vương Dị, Trương Bao, Phàn Thị, Lưu Biểu}
  81 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062301343959
  Phương Trận { Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  82 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204062305404612
  Phương Trận { Hoa Đà, Lưu Bị, Trương Bao, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  83 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12042116231212791
  Cơ Hành { Lưu Bị (thương), Pháp Chính, Hoa Đà, Trần Đăng, Hoàng Nguyệt Anh}
  84 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100925145434
  Loạn Kiếm { Khương Duy (Bộ Binh), Từ Thứ, Hoa Đà, Trần Đăng, Lưu Bị}
  85
  Phong Thi { Lưu Bị (thương), Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  86 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100936017661
  Loạn Kiếm { Từ Thứ, Trần Đăng, Khương Duy (bộ binh), Hoa Đà, Lưu Bị}
  87
  Phương Trận { Lưu Bị (thương), Trương Bao, Vương Dị, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  88
  Phương Trận { Lưu Bị (thương), Vương Dị, Trương Bao (thương), Lưu Biểu,Phàn Thị}
  89 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204080946404771
  Loạn Kiếm { Trương Phi, Lưu Bị, Từ Thứ, Hoa Đà, Phàn Thị}

  90 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=120524235800570
  Phong Thi { Trương Bao, Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Phàn Thị, Lưu Biểu }
  91 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916194522761
  Phương Trận { Trương Phi, Khương Duy (trống), Samakha, TrDang8098, Hoa Đà}
  92 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916414628346
  Phương Trận { Trương Bao, Lưu Bị (thương), Hoa Đà, Lưu Biểu, Phàn Thị}
  93 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12041020345212292
  Phương Trận { Lưu Bị, Từ Thứ, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Phàn Thị}
  94 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916523931225
  Phương Trận { Samakha, Hoa Đà, Trương Phi, Khương Duy (trống), Trần Đăng}
  95 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12040916555732280
  Phương Trận { Trương Phi, Khương Duy (trống), Samakha, Hoa Đà, Trần Đăng}
  96 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204191544287225
  Phong Thi { Trương Phi (thương), Hoa Đà, Khương Duy (bộ binh), Lưu Bị, Phàn Thị}
  97 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041915564811476
  Phương Trận { Hoa Đà, Trương Phi (thương), Triệu Vân, Phàn Thị, Lưu Biểu}
  98 http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=12041208165728918
  Loạn Kiếm { Hoa Đà, Phàn Thị, Trương Bao, Lưu Biểu, Lưu Bị }
  99 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041916152717869
  Cơ Hành { Trương Phi (thương), Hoa Đà, Phàn Thị, Lưu Bị}

  100 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12041916211519640
  Hổ Thao { Lưu Bị, Củng Chí, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Triệu Vân}
  101 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204120305358116
  Hạc Dực { Trương Phi (thương), Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Hoa Đà, Trần Đăng}
  102 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042700101824957
  Hạc Dực { Hoa Đà, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Trương Phi (hoàng kỵ) Trần Đăng}
  103 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12041710262527731
  Nhạn Hành { Trương Phi, Quan Vũ, Trần Đăng, Khương Duy (trống), Hoa Đà}
  104 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107023726751
  Hạc Dực { GCL, Khương Duy (trống), Hoa Đà, Triệu Vân (thương), Trần Đăng}
  105 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107302029384
  Nhạn Hành { Hoa Đà, GCL, Hoàng Nguyệt Anh, Khương Duy, Samakha (bộ binh)}
  106 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042107523331585
  Loạn Kiếm { GCL, Hoa Đà, Khương Duy (hoàng bộ) Hoàng Nguyệt Anh, Trần Đăng}
  107 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204210820403297
  Hạc Dực { HNA, Khương Duy (hoàng bộ), Hoa Đà, SMK (hoàng bộ), Trần Đăng}
  108 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=1204211054557967
  Cơ Hành { Trần Đăng, GCL, Hoa Đà, HNA, KD (hoàng bộ)}
  109 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042308162828043
  Phương Trận { GCL, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Trần Đăng, HNA }

  110 http://s13.idngoalong.zing.vn?bid=12042312043516561
  Phương Trận { Trương Phi (thương), Quan Vũ, KD, Hoa Đà, Trần Đăng}
  111
  Phương Trận { Lưu Bị, SMK, Trương Phi (bạch kỵ), Trần Đăng, Hoa Đà}
  112 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032204190019489
  Hạc Dực { KD (hoàng bộ), GCL, LB, Hoa Đà, Trần Đăng}
  113 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032223422014199
  Hạc Dực { KD (bộ binh), Lưu Bị, Hoa Đà, GCL, Trần Đăng}
  114 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040521303131043
  Phương Trận { Quan Vũ, Trương Phi, Hoa Đà, Nha Đan, Trần Đăng}
  115 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=120405213703966
  Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Nha Đan, Hoa Đà, Trần Đăng}
  116 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032205142622204
  Hạc Dực { Trương Phi, GCL, Hoa Đà, KD, Lưu Bị}
  117 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821212217249
  Cơ Hành { GCL, Lưu Bị, Trần Đăng, Hoa Đà, Trần Lâm}
  118 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821331321562
  Phương Trận { Quan Vũ, Trương Phi (thương), Hoa Đà, Lưu Bị, Củng Chí}
  119 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040821380323134
  Phương Trận { Hoa Đà, TP (thương), Quan Vũ, Củng Chí, Lưu Bị}

  120 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032216133132731 (anh Tàu người vượt tầng 120 của Bạch Long )
  Nhạn Hành { Hoa Đà, Trương Phi, Trần Đăng, Lưu Bị, GCL}
  2 ấn dẫn binh + 1 ấn trân 15% + 1 ấn thủ chiến pháp 375 + 1 ấn mưu công 640
  120 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12040921281926118
  Cơ Hành { Hoa Đà, Trương Phi, GCL, Trần Đăng, Lưu Bị}
  121 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280348026675
  Hạc Dực { GCL, Lưu Bị, Trần Đăng, KD, Hoa Đà}
  122 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=1204102201126033
  Hạc Dưc { GCL, Quan Vũ, Trần Lâm, Hoa Đà, Trần Đăng}
  123 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280351477028
  Giống tầng 121
  124 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280354207345
  Giống tầng 121
  125 http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12041215210026645
  Phương Trận {KD, Trương Phi, GCL, Hoa Đà, Củng Chí}
  126 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280404128388
  Giống tầng 121
  127 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280406378666
  Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị, Hoa Đà, KD}
  128 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1203280411469202
  Hạc Dực { Trương Phi (thương), KD, Hoa Đà, GCL, Nha Đan}
  129 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032804413911826
  Phong Thi { Trương Phi (thương), Quan Vũ, Nha Đan, Hoa Đà, Lưu Bị}

  130 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032916381529153
  Phương Trận { Trương Phi, Nha Đan, Quan Vũ, Hoa Đà, KD }
  1 ấn thủ 375, 1 ấn thủ 6%, 1 ấn thủ mưu 375, 2 ấn dẫn binh.
  131 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12032916492431641
  Phương Trận { Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị, Hoa Đà, KD}
  1 ấn thủ 375, 1 ấn thủ 6%, 1 ấn thủ chiến 375, 2 ấn dẫn binh.
  132 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051001142312663
  Hạc Dực { KD ( Hoàng Bộ ), GCL, Lưu Bị, Triệu Vân ( Hoàng Thương ), Hoa Đà }
  133 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051220080418531
  Hạc Dực { KD ( Hoàng Bộ ), GCL, Trần Đăng, Nha Đan, Hoa Đà }
  134 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1204220150211421
  2 dẫn binh còn lại thủ thường
  Phương Trận { Quan Vũ (hoàng bộ), Trương Phi (voi), Hoa Đà, KD, Nha Đan}
  135 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12043118593512157
  Hạc Dực { KD ( Bàn Hộ vệ ), TP ( Hoàng Thương ), Trần Đăng, Triệu vân ( Bạch Kị ), Hoa Đà }
  136 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051108434421419
  Loạn Kiếm { Trương Phi ( Liệt Hỏa ), Lưu Bị, GCL ( Vu Độc Sĩ ), Hoa Đà, Nhan Đan}
  137 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12051109053629284
  Loạn Kiếm { TP ( Bạch Kị ), LB, GCL ( Vu Độc Sĩ ), Hoa Đà, Trần Đăng}
  2 ấn dẫn binh, thủ 6%, thủ 375, mưu công 640
  138 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=1205241534304836
  Phương Trận { KD, TP ( phủ kỵ- xanh ), GCL ( xanh ), LB ( xanh ), Hoa Đà ( xanh )}
  (ấn Chiến phòng 225,cp 375, pt 375, 2 dẫn binh)
  139 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052415520310150
  Loạn Kiếm { GCL ( xanh ), QV ( Bạch Kỵ - xanh ), TP ( Hoàng Thương - xanh), LB ( xanh), HD ( xanh)}
  ( ấn thủ 375 + 6%, 2 dẫn binh, 1 mưu công 640)

  140 http://s12.idngoalong.zing.vn?bid=12052704180411219
  Phương Trận { Thẩm Phối ( trống, xanh ), HĐ ( vu độc sĩ, xanh ), GCL ( Lôi thuật sĩ, xanh), LB xanh, Mê Đương xanh}
  ( 2 dẫn binh, thủ 375, thủ mưu 375, mưu công 640, con thứ 7 phải đánh nhiều lần mới qua đc, lính Hoa Đà phải là vu thuật sĩ)

  NẾU GẶP SỰ CỐ KỸ THUẬT MÀ LINK BỊ DIE ANH EM KO VÀO ĐỰỢC THÌ ANH EM VUI LÒNG QUA TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU CHIẾN BÁO, SAU KHI NGHIEN CỨU VÀ ĐÃ VƯỢT THÀNH CÔNG THÌ ANH EM LUU LẠI CHIẾN BÁO CỦA MÌNH VÀ PSOT LÊN TOPIC CHO ANH EM LÀM THEO.


  ĐÂY LÀ CHIẾN BÁO BÊN TRUNG QUỐC TỪ TẦNG 1 TỚI TẦNG 120
  http://www.07073.com/wly/slt/shuguo/

  CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU:

  Chình sửa lần cuối bởi 1988vn1988 : 27-06-12 vào lúc 10:19
  • 1988vn1988 được cảm ơn 850 Lúa ( dislike(s))
  Nhân Vật : Hoa Mộc Lan
  Sever : Bạch Long
  Nước : Thục
  Quân Đoàn : Tam Quốc
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 2. #2
  Nhập môn Phàm nhân ThụcQuốc's Avatar
  Ngày tham gia
  05-11-2011
  Bài viết
  20
  UserID
  3753331
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định Vuot thap

  Tang 55 kieu moi ne
  http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1203091523212409

  ---------- Post added at 03:38 PM ---------- Previous post was at 03:25 PM ----------

  Tang 57 ne
  http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1203091537575010
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 3. #3
  Nhập môn Phàm nhân Cloud~22o8's Avatar
  Ngày tham gia
  24-05-2011
  Đến từ
  Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
  Bài viết
  67
  UserID
  1720185
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,932
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Tks các bác. . ......................


  . . .
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 4. #4
  Nhập môn Phàm nhân nhocsockzin's Avatar
  Ngày tham gia
  18-11-2009
  Bài viết
  30
  UserID
  1073211
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  xin cái 51 vs 52 nha
  .....................
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 5. #5
  Nhập môn Phàm nhân fakeluv's Avatar
  Ngày tham gia
  23-01-2012
  Bài viết
  1
  UserID
  4723390
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  rất hữu ích. Tks AE trong qđ và chủ topic nhiều
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 6. #6
  Nhập môn Phàm nhân 1988vn1988's Avatar
  Ngày tham gia
  13-12-2010
  Bài viết
  115
  UserID
  1567742
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  7,841
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Chắc phải đóng topic này lại thôi chẳng ai ủng hộ
  Nhân Vật : Hoa Mộc Lan
  Sever : Bạch Long
  Nước : Thục
  Quân Đoàn : Tam Quốc
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 7. #7
  Nhập môn Phàm nhân nhocsockzin's Avatar
  Ngày tham gia
  18-11-2009
  Bài viết
  30
  UserID
  1073211
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  ~@@
  đóng cái này HML tổ chức cái eve đi
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 8. #8
  Nhất giai cao thủ satthuvolam123's Avatar
  Ngày tham gia
  23-01-2007
  Bài viết
  213
  UserID
  220723
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  4,930
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Qua hay cam on anh em nuoc thuc
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 9. #9
  Nhập môn Phàm nhân Bướm_Kave's Avatar
  Ngày tham gia
  19-12-2011
  Bài viết
  107
  UserID
  4282495
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  từ tầng 81 trở đi có ai qua bằng pháp chình không anh HML
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 10. #10
  M498577288's Avatar
  Ngày tham gia
  21-04-2012
  Bài viết
  2
  UserID
  5884520
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,918
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Hình như từ 81 trở đi dùng pháp chính qua ko nổi
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Trang 1 trong 8 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •