Tên nick diễn đàn: nino24com
hehe ! sắp có 100 lúa !