Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 42
 1. #1
  Nhập môn Phàm nhân giangcj's Avatar
  Ngày tham gia
  10-08-2010
  Bài viết
  4
  UserID
  1396403
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  9,664
  Tiềm năng
  0

  Red face Tổng hợp toàn tập các chiến báo vượt tháp thí luyện Ngụy 1-140

  Chiến báo này mình sưu tập được , hi vọng giúp anh em phần nào vượt tháp. Tầng 1-15 thì các bạn chỉ thay Vương Dị bằng Dương Tu là được.
  tầng 1: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052318102931186
  tầng 2: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052318152732302
  tầng 3: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231822411313
  tầng 4 : http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231823561565
  tầng 5: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231826392124
  tầng 6: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231829212818
  tầng 7: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231834233996
  tầng 8: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231835114174
  tâng 9: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231845586150
  tầng 10: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205231855108098
  tầng 11: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205262253345594
  tầng 12: http://s39.idngoalong.zing.vn?bid=12052622512213195
  tầng 13: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=1205262257066047
  tầng 14: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623350110474
  tầng 15: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623462811619
  tầng 16: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623533312242
  tầng 17: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623553112503
  tầng 18: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623563712656
  tầng 19: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052623594812965
  tầng 20: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052700004313055
  tầng 21: http://s9.idngoalong.zing.vn?bid=12052700032013400
  tầng 16 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=120514162016724
  tầng 17 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205141621521070
  tầng 18 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205141623281354
  tầng 19 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205151814422115
  tầng 20 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205211244456482
  tầng 21 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052523522831739
  tầng 22 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052523565432144
  tầng 23 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052620342510114
  tầng 24 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052620365510671
  tầng 25 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052620382110967
  tầng 26 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12052620430911901
  tầng 27 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205280825483579
  tầng 28 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205280827023763
  tầng 29 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205280828414056
  tầng 30 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1205280829584232
  tầng 31 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020093916961
  tầng 32 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020400821798
  tầng 33 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020430022311
  tầng 34 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020445522694
  tầng 35 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020480623270
  tầng 36 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020504723823
  tầng 37 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020523324128
  tầng 38 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020545524503
  tầng 39 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=12053020572224932
  tầng 40 --- http://s38.idngoalong.zing.vn?bid=1206010703248030
  tầng 41 --- http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=120517153353552
  tầng 42 --- http://s24.idngoalong.zing.vn?bid=12051121285411416 )
  tầng 43 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042014261429740
  tầng 44 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042014321230457
  tầng 45 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042014473332232
  tầng 46 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042014522419
  tầng 47 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=120420145650588
  tầng 48 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=1204201512232483
  tầng 49 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042023470511043
  tầng 50 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042023594312237
  tầng 51 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042107011028274
  tầng 52 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=1204290924066720
  tầng 53 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=1204290932228091
  tầng 54 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042910492619188
  tầng 55 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042911241024559
  tầng 56 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042911323925906
  tầng 57 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042911514128569
  tầng 58 : http://s30.idngoalong.zing.vn?bid=12042912090630863
  tầng 54 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051711150319661
  tầng 55 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051711493427752
  tầng 56 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051711544428846
  tầng 57 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051712002530166
  tầng 58 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051712033130957
  tầng 59 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051712061431770
  tầng 60 http://s10.idngoalong.zing.vn?bid=12051712083132468
  Tầng 61 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181549304446
  Tầng 62 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181547514068
  Tầng 63 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181552255166
  Tầng 64 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181554045576
  Tầng 65 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181556126168 (ấn: chiến phòng +375, chiến phòng +225, pháp phòng +3%, chiến công +640, mưu công +640)
  Tầng 66 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181558356675
  Tầng 67 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181559566954
  Tầng 68 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181601017179
  Tầng 69 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181602077399
  Tầng 70 : http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181603157643
  Tầng 71 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181836465435
  Tầng 72 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181838595899
  Tầng 73 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181839586085
  Tầng 74 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181841356351
  Tầng 75 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181846087202
  Tầng 76 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181832294675
  Tầng 77 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181848057601
  Tầng 78 --- http://s19.idngoalong.zing.vn?bid=1205181849087829
  tầng 79 --- http://s18.idngoalong.zing.vn?bid=12060715285231474
  Tầng 81 --- http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062407143227483 ()
  Tầng 82 --- http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062407161727696 ()
  Tầng 83 --- http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062407201628080 ()
  Tầng 84 --- http://s25.idngoalong.zing.vn?bid=12062407321129307 ()
  Tầng 85 ---http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12051516300316685

  Tầng 90 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12041717352319468
  Tầng 91--- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12041823395032186
  Tầng 92 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=1204241948079453
  Tầng 93 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042419572311368
  Tầng 94 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042420012812319
  Tầng 95 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042420122714546
  Tầng 96 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042420200715939
  Tầng 97 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042420284117452
  Tầng 98 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042420393419352
  Tầng 99 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042421101930
  Tầng 100 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12042422561525858
  Tầng 101 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052016390619559
  Tầng 102 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052016510521529
  Tầng 103 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052017000722749
  Tầng 104 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052017182926227
  Tầng 105 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052017320127813
  Tầng 106 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052100133220584
  Tầng 107 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052517162213356
  Tầng 108 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052522443425271
  Tầng 109 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052912565723812
  Tầng 110 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052913041325412
  Tầng 111 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052913142427473
  Tầng 112 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052922441610232
  Tầng 113 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052922514111444
  Tầng 114 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052923164515151
  Tầng 115 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052923284816189
  Tầng 116 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061323472910832
  Tầng 117 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061409161227214
  Tầng 118 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061400034314964
  Tầng 119 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061400082615672
  Tầng 120 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061410030013324
  Tầng 121 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=1206141201514864
  Tầng 122 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=1206141213556911
  Tầng 123 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061412432419807
  Tầng 124 --- http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12061412483721410
  Tầng 125 --- http://s15idngoalong.zing.vn?bid=12061421555427765
  tầng 126 --- http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1206181343081101
  tầng 127 --- http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1206181400536663
  tầng 128 --- http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1206201847375577
  tầng 129 --- http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12062019294829861
  tầng 130 --- http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1206211113166485
  tầng 131 --- http://s6.idngoalong.zing.vn/?bid=12042211060729564

  tầng 136 --- http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12052812563712264
  tầng 137 --- http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12052813071514768 >>>
  tầng 138 --- http://s15.idngoalong.zing.vn/?bid=12060116201030085
  tầng 140---http://s15.idngoalong.zing.vn?bid=12052916002821687
  tầng 140 kiểu khác đây ^^
  http://s7.idngoalong.zing.vn?bid=12060701003815183
  P/s: Nếu hay tks cái nhé

  CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU:

  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 30 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 15 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 10 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1,050 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 100 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 5 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 20 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1,000 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 1 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 20 Lúa ( dislike(s))
  • giangcj được cảm ơn 50 Lúa ( dislike(s))
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 2. #2
  Nhập môn Phàm nhân Troyx's Avatar
  Ngày tham gia
  14-01-2012
  Bài viết
  67
  UserID
  4599989
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,469
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  sao không có tầng 133 134 135 , có ai đánh xong post dùm nha
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 3. #3
  Nhập môn Phàm nhân hellokid's Avatar
  Ngày tham gia
  26-01-2011
  Bài viết
  24
  UserID
  1647811
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  sao không pót chiến báo của thục . ai co cho xin từ tầng 125 đến 130
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 4. #4
  M365658169's Avatar
  Ngày tham gia
  06-04-2012
  Bài viết
  5
  UserID
  5667103
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  cho xin cb từ tầng 86 tới 90 bạn ơi
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 5. #5
  M349125117's Avatar
  Ngày tham gia
  04-04-2012
  Bài viết
  1
  UserID
  5647111
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 6. #6
  Nhập môn Phàm nhân axe_vn's Avatar
  Ngày tham gia
  13-06-2012
  Bài viết
  88
  UserID
  6560645
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,919
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  mới wa được tầng 30 cũng hơi mệt....
  http://s4.idngoalong.zing.vn?bid=12070414065724408
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 7. #7
  Nhập môn Phàm nhân giangcj's Avatar
  Ngày tham gia
  10-08-2010
  Bài viết
  4
  UserID
  1396403
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  9,664
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  tầng 133 http://s4.idngoalong.zing.vn?bid=12070122211631588
  134 ,135 sẽ post sau
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 8. #8
  Nhập môn Phàm nhân giangcj's Avatar
  Ngày tham gia
  10-08-2010
  Bài viết
  4
  UserID
  1396403
  Danh vọng
  1000
  Lúa
  9,664
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  -------------------------86----------------------
  http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100936017661

  -------------------87--------------------
  http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100938328200

  -------------------88-----------------
  http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100941218756

  ------------------89-----------------------
  http://s32.idngoalong.zing.vn?bid=1204100943569311
  Chúc bạn may mắn vượt tháp
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 9. #9
  Nhập môn Phàm nhân NgọaLongTop102N3t's Avatar
  Ngày tham gia
  18-06-2012
  Bài viết
  26
  UserID
  6618998
  Danh vọng
  500
  Lúa
  6,921
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  Chiến báo lấy từ NgoaLong.Top102 hả bạn !!!
  Chiến Báo Tháp Thí Luyện Nước Ngô
  http://ngoalong.top102.net/2012/05/c...-nuoc-ngo.html

  Chiến Báo Tháp Thí Luyện Nước Thục
  http://ngoalong.top102.net/2012/05/c...nuoc-thuc.html

  Chiến Báo Tháp Thí Luyện Nước Ngụy
  http://ngoalong.top102.net/2012/05/c...nuoc-nguy.html
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

 10. #10
  M053706278's Avatar
  Ngày tham gia
  24-06-2012
  Bài viết
  1
  UserID
  6687786
  Danh vọng
  500
  Lúa
  4,912
  Tiềm năng
  0

  Mặc định

  trời ơi...
  anh e giúp tầng 13 với nha, sai chiến thuật rùi
   
  Trả lời có trích dẫn Trả lời có trích dẫn Like  

Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng

Quyền hạn

 • Bạn không có quyền viết bài mới
 • Bạn không có quyền viết bài trả lời
 • Bạn không có quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không có quyền chỉnh sửa bài
 •